{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

Trang thông tin cá nhân
Đăng tải tác phẩm dự thi
Thông tin của bạn
Tên (hiển thị cùng tác phẩm) *
Số điện thoại di động
Quốc gia/Khu vực *
Địa chỉ email  *
Tên (hiển thị cùng tác phẩm) *
Số điện thoại di động
Quốc gia/Khu vực *
Địa chỉ email *
Quy tắc tham dự
1. Các tác phẩm dự thi phải được thực hiện bằng các thiết bị OPPO, bao gồm tất cả các mẫu điện thoại OPPO và điện thoại OnePlus.
2. Chỉ chấp nhận ảnh ở định dạng JPG, JPEG, PNG, DNG, HEIC và HEIF. Tác phẩm dự thi không được nhỏ hơn 1000 pixel chiều rộng và kích thước của một ảnh phải lớn hơn 1M và không vượt quá 20M.
3. Số lượng tác phẩm dự thi tối đa đối với mỗi thí sinh tham dự là 15. Mỗi hình ảnh được coi là một tác phẩm dự thi và không được phép tải thêm một hình ảnh có nội dung lặp lại hoặc quá giống nhau.
4. Các bức ảnh không được chỉnh sửa bằng bất kỳ phần mềm xử lý hình ảnh trên máy tính nào như Photoshop và Lightroom. Cho phép xử lý hậu kỳ vừa phải trên ảnh, chẳng hạn như điều chỉnh độ sáng, độ tương phản, cân bằng trắng, độ bão hòa, v.v. Hình ảnh thông qua cắt ghép thay đổi nội dung gốc của ảnh cũng không được chấp nhận. Thông tin về EXIF của bức ảnh cần phải được giữ lại trong hình ảnh dự thi.
Nộp tác phẩm dự thi cho các hạng mục khác
Nộp tác phẩm dự thi cho các hạng mục khác
Tiêu đề *
Hạng mục *
Nội dung *
0 / 1000
Mẫu điện thoại sử dụng *
Tác phẩm dự thi của bạn *

đăng tải hình ảnh

Ảnh 1
Ảnh bìa
Tác phẩm dự thi của bạn
Các tác phẩm trên được trình bày theo thứ tự Lưu ý: Một nhóm hình ảnh không được ít hơn 3 và có thể tải lên tối đa 9 hình ảnh. Vui lòng tải lên các tác phẩm theo thứ tự. Hình ảnh đầu tiên sẽ được đặt làm bìa của bộ sưu tập một cách mặc định.
Tiêu đề *
Hạng mục *
Nội dung *
0 / 1000
Mẫu điện thoại sử dụng *
Tác phẩm dự thi của bạn *

đăng tải hình ảnh

Ảnh 1
Ảnh bìa
Tác phẩm dự thi của bạn
Các tác phẩm trên được trình bày theo thứ tự Lưu ý: Một nhóm hình ảnh không được ít hơn 3 và có thể tải lên tối đa 9 hình ảnh. Vui lòng tải lên các tác phẩm theo thứ tự. Hình ảnh đầu tiên sẽ được đặt làm bìa của bộ sưu tập một cách mặc định.
Vui lòng không đóng cửa sổ trình duyệt này. Thao tác "Xác nhận" không phải thao tác hoàn tất việc gởi bài dự thi. Để tránh mất dữ liệu đã tải lên, vui lòng chú ý các thao tác trong quá trình gởi tác phẩm.
Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích như xác minh danh tính và bài dự thi của thí sinh. Để biết chi tiết về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật
Tải lên các mục...
Tải lên các mục...
Xác nhận xóa?
Xóa ngay bây giờ và hình ảnh và thông tin sẽ bị xóa.
Xóa
Giữ
Xác nhận hủy?
Hủy ngay bây giờ và hình ảnh và thông tin sẽ bị xóa.
Hủy
Xác nhận
Xác nhận để gửi?
Sau khi gửi, hình ảnh và thông tin không thể được sửa đổi.
Hủy
Gửi
Gửi thông tin thành công
Đóng

Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện trực tiếp

8:00 - 17:30 Thứ 2 - Thứ 7 Trừ chủ nhật và ngày lễ

Call: 1800 588841

Tổng đài

1800 588841

8:00 - 21:00 Thứ 2 - Thứ 7

Trừ chủ nhật và ngày lễ

Trung tâm Bảo Hành

Trung tâm Bảo Hành