{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

OPPO全球官网

Nền tảng về Quyền của Chủ thể dữ liệu

Tuyên bố bảo vệ thông tin cá nhân liên quan đến

các dịch vụ khách hàng OPPO tại Việt Nam

Chào mừng bạn đến với trang web dịch vụ khách hàng chính thức của OPPO Việt Nam.

Chúng tôi, Công ty cổ phần kỹ thuật & khoa học Vĩnh Khang được OPPO ủy quyền chính thức, cam kết cải thiện trải nghiệm sản phẩm của khách hàng và tăng cường sự hài lòng của khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ thân thiện, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng. Để cung cấp dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp chúng tôi có thể sẽ cần thu thập thông tin cá nhân của bạn.

Tuyên bố về bảo vệ thông tin cá nhân (“Tuyên bố về quyền riêng tư”) đặt ra với mục đích thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn liên quan đến dịch vụ về sản phẩm của OPPO, bạn có toàn quyền với thông tin của của mình và chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Trước khi truy cập dịch vụ khách hàng của chúng tôi, vui lòng đảm bảo đọc kỹ Tuyên bố về quyền riêng tư và hiểu rõ nội dung trong này, đặc biệt là các điều khoản được đánh dấu in đậm . Nếu bạn không đồng ý với Tuyên bố về quyền riêng tư này, chúng tôi có thể từ chối cung cấp dịch vụ khách hàng của OPPO. Nếu bạn chọn vào "Đồng ý" với Tuyên bố về quyền riêng tư này, bạn được xem là đã đồng ý, đọc đầy đủ và hiểu rõ các điều khoản trong tài liệu này .

1. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi thu thập thông tin để hỗ trợ hiệu quả hơn và cung cấp cho bạn trải nghiệm chuyên nghiệp, đồng thời tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Các kênh mà chúng tôi thu thập thông tin cá nhân bao gồm:

(1) Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi;

(2) Khi bạn đồng ý sử dụng dịch vụ khách hàng của chúng tôi;

(3) Từ các kênh của bên thứ ba.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào chức năng dịch vụ bạn sẽ sử dụng, các kênh mà bạn tương tác với chúng tôi, các lựa chọn bạn đã thực hiện và các cài đặt về quyền riêng tư. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ được cá nhân hóa, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn được thu thập qua các kênh như được mô tả ở trên để lập hồ sơ người dùng và phân tích hành vi nhằm hiển thị, cung cấp thông tin, thiết bị hoặc dịch vụ phù hợp hơn, v.v., cũng như để cung cấp cho bạn các thông tin, thiết bị hoặc dịch vụ phù hợp hơn, kèm theo đó sẽ an toàn và bảo vệ tốt hơn.

Chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt theo Tuyên bố về quyền riêng tư này để xử lý thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý của bạn cho các mục đích rõ ràng tại thời điểm thu thập. Nếu thông tin cá nhân được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào không được nêu rõ trong Tuyên bố về quyền riêng tư này hoặc khi thông tin cá nhân được thu thập cho một mục đích khác, chúng tôi sẽ phải được sự đồng ý trước của bạn.

Đôi khi, các thông tin này có thể được chia sẻ với các công ty liên kết, đối tác chiến lược và nhà cung cấp dịch vụ (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ, nhà cung cấp dịch vụ SMS, v.v.), những người thay mặt chúng tôi hỗ trợ cung cấp dịch vụ, theo dõi dịch vụ và các cuộc gọi khảo sát sự hài lòng, v.v.

Chúng tôi , với tư cách là nhà phân phối độc quyền được ủy quyền của OPPO tại Việt Nam cũng có thể chia sẻ thông tin này với OPPO và các chi nhánh của OPPO, những người thay mặt chúng tôi hỗ trợ cung cấp dịch vụ chính thức và hỗ trợ khách hàng, v.v. Để biết thêm chi tiết về cách OPPO bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, liên quan đến Dịch vụ khách hàng của OPPO, vui lòng xem thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi tại: https://support.oppo.com/en/privacy-detail/ .

