သင်၏နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသကို ရွေးချယ်ပါ လက်ရှိဝဘ်ဆိုက်တွင် ဆက်နေမည် အခြားဝက်ဆိုက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်မည်

ဤဆိုက္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အသုံးျပဳမႈကို စိစစ္ရန္အျပင္ သင္၏ ေလ့လာၾကည့္႐ႈမႈ အေတြ႔အႀကံဳကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္ အလားတူ နည္းပညာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသုံးျပဳပါသည္။ ဤဆိုက္ကို ဆက္လက္၍ ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္၊ ယင္း ကြတ္ကီးမ်ား၏ အသုံးျပဳမႈကို သင္သေဘာတူပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဖတ္႐ႈရန္

Cookie setting

OPPO A31

Get More with OPPO A31
128GB | AI Triple Camera | 16.5cm (6.5’’) Waterdrop Screen1
TRIPLE THE CAMERA
A Camera for Every Occasion
12MP Triple Rear Camera2
OPPO A31’s three lenses inspire you to capture images in more ways than ever before. A 12MP main camera lets you focus clearly on the big picture, while a macro lens lets you zoom in on even the tiniest details. Plus, the depth camera helps create more stunning portraits.
Your Beauty in Focus
Portrait Bokeh
With hardware level Portrait Bokeh effects, bring the subject of your photo quickly into focus with a blurred background effect. Plus, based on the analysis of hundreds of photos and user aesthetic taste trends, five new portrait styles let you play up your style.
Zoom into the World
Macro Lens
The macro lens lets you capture the world around you in more detail. From morning dew to blooming flowers, OPPO A31 makes it easy to reveal the hidden gems of everyday life.
Color up Your Life
Dazzle Color Mode
OPPO A31’s pixel-mapping color algorithm helps bring out the color in photos. In Dazzle Color Mode, not only does flowers look more appealing through enhanced colors, but your world in photos are too more colorful than ever.
Beautiful Selfies
8MP Front AI Beautification Camera
Say hello to more natural, beautiful selfies. OPPO A31’s 8MP Front AI Beautification Camera automatically identifies age and gender to create more customized and natural selfies with more refined and beautiful skin.
TRIPLE THE EXPERIENCE
Immersive Viewing Experience
16.5cm(6.5“)Waterdrop Eye Protection Screen
The newly designed Nano-Waterdrop Notch of OPPO A31 is 31.4% smaller than before. The result is a larger screen that makes playing games and watching videos more immersive than ever. Plus, OPPO A31 filters out harmful blue light to prevent eye fatigue, protecting your vision for all-day enjoyment.
6.5”
16.5cm (6.5’’)
Nano-Waterdrop Screen
89%
89%
Screen-to-Body Ratio
3D Aesthetic Design
Fantasy White | Mystery Black
OPPO A31 comes in two striking new colors. Mystery Black from a moonless midnight and Fantasy White from Ru Ware. OPPO A31’s 3D Aesthetic Design will let you shine above the crowd.
Fantasy White
Mystery Black
Feel the Difference
Thinner Curved Body
OPPO A31's 3D ergonomic body was designed for thinner visual appearance. With its one-handed grip, everything about it just feels right.
8.3mm3
Thickness
180g3
Weight
20:9
Aspect Ratio
TRIPLE THE POWER
128GB ROM,Larger Storage
3-Card Slot (Dual Sim + MicroSD for up to 256GB Extra Memory)4
Super large 128GB of ROM guarantees you feel free to take more photos, download more videos and save more music. Plus, OPPO A31 supports up to 256GB of additional memory into the three-card slot (Dual Sim + MicroSD). With this much storage, entertainment has no limits.
3-Card Slot
Dual Sim + MicroSD
All-Day Big Battery
4230mAh5 Battery
With a big 4230mAh battery, watch videos, play games and listen to music all day long. You can watch HD videos online for up to 14 hours6, or play games for up to 7 hours6 worry-free.
Up to 14 Hours
Video Streaming
Up to 7 Hours
Online Gaming
Up to 111 Hours6
Audio Playback
Smooth Performance
Octa-Core Processor
Featuring a 2.3GHz Octa-Core Processor, OPPO A31 not only runs smoothly during games and video playback, but also requires lower power consumption.
Looks as Smart as It Is
ColorOS 6.1
Presenting an all-new UI design, ColorOS 6.1 offers intelligent, smooth navigation for a smoother experience. Based on Android 9.0, the infinite design now includes a Smart Riding Mode7, Smart Assistance, Swipe-Up Gesture Navigation and even OPPO Cloud Service7.
Smart Riding Mode
Smart Sidebar
Quality Guaranteed
Good Service
From pre-production R&D to after-sale customer service, OPPO will always strive to serve you with the best products and support.
400,000+
Global Retailers
9 Intelligent Global
Manufacturing Hubs
6 Research
Institutes
4 R&D
Centers
Higher Quality through Higher Standards
Stress Tested
Every OPPO smartphone undergoes rigorous testing before reaching you to ensure its quality meets not only our standards but also your every expectation.
10,000
Earphone Plug-in Tests
200,000
Power Button Tests
100,000
Volume Button Tests

1. 16.5cm (6.5'' ) waterdrop screen of OPPO A31 is the diagonal length of the display when the four rounded corners are taken to be pointed corners (i.e. actual size is marginally smaller).

2. OPPO A31 adopts a triple rear camera consisting of a 12MP main camera, 2MP macro lens, and 2MP depth camera. The 12MP main camera has an actual output of 12.58MP and produces 4096×3072 resolution images.

3. OPPO A31’s thickness of 8.3mm and weight of 180g are approximate values, taken from OPPO internal tests. Actual product may vary.

4. 3-Card Slot are available only for specific regions and specific versions. Please refer to local specifications. A MicroSD card needs to be purchased separately. 

5. 4230mAh is the typical value of battery capacity. The minimum capacity is 4100mAh.

6. OPPO A31 supports 14 hours of online video streaming, 7 hours of online gaming, and 111 hours of play time for locally stored music.

6a. Online video streaming duration testing was performed with a starting charge of 100% and using a 4G mobile data connection, with the phone’s audio volume adjusted to 72db, the phone’s brightness adjusted to 135lx, and while streaming a 1080P video. Actual playback time may vary under different conditions.

6b. Online gaming duration testing was performed with a starting charge of 100% and using a 4G mobile data connection, with the phone’s audio volume adjusted to 72db, the phone’s brightness adjusted to 135lx, and while running Arena of Valor. Actual usage time may vary under different conditions.

6c. Local music duration testing was performed with a starting charge of 100% while in airplane mode and using wired earphones with the volume adjusted to the maximum setting. Actual playback time may vary under different conditions.

7. Riding Mode and OPPO Cloud Service are available only for specific regions. Please refer to local specifications.

8. Product pictures are for reference only. Please refer to the actual product for actual specifications. Certain product specifications and descriptions may change due to reasons like changes in suppliers. The data in the page came from OPPO designed technical parameters, and test data from the laboratories and from suppliers. In actual circumstances, the data will differ slightly, depending on the test software version, specific testing environment, and specific version.