{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

Language
Language
Tiến hành bình chọn

Lịch thi
đấu sắp tới

  FLY
  PSG
  G1.
  5.1
  16:00 (GMT+8)
  T1
  EST
  G2.
  5.1
  19:00 (GMT+8)
  FNC
  GAM
  G3.
  5.2
  16:00 (GMT+8)
  TES
  LLL
  G4.
  5.2
  19:00 (GMT+8)
  FLY
  T1
  G5.
  5.3
  16:00 (GMT+8)
  FNC
  TES
  G6.
  5.3
  19:00 (GMT+8)
  PSG
  EST
  G7.
  5.4
  16:00 (GMT+8)
  GAM
  LLL
  G8.
  5.4
  19:00 (GMT+8)
  FLY
  PSG
  G9.
  5.5
  16:00 (GMT+8)
  FNC
  GAM
  G10.
  5.5
  19:00 (GMT+8)
  TL
  TES
  G11.
  5.7
  17:00 (GMT+8)
  GEN
  FNC
  G12.
  5.8
  17:00 (GMT+8)
  BLG
  PSG
  G13.
  5.9
  17:00 (GMT+8)
  G2
  T1
  G14.
  5.10
  17:00 (GMT+8)
  FNC
  TL
  G15.
  5.11
  12:00 (GMT+8)
  GEN
  TES
  G16.
  5.11
  17:00 (GMT+8)
  G2
  PSG
  G17.
  5.12
  12:00 (GMT+8)
  BLG
  T1
  G18.
  5.12
  17:00 (GMT+8)
  G2
  TES
  G19.
  5.14
  17:00 (GMT+8)
  TL
  T1
  G20.
  5.15
  17:00 (GMT+8)
  GEN
  BLG
  G21.
  5.16
  17:00 (GMT+8)
  G2
  T1
  G22.
  5.17
  17:00 (GMT+8)
  BLG
  T1
  G23.
  5.18
  17:00 (GMT+8)
  GEN
  BLG
  G24.
  5.19
  17:00 (GMT+8)

  Cuộn

Thứ Tư, ngày 01/05/2024
16:00 (GMT+8)

Trận đấu Tiếp theo

Lịch thi
đấu sắp tới

Thứ Tư, ngày 01/05/2024
16:00 (GMT+8)
Thứ Tư, ngày 01/05/2024
16:00 (GMT+8)
  FLY
  PSG
  G1.
  5.1
  16:00 (GMT+8)
  T1
  EST
  G2.
  5.1
  19:00 (GMT+8)
  FNC
  GAM
  G3.
  5.2
  16:00 (GMT+8)
  TES
  LLL
  G4.
  5.2
  19:00 (GMT+8)
  FLY
  T1
  G5.
  5.3
  16:00 (GMT+8)
  FNC
  TES
  G6.
  5.3
  19:00 (GMT+8)
  PSG
  EST
  G7.
  5.4
  16:00 (GMT+8)
  GAM
  LLL
  G8.
  5.4
  19:00 (GMT+8)
  FLY
  PSG
  G9.
  5.5
  16:00 (GMT+8)
  FNC
  GAM
  G10.
  5.5
  19:00 (GMT+8)
  TL
  TES
  G11.
  5.7
  17:00 (GMT+8)
  GEN
  FNC
  G12.
  5.8
  17:00 (GMT+8)
  BLG
  PSG
  G13.
  5.9
  17:00 (GMT+8)
  G2
  T1
  G14.
  5.10
  17:00 (GMT+8)
  FNC
  TL
  G15.
  5.11
  12:00 (GMT+8)
  GEN
  TES
  G16.
  5.11
  17:00 (GMT+8)
  G2
  PSG
  G17.
  5.12
  12:00 (GMT+8)
  BLG
  T1
  G18.
  5.12
  17:00 (GMT+8)
  G2
  TES
  G19.
  5.14
  17:00 (GMT+8)
  TL
  T1
  G20.
  5.15
  17:00 (GMT+8)
  GEN
  BLG
  G21.
  5.16
  17:00 (GMT+8)
  G2
  T1
  G22.
  5.17
  17:00 (GMT+8)
  BLG
  T1
  G23.
  5.18
  17:00 (GMT+8)
  GEN
  BLG
  G24.
  5.19
  17:00 (GMT+8)

Cuộn

Chụp bằng OPPO

01

/09

OPPO Cam

Hãy cùng OPPO khám phá những câu chuyện đằng sau sự kiện này.

Video trước

Video tiếp theo