{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

OPPO全球官网

Nền tảng về Quyền của Chủ thể dữ liệu

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách Quyền Riêng tư hoặc quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi, quý khách có thể liên hệ với chuyên viên bảo mật của chúng tôi qua trang web này để yêu cầu thực hiện các quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của mình.

Để biết thêm các quy định về thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân đã được thu thập trên trang web này, vui lòng tham khảo Chính sách về Quyền Riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi có thể không giải đáp những câu hỏi không liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu, như câu hỏi về tính năng sản phẩm, khuyến cáo khi sử dụng sản phẩm mới, lỗi sản phẩm, đề xuất cải tiến, hợp tác kinh doanh, v.v. Vui lòng truy cập trang web sau để tìm hiểu các thông tin liên quan hoặc liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại: https://support.oppo.com/vn.html.

Đối với các vấn đề về quyền riêng tư liên quan đến các dịch vụ Internet, như tài khoản HeyTap và các ứng dụng di động, vui lòng truy cập trang web sau: https://brand.heytap.com/en/privacy-feedback.html.

01.Vui lòng chọn quốc gia hoặc khu vực của quý khách*
Vui lòng chọn quốc gia hoặc khu vực của quý khách
02.Chọn ID*
Tiếp tục
  • * Để xử lý yêu cầu, dữ liệu cá nhân quý khách đã gửi có thể được truyền tới trụ sở của chúng tôi tại Trung Quốc để xử lý.
  • * Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của quý khách theo các điều luật và quy định liên quan về bảo vệ dữ liệu áp dụng với chủ thể dữ liệu.
  • * Sau khi đánh giá sơ bộ, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách cung cấp thêm các thông tin/tài liệu cần thiết khác tùy theo yêu cầu của quý khách.

Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện trực tiếp

8:00 - 17:30 Thứ 2 - Thứ 7 Trừ chủ nhật và ngày lễ

Call: 1800 588841

Tổng đài

1800 588841

8:00 - 21:00 Thứ 2 - Thứ 7

Trừ chủ nhật và ngày lễ

Trung tâm Bảo Hành

Trung tâm Bảo Hành