{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

Thông tin về thời lượng pin OPPO Watch
OPPO Watch 46mm (Wi-Fi)
15 phút sạc, sử dụng cả ngày
Lên đến 16 giờ

Thời lượng sử dụng pin phụ thuộc vào chế độ cài đặt mặc định từ nhà sản xuất, điện thoại được ghép nối với đồng hồ và kết nối Bluetooth bình thường; 14 giờ kết nối Bluetooth, 2 giờ sử dụng Wi-Fi; 45 phút sử dụng GPS khi vận động ngoài trời với màn hình tắt; 120 lần bật màn hình khi nâng cổ tay; 5 lần sử dụng Trợ lý Google, mỗi lần 20 giây; 240 thông báo tin nhắn đến hiển thị với nhắc nhở rung; 200 tin nhắn nhận được không có thông báo; 20 thao tác trên màn hình, 20 giây mỗi thao tác; 5 phút cho các cuộc gọi đến từ thiết bị được ghép nối Bluetooth; 8 lần kiểm tra nhịp tim, mỗi lần 30 giây; và 8 giờ theo dõi giấc ngủ, chế độ theo dõi nhịp tim được bật.

Thời lượng pin có thể thay đổi tùy thuộc vào đồng bộ hóa dữ liệu điện thoại thông minh, các cài đặt trên đồng hồ, phiên bản ứng dụng, ứng dụng của bên thứ ba và các yếu tố khác.

Chế độ Thông minh
Lên đến 36 giờ

Thời lượng sử dụng pin phụ thuộc vào chế độ cài đặt mặc định từ nhà sản xuất, điện thoại được ghép nối với đồng hồ và kết nối Bluetooth bình thường; 14 giờ kết nối Bluetooth, 2 giờ sử dụng Wi-Fi và 8 giờ ở chế độ nghỉ (không kết nối Bluetooth); 45 phút sử dụng GPS khi vận động ngoài trời với màn hình tắt; 30 phút phát nhạc khi kết nối với tai nghe Bluetooth; 120 lần bật màn hình khi nâng cổ tay; 5 lần sử dụng Trợ lý Google, mỗi lần 20 giây; 240 thông báo tin nhắn đến hiển thị với nhắc nhở rung; 480 tin nhắn nhận được không có thông báo; 24 thao tác trên màn hình, 20 giây mỗi thao tác; 5 phút cho các cuộc gọi đến từ thiết bị được ghép nối Bluetooth; 8 lần kiểm tra nhịp tim, mỗi lần 30 giây; và 8 giờ theo dõi giấc ngủ, chế độ theo dõi nhịp tim được bật.

Thời lượng pin có thể thay đổi tùy thuộc vào đồng bộ hóa dữ liệu điện thoại thông minh, các cài đặt trên đồng hồ, phiên bản ứng dụng, ứng dụng của bên thứ ba và các yếu tố khác.

Chế độ Tiết kiệm năng lượng
Lên đến 21 ngày

Thời lượng sử dụng pin phụ thuộc vào chế độ cài đặt mặc định từ nhà sản xuất, điện thoại được ghép nối với đồng hồ và kết nối Bluetooth bình thường; 30 lần kiểm tra đồng hồ, 10 giây mỗi lần; 150 lần thông báo tin nhắn đến, hiển thị 5 giây mỗi lần; chế độ theo dõi nhịp tim và theo dõi bước chân được bật.

Thời lượng pin có thể thay đổi tùy thuộc vào đồng bộ hóa dữ liệu điện thoại thông minh, các cài đặt trên đồng hồ, phiên bản ứng dụng, ứng dụng của bên thứ ba và các yếu tố khác.

Chế độ Vận động
Lên đến 18,5 giờ

Thời lượng sử dụng pin phụ thuộc vào chế độ cài đặt mặc định từ nhà sản xuất, điện thoại được ghép nối với đồng hồ và kết nối Bluetooth bình thường; chế độ vận động được kích hoạt khi tập luyện ngoài trời; với 10 lần kiểm tra kiểm tra đồng hồ khi nâng cổ tay, mỗi lần 2 giây và 10 lần kiểm tra quá trình vận động, mỗi lần 10 giây trong suốt quá trình tập luyện.

Thời lượng pin có thể thay đổi tùy thuộc vào đồng bộ hóa dữ liệu điện thoại thông minh, các cài đặt trên đồng hồ, phiên bản ứng dụng, ứng dụng của bên thứ ba và các yếu tố khác.

