បោះបង់ចោល

OPPO Reno7 Z 5G OPPO Reno7 Z 5G

OPPO Reno7 Z 5G New

បង្ហាញភាពប៉ិនប្រសប់របស់ខ្ញុំ

OPPO Reno7 OPPO Reno7

OPPO Reno7 New

បង្ហាញភាពប៉ិនប្រសប់របស់ខ្ញុំ

OPPO Reno7 Z 5G OPPO Reno7 Z 5G

OPPO Reno7 Z 5G New

បង្ហាញភាពប៉ិនប្រសប់របស់ខ្ញុំ

OPPO Reno7 OPPO Reno7

OPPO Reno7 New

បង្ហាញភាពប៉ិនប្រសប់របស់ខ្ញុំ

OPPO Enco Air2 OPPO Enco Air2

OPPO Enco Air2 New

សំឡេងច្បាស់ល្

OPPO A76 OPPO A76

OPPO A76 New

សាកថ្មល្បឿនលឿន 33W SUPERVOOCTM | ថាមពលថ្ម 5000mAh ប្រើប្រាស់បានយូរ | អេក្រង់ទម្លុះ 90 Hz

OPPO Enco Air2 OPPO Enco Air2

OPPO Enco Air2 New

សំឡេងច្បាស់ល្

OPPO A76 OPPO A76

OPPO A76 New

សាកថ្មល្បឿនលឿន 33W SUPERVOOCTM | ថាមពលថ្ម 5000mAh ប្រើប្រាស់បានយូរ | អេក្រង់ទម្លុះ 90 Hz

OPPO សកល

អំពី OPPO

អំពី OPPO

កាន់តែលឿនជាមួយ VOOC កាន់តែវៃឆ្លាត កាន់តែសុវត្ថភាព

កាន់តែលឿនជាមួយ VOOC កាន់តែវៃឆ្លាត កាន់តែសុវត្ថភាព

ផ្សាភ្ជាប់ទៅកាន់ពិភពលោកជុំវិញអ្នកជាមួយបច្ចេកវិទ្យា 5G

ផ្សាភ្ជាប់ទៅកាន់ពិភពលោកជុំវិញអ្នកជាមួយបច្ចេកវិទ្យា 5G

OPPO ColorOS 11

ColorOS 11: ធ្វើឲ្យជីវិតរស់រវើក

រូបភាពមានគុណភាពខ្ពស់ដោយគ្មានការរង្គើ ទោះបីជានៅពេលយប់ក៏ដោយ។

បច្ចេកវិទ្យារូបភាព, រូបភាពមានគុណភាពខ្ពស់ដោយគ្មានការរង្គើ ទោះបីជានៅពេលយប់ក៏ដោយ។

បង្ហាញច្រើនជាងនេះ

-

បង្ហាញតិចជាងនេះ

 • អំពី OPPO

  អំពី OPPO

 • ផ្សាភ្ជាប់ទៅកាន់ពិភពលោកជុំវិញអ្នកជាមួយបច្ចេកវិទ្យា 5G

  ផ្សាភ្ជាប់ទៅកាន់ពិភពលោកជុំវិញអ្នកជាមួយបច្ចេកវិទ្យា 5G

 • រូបភាពមានគុណភាពខ្ពស់ដោយគ្មានការរង្គើ ទោះបីជានៅពេលយប់ក៏ដោយ។

  បច្ចេកវិទ្យារូបភាព, រូបភាពមានគុណភាពខ្ពស់ដោយគ្មានការរង្គើ ទោះបីជានៅពេលយប់ក៏ដោយ។

 • កាន់តែលឿនជាមួយ VOOC កាន់តែវៃឆ្លាត កាន់តែសុវត្ថភាព

  កាន់តែលឿនជាមួយ VOOC កាន់តែវៃឆ្លាត កាន់តែសុវត្ថភាព

 • OPPO ColorOS 11

  ColorOS 11: ធ្វើឲ្យជីវិតរស់រវើក

OPPO

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800206776 / 023996776

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម