{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

固件下载

เครื่องมืออัปเกรด OPPO System
5 ขั้นตอนในการอัปเกรดเวอร์ชันใหม่
ดาวน์โหลด
ColorOS 11 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า
ข้อกำหนดสำหรับ PC
Microsoft Windows 10 / 32-bit / 64-bit
Microsoft Windows 8 / 32-bit / 64-bit
Microsoft Windows 7 / 32-bit / 64-bit
หน่วยความจำที่มี: 500 MB
หน่อยความจำ RAM: 1 GB
หน้าจอ: 1024 x 768 screen resolution และ 16-bit
01 ดาวน์โหลดเครื่องมือ
อัปเกรดระบบบน PC ของคุณ
02 เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ
03 ติดตั้งผู้ช่วย OTA
บนโทรศัพท์ของคุณ
04 เช็คเวอร์ชันใหม่
05 ดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่และอัปเดต
เครื่องมืออัปเกรด OPPO System
5 ขั้นตอน
ในการอัปเกรด
เวอร์ชันใหม่
กรุณาดาวน์โหลดเครื่องมือบน PC จากเว็บไซต์นี้
https://www.oppo.com/th/rom

แชทสด

แชทสด

09:00 - 18:00 ทุกวัน

VIP Phone Call

สายด่วน Premium VIP โทร

1800-019-098

บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 09:00 - 18:00 ทุกวัน สำหรับผู้ใช้ Find Series

โทร Call: 1800-019-097

สายด่วนปกติโทร

1800-019-097

09:00 - 18:00 ทุกวัน

Service Center

ศูนย์บริการ