{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เกม “#FoldablesReimagined” (“กิจกรรม”) ได้ถูกจัดขึ้นและสนับสนุนโดย OPPO (“ผู้จัด” หรือ “OPPO”) และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้
หากต้องการเข้าร่วมกิจกรรม โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้านี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ซึ่งจะสร้างข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณ ("ผู้เข้าร่วม") และ Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp, Ltd.

ขั้นตอนการเข้าร่วม

1.1. ในการเข้าร่วมกิจกรรม คุณต้องยอมรับกฎการเข้าร่วมเหล่านี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "กฎ") โปรดอย่าเข้าร่วมหากคุณไม่ประสงค์ที่จะยอมรับกฎเหล่านี้

1.2. ผู้เข้าร่วมจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ที่ผ่านการลงทะเบียนของ Facebook หรือ X (เดิมชื่อ Twitter) หรือ Instagram และต้องเป็นผู้ติดตามบัญชี (@OPPOThailand) ของผู้จัด

1.3. ผู้เข้าร่วมจะต้องเข้าร่วมการแจกของรางวัล โดยติดตาม OPPO และแบ่งปันผลลัพธ์ #FoldablesReimagined Game ในรูปแบบภาพหน้าจอหรือรูปภาพพร้อมแฮชแท็ก #FoldablesReimagined บน X (ชื่อเดิมคือ Twitter) หรือ Instagram

1.4. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นบุคคลที่มีอายุเกิน 18 ปี หากอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายก่อน

แชทสด

แชทสด

09:00 - 18:00 ทุกวัน

VIP Phone Call

สายด่วน Premium VIP โทร

1800-019-098

บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 09:00 - 18:00 ทุกวัน สำหรับผู้ใช้ Find Series

โทร Call: 1800-019-097

สายด่วนปกติโทร

1800-019-097

09:00 - 18:00 ทุกวัน

Service Center

ศูนย์บริการ