{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

Cửa Hàng Trải Nghiệm OPPO - AEON MALL

Tầng 02, TTTM Aeon Mall - Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng

Cửa Hàng Trải Nghiệm OPPO - AEON MALL

Địa chỉ:
Tầng 02, TTTM Aeon Mall - Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng
Liên lạc:
Email:
Giờ mở cửa:
Cửa Hàng Trải Nghiệm OPPO - AEON MALL

Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện trực tiếp

8:00 - 17:30 Thứ 2 - Thứ 7 Trừ chủ nhật và ngày lễ

Call: 1800 588841

Tổng đài

1800 588841

8:00 - 21:00 Thứ 2 - Thứ 7

Trừ chủ nhật và ngày lễ

Trung tâm Bảo Hành

Trung tâm Bảo Hành