Khi đàm thoại từ thiết bị kết nối Bluetooth
Lên đến 3 giờ

Thời lượng sử dụng pin phụ thuộc vào chế độ cài đặt mặc định từ nhà sản xuất, điện thoại được ghép nối với đồng hồ và kết nối Bluetooth bình thường; trả lời cuộc gọi đến trên đồng hồ; 30 phút đàm thoại và 30 giây thao tác.

Thời lượng pin có thể thay đổi tùy thuộc vào đồng bộ hóa dữ liệu điện thoại thông minh, các cài đặt trên đồng hồ, phiên bản ứng dụng, ứng dụng của bên thứ ba và các yếu tố khác.

OPPO Watch 41mm (Wi-Fi)
Chế độ Thông minh
Lên đến 24 giờ

Thời lượng sử dụng pin phụ thuộc vào chế độ cài đặt mặc định từ nhà sản xuất, điện thoại được ghép nối với đồng hồ và kết nối Bluetooth bình thường; 14 giờ kết nối Bluetooth, 2 giờ sử dụng Wi-Fi và 8 giờ ở chế độ nghỉ (không kết nối Bluetooth); 45 phút sử dụng GPS khi vận động ngoài trời với màn hình tắt; 30 phút phát nhạc khi kết nối với tai nghe Bluetooth; 120 lần bật màn hình khi nâng cổ tay; 5 lần sử dụng Trợ lý Google, mỗi lần 20 giây; 240 thông báo tin nhắn đến hiển thị với nhắc nhở rung; 480 tin nhắn nhận được không có thông báo; 24 thao tác trên màn hình, 20 giây mỗi thao tác; 5 phút cho các cuộc gọi đến từ thiết bị được ghép nối Bluetooth; 8 lần kiểm tra nhịp tim, mỗi lần 30 giây; và 8 giờ theo dõi giấc ngủ, chế độ theo dõi nhịp tim được bật.

Thời lượng pin có thể thay đổi tùy thuộc vào đồng bộ hóa dữ liệu điện thoại thông minh, các cài đặt trên đồng hồ, phiên bản ứng dụng, ứng dụng của bên thứ ba và các yếu tố khác.

Chế độ Tiết kiệm năng lượng
Lên đến 14 ngày

Thời lượng sử dụng pin phụ thuộc vào chế độ cài đặt mặc định từ nhà sản xuất, điện thoại được ghép nối với đồng hồ và kết nối Bluetooth bình thường; 30 lần kiểm tra đồng hồ, 10 giây mỗi lần; 150 lần thông báo tin nhắn đến, hiển thị 5 giây mỗi lần; chế độ theo dõi nhịp tim và theo dõi bước chân được bật.

Thời lượng pin có thể thay đổi tùy thuộc vào đồng bộ hóa dữ liệu điện thoại thông minh, các cài đặt trên đồng hồ, phiên bản ứng dụng, ứng dụng của bên thứ ba và các yếu tố khác.

Chế độ Vận động
Lên đến 14,5 giờ

Thời lượng sử dụng pin phụ thuộc vào chế độ cài đặt mặc định từ nhà sản xuất, điện thoại được ghép nối với đồng hồ và kết nối Bluetooth bình thường; chế độ vận động được kích hoạt khi tập luyện ngoài trời; với 10 lần kiểm tra kiểm tra đồng hồ khi nâng cổ tay, mỗi lần 2 giây và 10 lần kiểm tra quá trình vận động, mỗi lần 10 giây trong suốt quá trình tập luyện.

Thời lượng pin có thể thay đổi tùy thuộc vào đồng bộ hóa dữ liệu điện thoại thông minh, các cài đặt trên đồng hồ, phiên bản ứng dụng, ứng dụng của bên thứ ba và các yếu tố khác.

Khi đàm thoại từ thiết bị kết nối Bluetooth
Lên đến 3 giờ

Thời lượng sử dụng pin phụ thuộc vào chế độ cài đặt mặc định từ nhà sản xuất, điện thoại được ghép nối với đồng hồ và kết nối Bluetooth bình thường; trả lời cuộc gọi đến trên đồng hồ; 30 phút đàm thoại và 30 giây thao tác.

Thời lượng pin có thể thay đổi tùy thuộc vào đồng bộ hóa dữ liệu điện thoại thông minh, các cài đặt trên đồng hồ, phiên bản ứng dụng, ứng dụng của bên thứ ba và các yếu tố khác.

Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện trực tiếp

8:00 - 17:30 Thứ 2 - Thứ 7 Trừ chủ nhật và ngày lễ

Call: 1800 588841

Tổng đài

1800 588841

8:00 - 21:00 Thứ 2 - Thứ 7

Trừ chủ nhật và ngày lễ

Trung tâm Bảo Hành

Trung tâm Bảo Hành