{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

Cửa Hàng Trải Nghiệm OPPO - VINCOM BA TRIEU

Số 103B - Tầng 04, Vincom1, Vincom Bà Triệu, 191 Lê Đại Hành

Cửa Hàng Trải Nghiệm OPPO - VINCOM BA TRIEU

Địa chỉ:
Số 103B - Tầng 04, Vincom1, Vincom Bà Triệu, 191 Lê Đại Hành
Liên lạc:
Email:
Giờ mở cửa:
Cửa Hàng Trải Nghiệm OPPO - VINCOM BA TRIEU

Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện trực tiếp

8:00 - 17:30 Thứ 2 - Thứ 7 Trừ chủ nhật và ngày lễ

Call: 1800 588841

Tổng đài

1800 588841

8:00 - 21:00 Thứ 2 - Thứ 7

Trừ chủ nhật và ngày lễ

Trung tâm Bảo Hành

Trung tâm Bảo Hành