ยกเลิก
Define The Ultimate
On May 14, 2019 OPPO signed a partnership agreement with the French Tennis Federation (FFT), becoming a Premium Partner and Official Smartphone of the world-renowned Roland-Garros and of the Rolex Paris Masters.
Play Video
Photos of the Day
Explore the photographic highlights of Roland-Garros, all #shotonOPPO

©FFT/C.Guibbaud

©FFT/C.Guibbaud

©FFT/C.Guibbaud

©FFT/C.Guibbaud

©FFT/C.Guibbaud

©FFT/C.Guibbaud

©FFT/C.Guibbaud

©FFT/C.Guibbaud

©FFT/C.Guibbaud

©FFT/C.Guibbaud

©FFT/C.Guibbaud

©FFT/C.Guibbaud

+

Show more

-

Close

Shots of the Day
Experience the best shots of the day, all brought to you by OPPO
2020.10.12
Day 15
2020.10.11
Day 14
2020.10.10
Day 13
2020.10.9
Day 12
2020.10.8
Day 11
2020.10.7
Day 10
2020.10.6
Day 9
2020.10.5
Day 8
2020.10.4
Day 7
2020.10.3
Day 6
2020.10.2
Day 5
2020.10.1
Day 4
2020.09.30
Day 3
2020.09.29
Day 2
2020.09.28
Day 1
News of the Day
OPPO Find X2 Pro
OPPO and Roland-Garros collaborated across a range of areas including content production, young talent development and product experiences, with OPPO Find Series.
Follow us for more updates, see you next year!

แชทสด

แชทสด

VIP Phone Call

VIP โทร

(02)793-3005

บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 24 ชั่วโมง ทุกวัน สำหรับสำหรับผู้ใช้ Find Series

โทร Call: (02)126-3700

โทร

(02)126-3700

8:00~18:00 ทุกวัน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Service Center

ศูนย์บริการ