Chúng tôi sẽ truyền đạt các nguyên tắc bảo mật và quyền riêng tư của mình cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này và thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để thực thi các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này dựa trên các quy định pháp lý và tiêu chuẩn ngành có liên quan. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện mọi biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, tiết lộ công khai, sử dụng, sửa đổi, hư hỏng hoặc mất mát thông qua các cơ chế quản lý nghiêm ngặt của nhà cung cấp. Ví dụ: chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ mã hóa để truyền dữ liệu và bảo mật trong quá trình lưu trữ.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ khách hàng sau:

a. Dịch vụ phản hồi bằng giọng nói tương tác (IVR)

Dịch vụ IVR thông minh của chúng tôi cho phép bạn tương tác với hệ thống máy chủ qua bàn phím điện thoại hoặc bằng nhận dạng giọng nói để hiểu rõ hơn và giải quyết các thắc mắc đồng thời cung cấp cho bạn trải nghiệm dịch vụ thuận tiện hơn.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ IVR thông minh, chúng tôi có thể nhận dạng và thu thập các lệnh thoại mà bạn cung cấp và chuyển chúng thành văn bản để phân tích , vì vậy vui lòng không cung cấp thông tin cá nhân khác không cần thiết cho dịch vụ.

b. Dịch vụ đường dây nóng (hotline) bao gồm cả dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS)

Dịch vụ đường dây nóng của chúng tôi bao gồm dịch vụ đường dây nóng và SMS.

Để tạo điều kiện giải đáp thắc mắc của bạn về các vấn đề kỹ thuật của sản phẩm và cải thiện trải nghiệm dịch vụ khách hàng, chúng tôi có thể thu thập tên, số điện thoại, ghi âm cuộc gọi, thông tin thiết bị (IMEI/SN), phiên bản phần mềm và các thông tin khác cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ qua kênh đường dây nóng

c. Dịch vụ email

Bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua email tại trang web chính thức của chúng tôi. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trả lời các câu hỏi của bạn qua email, theo dõi các vấn đề kỹ thuật của sản phẩm và cải thiện trải nghiệm dịch vụ khách hàng, chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thiết bị (IMEI/SN), phiên bản phần mềm và các thông tin khác của bạn cho việc cung cấp dịch vụ.

d. Dịch vụ tin nhắn riêng tư trên mạng xã hội]

Bạn có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi thông qua tài khoản chính thức trên mạng xã hội của chúng tôi (chẳng hạn như Facebook, Twitter, YouTube & Instagram, v.v.). Dịch vụ nhắn tin riêng tư trên mạng xã hội bao gồm robot trả lời tự động và nhân viên hỗ trợ trực tuyến.

Để cung cấp các dịch vụ độc quyền và nhanh chóng truy xuất các vấn đề liên quan đến hồ sơ tư vấn trước đây, khi bạn sử dụng dịch vụ tin nhắn riêng tư trên mạng xã hội, bạn cần đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình, từ đó chúng tôi có thể thu thập tên, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thiết bị (IMEI/SN), phiên bản phần mềm cùng các thông tin liên quan khác.

e. Dịch vụ bảo trì

Để cung cấp cho bạn dịch vụ bảo trì thuận tiện và chuyên nghiệp, giải quyết các sự cố của thiết bị, kiểm tra nguyên nhân lỗi, tối ưu hóa thiết kế sản phẩm và cải thiện trải nghiệm dịch vụ khách hàng, chúng tôi có thể thu thập hoặc yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi [tên, số điện thoại, thông tin thiết bị ( IMEI/SN), phiên bản phần mềm, thông tin nhật ký và các thông tin cần thiết khác]. Xin lưu ý rằng các trung tâm dịch vụ của chúng tôi được trang bị hệ thống an ninh CCTV không có chức năng sinh trắc học nhằm mục đích giám sát và kiểm tra môi trường trung tâm bảo hành cũng như quy trình dịch vụ. Chúng tôi sẽ không xử lý thông tin cá nhân của bạn ngoài mục đích trên.

