បោះបង់ចោល
ផលិតផល IoT
OPPO Enco Air2
OPPO Enco Air2
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Enco Air2
សំឡេងច្បាស់ល្
OPPO Enco Buds
OPPO Enco Buds
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Enco Buds
កាន់ថ្ម 24 ម៉ោង
OPPO Enco Q1
OPPO Enco Q1
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Enco Q1
លុបបំបាត់ការឆ្លងសម្លេងរំខាន
OPPO Enco Free
OPPO Enco Free
OPPO Enco Free
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Enco Free
រចនាឡើងដើម្បីសេរីភាពពេញលេញនៃការស្តាប់ដោយគ្មានខ្សែ
OPPO Watch Free
OPPO Watch Free
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Watch Free
មិនថាពេលយប់ ឬថ្ងៃ, ពេលធ្វើការ ឬពេលកម្សាន្ត
OPPO Watch
OPPO Watch
OPPO Watch
OPPO Watch
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Watch
អេក្រង់កោងសងខាង
OPPO Band
OPPO Band
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Band
ថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកគ្រប់យ៉ាង
OPPO Watch
អេក្រង់កោងសងខាង

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

1800201873

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800201873

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

អ៊ីម៉ែលមកយើងខ្ញុំ

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម