{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

Cửa Hàng Trải Nghiệm OPPO - Lotte Mart

Tầng 1, 469 Nguyễn Hữu Thọ

Cửa Hàng Trải Nghiệm OPPO - Lotte Mart

Địa chỉ:
Tầng 1, 469 Nguyễn Hữu Thọ
Liên lạc:
Email:
Giờ mở cửa:
Cửa Hàng Trải Nghiệm OPPO - Lotte Mart

Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện trực tiếp

8:00 - 17:30 Thứ 2 - Thứ 7 Trừ chủ nhật và ngày lễ

Call: 1800 588841

Tổng đài

1800 588841

8:00 - 21:00 Thứ 2 - Thứ 7

Trừ chủ nhật và ngày lễ

Trung tâm Bảo Hành

Trung tâm Bảo Hành