f. Dịch vụ gửi đi sửa chữa

Để cung cấp cho bạn dịch vụ gửi máy thuận tiện và chuyên nghiệp, ghi nhận chính xác danh tính và nhanh chóng liên hệ với bạn , chúng tôi có thể thu thập hoặc yêu cầu bạn cung cấp [tên, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin vị trí ( tỉnh, thành phố, huyện, đường, địa chỉ chi tiết) , mã thiết bị (IMEI/SN)] và các thông tin cần thiết khác.

g. Dịch vụ hoàn trả và trao đổi

Để cung cấp cho bạn dịch vụ đổi trả hiệu quả và an toàn, chính xác danh tính của bạn, phát hiện lỗi sản phẩm và giúp bạn xử lý vấn đề đúng kết quả kiểm tra về lỗi sản phẩm, chúng tôi có thể thu thập hoặc yêu cầu bạn cung cấp [tên, số điện thoại, hộp thư điện tử, thông tin vị trí (tỉnh, thành phố, quận, phố, địa chỉ chi tiết) và mã thiết bị (IMEI/SN)].

h. Dịch vụ chẩn đoán/ kiểm tra

Khi bạn yêu cầu dịch vụ bảo hành của chúng tôi, bạn có thể ủy quyền để chúng tôi bắt đầu các dịch vụ chẩn đoán, kiểm tra nhằm phân tích sự cố trên thiết bị của bạn và giải quyết sự cố bằng các cách khắc phục cụ thể.

Để phân tích và đánh giá chính xác nguyên nhân gây ra sự bất thường của thiết bị, chúng tôi có thể thu thập hoặc yêu cầu bạn cung cấp mã thiết bị (IMEI/SN), thông tin nhật ký, bao gồm hồ sơ sử dụng phần mềm , hồ sơ chi tiết mức tiêu thụ điện năng, hồ sơ cường độ tín hiệu, tín hiệu trạm cơ sở bất thường và các bản ghi nhật ký có liên quan khác.

i. Truy vấn tiến trình dịch vụ

Bạn có thể hỏi trực tiếp về tiến trình dịch vụ thông qua trang web của OPPO , ứng dụng My OPPO và đường dây nóng chính thức của OPPO.

Để trả lời câu hỏi của bạn và cung cấp tiến trình dịch vụ bảo trì của bạn, chúng tôi có thể thu thập hoặc yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi số nhận dạng , số điện thoại và mã thiết bị (IMEI).

j. OPPO Care

Bạn có thể nhận được các ưu đãi của mình bằng cách liên hệ trực tiếp với bộ phận dịch vụ khách hàng thông qua trang web chính thức của OPPO. Để trả lời câu hỏi của bạn và cung cấp cho bạn nội dung về các dịch vụ bảo vệ, bao gồm kiểu thiết bị, các ưu đãi, trạng thái, ngày bắt đầu và kết thúc lợi ích, chúng tôi có thể thu thập hoặc yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi mã thiết bị của bạn (IMEI/SN ).

2. Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Thời gian lưu giữ thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ là thời gian tối thiểu cần thiết để hoàn thành mục tiêu thu thập được nêu trong Tuyên bố về quyền riêng tư này hoặc theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành. Khi kết thúc bất kỳ thời gian lưu trữ nào hoặc khi đáp ứng đủ các điều kiện xóa thông tin cá nhân đó, chúng tôi sẽ xóa hoặc xử lý mọi thông tin mà chúng tôi đã thu thập thông qua ẩn danh và các công nghệ khác để thông tin của bạn không thể được nhận dạng. Hơn nữa, trong trường hợp sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi bị ngừng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng các hình thức thông báo khác nhau, v.v. và xóa hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn thông qua ẩn danh và các công nghệ khác trong một khoảng thời gian hợp lý. Thời gian lưu giữ đối với loại thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập như sau:

Tên, số điện thoại, địa chỉ email, ảnh hồ sơ, biệt danh và tài khoản mạng xã hội của bạn sẽ được mã hóa và lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi trong 12 tháng kể từ ngày bạn liên hệ lần cuối với chúng tôi.

