သင်၏နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသကို ရွေးချယ်ပါ လက်ရှိဝဘ်ဆိုက်တွင် ဆက်နေမည် အခြားဝက်ဆိုက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်မည်

ဤဆိုက္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အသုံးျပဳမႈကို စိစစ္ရန္အျပင္ သင္၏ ေလ့လာၾကည့္႐ႈမႈ အေတြ႔အႀကံဳကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္ အလားတူ နည္းပညာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသုံးျပဳပါသည္။ ဤဆိုက္ကို ဆက္လက္၍ ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္၊ ယင္း ကြတ္ကီးမ်ား၏ အသုံးျပဳမႈကို သင္သေဘာတူပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဖတ္႐ႈရန္

Cookie setting

Reno3

Clear in Every Shot
Clear in Every Shot
Function Video:
Unboxing Golden Moments
Photo Expert
48MP Quad Camera
Clear in Day and Night.
13MP
Telephoto Lens
48MP
Ultra-clear Main Camera
8MP
Wide-angle Lens
2MP
Mono Lens
Ultra Clear 108MP Image
Clear in Every Detail.
Reno3 with Ultra Clear 108MP Image optimizes most common usage scenarios specially in bright light, such as the facial details and text details.
48MP
108MP
Display enormous poster images of up to 4.3 m (width) *3.2 m (height).
Even zoom in to part of image, the detail is still clear.
* Ultra Clear Mode is synthesized by software, the highest pixel is up to 108MP.
* According to 72dpi, Ultra Clear 108MP image could produce poster-size 4.3 * 3.2 meters.
5x Hybrid Zoom,
20x Digital Zoom
More Focal Lengths,
More Feelings.
5x Hybrid
Zoom, 20x
Digital Zoom
More Focal
Lengths,More
Feelings.
Reno3’s 13MP, 48MP and 8MP cameras combine to achieve full focal length shooting, savor what you see as you zoom in or out, regardless of distance.
* Ultra Wide-angle lens can capture 109-degree photos after accounting for distortion.
0.6x
1x
5x
20x
* Ultra Wide-angle lens can capture 109-degree photos after accounting for distortion.
Ultra Dark Mode
Capture the
Beauty of Night.
Capture the
Beauty of Night.
Reno3 creates exceptional night scene images with Ultra Dark Mode. Powerful NPU shortens imaging time, and multi-frame AI noise reduction helps image denoising.
* Ultra Dark Mode is turned on automatically when the phone detects brightness lower than 1lux, and it performs the best with brightness ranging from 0.3lux - 1lux.
OFF
ON
3cm Macro Photography
Capture all the subtle details.
44MP Front Camera
Refined Selfie Images.
44MP
Ultra-clear Main Camera
Reno3's 44MP selfie camera capture every facial detail in ultra-high resolution. Experience the allure of detailed textures which make hair, skin and eyelashes more pleasing to the eye.
Ultra Night
Selfie Mode
Create Flawless
Night Shots.
Whether taken in a neon-lit street or a charming bar, your portraits will look radiant in the moonlit night. When enabled, multiple photos are taken simultaneously and combined to create the ideal image.
AI Noise Reduction
Face Protection
Highlighting Algorithm
* Ultra Night Mode is adapted to front and rear camera.
Vibrant Video
Ultra Steady Video 2.0
Ultra Steady
Video 2.0
A New Era of Stable Video.
Reno3 has once again raised the bar for video stabilization, utilizing the
Ultra Wide-angle Lens to bring the new dual image stabilization function. Whether
during everyday use or intense activity, top-notch video quality is assured.
Reno3 has once again raised the bar for video stabilization, utilizing the Ultra Wide-angle Lens to bring the new dual image stabilization function. Whether during everyday use or intense activity, top-notch video quality is assured.
Reno3 has once again raised the bar for video
stabilization, utilizing the Ultra Wide-angle Lens to bring the new
dual image stabilization function. Whether during everyday
use or intense activity, top-notch video quality is assured.
Cinema-quality Videos
You are the director of your own life’s story.
Video Bokeh
Highlight the subject with movie-like quality.
AI Beauty Video
High resolution and AI Beauty Algorithms combine to create pro-level effects without extra equipment.
Video Zoom
Get an extraordinary close-up view.
Soloop,
Edit & Share.
Soloop is a video editing app that automatically edits the video to match the rhythm of the selected music. It also adds transition effects automatically for a spectacular original video.
Cinema-Quality
Videos
You are the director of your own life’s story.
Video Bokeh
Highlight the subject with movie-like quality.
AI Beauty Video
High resolution and AI Beauty Algorithms combine to create pro-level effects without extra equipment.
Video Zoom
Get an extraordinary close-up view.
Soloop
Edit & Share.
Soloop is a video editing app that automatically edits the video to match the rhythm of the selected music. It also adds transition effects automatically for a spectacular original video.
Sleek Design
Thinner and Lighter
A Completely New
Experience.
A Completely
New Experience.
7.9
mm
Thickness
170
g
Weight
7.9
mm
Thickness
170
g
Weight
Light-lapse
Inspired by Nature.
The vastness of the cosmos can instill feelings of peace and restoration. The cyclical shifts in the sky, embodying a variety of moods and lights, inspired this season’s Reno3 color designs.
Midnight Black
Auroral Blue
Hidden Fingerprint
Unlock 3.0
Unlock in One Motion.
Additionally, anti-counterfeit identification has been optimized to improve
security.
Additionally, anti-counterfeit identification has been
optimized to improve security.
Additionally, anti-counterfeit
identification has been optimized to
improve security.
Additionally, anti-counterfeit identification has been optimized to improve security.
0.34s
Unlocking speed
Enhanced
Performance
MTK P90
CPU
8GB+128GB
Memory
VOOC Flash Charge 3.0
Last longer, Recharge
faster.
Last longer, Recharge faster.
Charge from 0% to 50% in just 30 minutes.
Charge to 100% in just 73 minutes.
Charge from 0% to 50% in just 30 minutes.
Charge from 0% to 100% in just 73 minutes.
4025mAh
Battery
VOOC 3.0
VOOC 2.0
30min
60min
90min
100%
75%
50%
25%
1%
Hyper Boost
Speed to new level
Stabilizes your frame rate, so you never drop frames again.
Higher Frame Rate Stability 38%↑
Stabilizes your frame rate, so you never drop
frames again.
Higher Frame Rate Stability 38%↑
Accelerates your response time, so you can stay ahead of the competition.
Enhanced Touch Performance 16%↑
Accelerates your response time, so you can
stay ahead of the competition.
Enhanced Touch Performance 16%↑
Hyper Boost
Speed to new level
Stabilizes your frame rate, so you never drop frames again.
Higher Frame Rate Stability 38%↑
Accelerates your response time, so you can stay ahead of the competition.
Enhanced Touch Performance 16%↑
Average framerate increased
Response speed increased
Hi-Res Audio &
Dolby Atmos
Immersive entertainment
Visual and Audio powerhouses combine to deliver you immersive media
in the palm of your hand.
Visual and Audio powerhouses combine to
deliver you immersive media in the palm of
your hand.
Visual and Audio powerhouses combine to deliver you immersive media in the palm of your hand.
The Greatest Stories
on Display.
The Greatest
Stories on
Display.
Reno3 supports 1080P streaming on Netflix, which will enable you to enjoy HD TV series and movies anytime, anywhere.
ColorOS 7
Based on Android 10
Multi-user
Mode
Multi-user Mode
Multi-user mode keeps your files and data safe. Create up to five independent spaces for users, sub-users, and visitors. Each user space is password protected to maintain privacy.
OSIE Ultra
Clear Visual
Effect
OSIE Ultra Clear
Visual Effect
OPPO Screen Image Engine (OSIE), OPPO's self-developed visual optimization technology increases picture saturation and contrast to enhance visual effects on third-party apps.
Artist
Wallpaper
Artist Wallpaper
Through Artist Wallpaper Project, we invited several artists contracted with global art agencies to design stunning wallpapers around the themes of Purity, Nature, Geometry, Culture, Life, and Future.
Dark Mode
Dark Mode
Dark Mode accompanied with Eye Care Mode provides comfort for your eyes all day long and reduces overall power consumption by 38%.
Dark Mode accompanied with Eye Care Mode provides comfort for your eyes all day long and reduces overall power consumption by 38%.

