OPPO 5G Smartphones

เชื่อมต่อกับโลกรอบตัวคุณด้วย 5G

ทุกสิ่งที่คุณสามารถทำจะได้เร็วขึ้นใน 5G
- นั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น

ทุกสิ่งที่คุณสามารถทำจะได้เร็วขึ้นใน 5G
- นั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น

รับชมวิดีโอ
ด้วยความเร็วที่เป็นประวัติการณ์ ระบบ 5G จึงสามารถก้าวกระโดดไปได้เร็ว ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ OPPO เป็นแนวหน้าของการทำเทคโนโลยีนี้ เพื่อผู้ใช้ทุกคนทั่วโลก

การเดินทางของ OPPO กับ 5G

 • ธันวาคม ปี 2019

  ครั้งแรกในการร่วมมือของของอุตสาหกรรมชั้นนำของเรา กับ Ericsson, Qualcomm Technologies, Swisscom และ Telstra

 • กรกฎาคม ปี 2019

  ครั้งแรกของโลกสำหรับการเดินทางของ 5G ที่โรงแรมในประเทศออสเตรเลีย

 • เมษายน ปี 2019

  ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Swisscom

 • พฤศจิกายน ปี 2018

  ครั้งแรกของโลก ที่ได้วิดีโอคอลบน Wechat ผ่านระบบ 5G บนมือถือ

 • พฤศจิกายน ปี 2019

  สร้างห้องปฏิบัติการนวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือกับ Ericsson

 • พฤษภาคม ปี 2019

  เปิดตัวครั้งแรก สำหรับ สมาร์ทโฟน 5G ในเชิงพาณิชย์ในยุโรป

 • กุมภาพันธ์ ปี 2019

  เปิดตัว 5G ขึ้นมา

 • ตุลาคม ปี 2018

  เป็นครั้งแรกที่ใช้อินเทอร์เน็ต ในระบบ 5G บนรูปแบบการวิดีโอคอลแบบ 3D

ธันวาคม ปี 2019

ครั้งแรกในการร่วมมือของของอุตสาหกรรมชั้นนำของเรา กับ Ericsson, Qualcomm Technologies, Swisscom และ Telstra

พฤศจิกายน ปี 2019

สร้างห้องปฏิบัติการนวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือกับ Ericsson

กรกฎาคม ปี 2019

ครั้งแรกของโลกสำหรับการเดินทางของ 5G ที่โรงแรมในประเทศออสเตรเลีย

พฤษภาคม ปี 2019

เปิดตัวครั้งแรก สำหรับ สมาร์ทโฟน 5G ในเชิงพาณิชย์ในยุโรป

เมษายน ปี 2019

ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Swisscom

กุมภาพันธ์ ปี 2019

เปิดตัว 5G ขึ้นมา

พฤศจิกายน ปี 2018

ครั้งแรกของโลก ที่ได้วิดีโอคอลบน Wechat ผ่านระบบ 5G บนมือถือ

ตุลาคม ปี 2018

เป็นครั้งแรกที่ใช้อินเทอร์เน็ต ในระบบ 5G บนรูปแบบการวิดีโอคอลแบบ 3D

สร้างประสบการณ์ใหม่ไปพร้อมกับ 5G
ด้วย 5G จึงทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้มากขึ้นและส่วนบุคคลมากขึ้น ตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันของคุณ และอำนวยความสะดวกของคุณมากยิ่งขึ้น
เทคโนโลยีชาร์จเร็ว VOOCเรียนรู้เพิ่มเติม
เทคโนโลยีการถ่ายภาพเรียนรู้เพิ่มเติม