Hồ sơ sử dụng dịch vụ của bạn, chẳng hạn như hồ sơ liên hệ qua đường dây nóng, e-mail, tin nhắn tức thời, tin nhắn riêng tư trên mạng xã hội và các hồ sơ sử dụng dịch vụ khác của OPPO, sẽ được mã hóa và lưu trữ trong máy chủ trong 12 tháng kể từ ngày liên hệ cuối cùng với chúng tôi.

Thông tin thiết bị (IMEI/SN) và phiên bản phần mềm của bạn sẽ được mã hóa, truyền và lưu trữ trong máy chủ cho đến khi kết thúc vòng đời sản phẩm hoặc sẽ được lưu giữ trong 10 năm kể từ ngày bạn liên hệ lần cuối với chúng tôi, tùy theo thời gian lưu trữ nào ngắn hơn .

3. Chúng tôi cập nhật tuyên bố về quyền riêng tư này như thế nào?

Đôi khi, chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Tuyên bố về quyền riêng tư này. Đối với những thay đổi lớn đối với Tuyên bố về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua e-mail hoặc gửi cho bạn thông báo qua thiết bị của chúng tôi trước khi thay đổi có hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý với những cập nhật nêu trên đối với Tuyên bố về quyền riêng tư, chúng tôi có thể không xử lý được thông tin cá nhân của bạn và do đó có thể không thể cung cấp các dịch vụ cần thiết cho bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Tuyên bố về quyền riêng tư hoặc các thông lệ này, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo các cách sau:

Nhà phân phối độc quyền ủy quyền của OPPO tại Việt Nam

Công ty cổ phần kỹ thuật & khoa học Vĩnh Khang

Địa chỉ: 27 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách Quyền Riêng tư hoặc quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi, quý khách có thể liên hệ với chuyên viên bảo mật của chúng tôi qua trang web này để yêu cầu thực hiện các quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của mình.

Để biết thêm các quy định về thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân đã được thu thập trên trang web này, vui lòng tham khảo Chính sách về Quyền Riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi có thể không giải đáp những câu hỏi không liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu, như câu hỏi về tính năng sản phẩm, khuyến cáo khi sử dụng sản phẩm mới, lỗi sản phẩm, đề xuất cải tiến, hợp tác kinh doanh, v.v. Vui lòng truy cập trang web sau để tìm hiểu các thông tin liên quan hoặc liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại: https://support.oppo.com/vn.html.

Đối với các vấn đề về quyền riêng tư liên quan đến các dịch vụ Internet, như tài khoản HeyTap và các ứng dụng di động, vui lòng truy cập trang web sau: https://brand.heytap.com/en/privacy-feedback.html.

01.Vui lòng chọn quốc gia hoặc khu vực của quý khách*
Vui lòng chọn quốc gia hoặc khu vực của quý khách
02.Chọn ID*
Tiếp tục
  • * Để xử lý yêu cầu, dữ liệu cá nhân quý khách đã gửi có thể được truyền tới trụ sở của chúng tôi tại Trung Quốc để xử lý.
  • * Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của quý khách theo các điều luật và quy định liên quan về bảo vệ dữ liệu áp dụng với chủ thể dữ liệu.
  • * Sau khi đánh giá sơ bộ, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách cung cấp thêm các thông tin/tài liệu cần thiết khác tùy theo yêu cầu của quý khách.

Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện trực tiếp

8:00 - 17:30 Thứ 2 - Thứ 7 Trừ chủ nhật và ngày lễ

Call: 1800 588841

Tổng đài

1800 588841

8:00 - 21:00 Thứ 2 - Thứ 7

Trừ chủ nhật và ngày lễ

Trung tâm Bảo Hành

Trung tâm Bảo Hành