Remarks:

1. Screen size is measured diagonally, in centimeters. Reno3’s screen size is 16.2cm(6.4-inch) as a full rectangle, and the screen-to-body ratio is 90.8%. Actual viewable area is less due to the rounded corners and camera area.

2. Reno3 uses a 48MP ultra-clear main camera, 8MP ultra wide-angle lens and 13MP telephoto lens combo to bring high performing results in a variety of environments when using the 5x Hybrid Zoom function.

3. The maximum pixel of the main front camera is 44MP, the pixel of ultra night selfie mode is 40MP.

4. 4025mAh is the typical battery value. Rated (minimum) capacity is 3935mAh.

5. Charging time data comes from OPPO internal tests. The actual charging time may vary depending on the specific conditions of the mobile phone or individual differences, such as temperatures environment, performance degradation after battery use, etc.

6. Available in 128GB ROM, actual storage available may vary depending on pre-installed software. 

7. Based on results from OPPO internal tests, we got Hyper Boost’s data at room temperature, with high frame rate and high picture quality mode on.

8. OPPO Screen Image Engine (OSIE) supports short video APPs: Tiktok, VMate, Vigo Video, Likee, Instagram short video.

9. Product pictures are for reference only, please refer to the actual products. Certain product specifications and descriptions may change due to reasons like changes in suppliers. The data in the page came from OPPO designed technical parameters, test data from the laboratories and supplier test data. In actual circumstances, the data will differ slightly, depending on the test software version, specific testing environment, and specific version.