{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

Cửa Hàng Trải Nghiệm OPPO - SC VIVO CITY

Tầng 2, 1058 Nguyễn Văn Linh

Cửa Hàng Trải Nghiệm OPPO - SC VIVO CITY

Địa chỉ:
Tầng 2, 1058 Nguyễn Văn Linh
Liên lạc:
Email:
Giờ mở cửa:
Cửa Hàng Trải Nghiệm OPPO - SC VIVO CITY

Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện trực tiếp

8:00 - 17:30 Thứ 2 - Thứ 7 Trừ chủ nhật và ngày lễ

Call: 1800 588841

Tổng đài

1800 588841

8:00 - 21:00 Thứ 2 - Thứ 7

Trừ chủ nhật và ngày lễ

Trung tâm Bảo Hành

Trung tâm Bảo Hành