ဤဆိုက္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အသုံးျပဳမႈကို စိစစ္ရန္အျပင္ သင္၏ ေလ့လာၾကည့္႐ႈမႈ အေတြ႔အႀကံဳကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္ အလားတူ နည္းပညာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသုံးျပဳပါသည္။ ဤဆိုက္ကို ဆက္လက္၍ ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္၊ ယင္း ကြတ္ကီးမ်ား၏ အသုံးျပဳမႈကို သင္သေဘာတူပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဖတ္႐ႈရန္

Cookie setting

OPPO Redefines Mobile Photography With Another World First

2016-04-18


OPPO redefines its smartphone design with the launch of the N3 smartphone incorporating the world's first automated swivel camera


(Singapore, 29 October 2014) – OPPO introduced its latest addition to the N series with the N3 – the world's first smartphone to feature a motorized camera. Combining functionality, beauty and incredible performance across every parameter, the N3 is designed for life and the perfect embodiment of OPPO's products.


"OPPO's N3 was built and designed with our users in mind. We took what our users loved about the N1 and made it even better," said Sky Li, General Manager of OPPO's Overseas mobile phone business. "The N3 is a perfect demonstration of our commitment to design and innovation."The World's Most Innovative Smartphone Camera Yet


The N3 features the much loved feature of the N series, the rotating camera, but with an added function – automation. The N3's camera has the ability to rotate 206 degrees and is, capable of taking pictures using its free-stop and multi-angle shooting features, a truly unique experience in mobile technology and mobile photography


Additionally, the camera can take panoramic shots of impressive, wide-angle shots, such as cityscapes, with a simple click activating the automatic rotation to capture clear, stable images – in both landscape and portrait orientations. WithOPPO focusing more on details, its 16 megapixel camera can take high resolution images, and is perfect for high quality prints.


Furthermore, the camera showcases OPPO's unique target-tracking focus shift function, this means that all users need to do is to identify the target in focus and the camera will constantly modify its angle to follow the moving target, helping users create clear, pristine photos and videos.


It also features breakthrough mobile camera lens technology developed in partnership with Schneider Electric, leaders in the optical industry and the latest generation 16 megapixel camera can take 64 megapixel high resolution image, providing users with an unparalleled quality of images.


In addition, to make the camera even more user-friendly and for maximum ease, users can control the camera rotation in three ways - by O-click, gestures and touch access.


The N3 also includes the next generation of OPPO's market leading Pure Image processing technology, the PI 2.0 plus. Before consumers press the shutter, PI 2.0 plus will complete the white balance settings, brightness adjustment, auto focus, face recognition and other actions intelligently. The N3 delivers a user experience and quality of output equivalent to that of a professional DLSR camera.Designed for Life, with an innovative hollow underside design

The N3 features an innovative hollow underside design that not only presents a light and textured feel to the phone, but gives notification to consumers as well. The hollow space houses the OPPO skyline notification light 2.0, which takes the form of polar light and breathes with the incoming message. Whenever consumers receive a text, email or message, the lights, visible from every angle, allowing consumers to be notified of incoming texts and messages at all times.


Also, this hollow underside protects the phone if it is dropped. If the phone falls, the hollow space between the bottom of the phone and the screen bears the brunt of the impact, protecting the screen, and ensuring a sturdy, long-lasting phone.


The N3 boasts of a well-loved feature – Touch Access, which is not only secure and convenient, but allows for a higher recognition rate. The touch-sensitive device will also respond to wet or gloved hands, making it the ideal phone for users in any situation or environment.The Technology

The OPPO N3 is powered by the Qualcomm Snapdragon 801 Quad-core CPU and is packed with 32G ROM and 2G RAM and a 5.5 inch screen made of Corning Gorilla Glass 3 for maximum clarity and durability.


The phone includes OPPO's VOOC mini rapid charging system that will have the phone ready whenever the users are. A 30-minute charge will provide 75% battery, and a 5-minute charge allows for a 2-hour call. This time, VOOC mini is much smaller and easy to take around.


The N3 is available in all markets at an RRP of Australia, Bangladesh, Egypt, India, Indonesia, Iran, Malaysia, Myanmar, Pakistan, the Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, the United Arab Emirates and Vietnam and China.