Deze site maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om correct te werken. Met uw toestemming willen we cookies instellen om ons te helpen verkeer te analyseren en uw browse-ervaring te optimaliseren. Meer informatie

Instelling voor cookies

Privacybeleid

 

Meest recente update: 10 juli 2018


TRUSTe


Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. en zijn gelieerde bedrijven (hierna aangeduid met "OPPO" of "wij/ons/onze") is toegewijd om uw privacy te beschermen en te respecteren. Dientengevolge hebben wij een Privacybeleid ontwikkelt die omvat hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaren, overdragen en opslaan op onze websites, middels onze hier vermelde mobiele applicaties of diensten. Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door en maak u zelf vertrouwend met onze privacypraktijken, voordat u onze producten (of diensten) gebruikt of uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.


Dit beleid biedt u inzicht in de volgende thema's:

I         Definities

II        Hoe wij gebruikmaken van cookies en soortgelijke technologieën

III       Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

IV       Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren

V        Hoe wij uw persoonsgegevens openbaar maken

VI       Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

VII      Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

VIII     Hoe wij persoonsgegevens van kinderen verwerken

IX       Derden dienstverleners en hun diensten

X        Hoe uw persoonsgegevens wereldwijd worden overgedragen

XI       Hoe dit Privacybeleid wordt bijgewerkt

XII      Productspecifieke details

 

I          Definities


“Gelieerd bedrijf” verwijst naar een bedrijf dat met OPPO is verbonden via mede-eigendom of gezamenlijke zeggenschap.


“Derden” verwijst naar bedrijven of personen waarmee geen relatie met OPPO bestaat uit hoofde van mede-eigendom of gezamenlijke zeggenschap (d.w.z. een niet-gelieerd bedrijf), of ander derde personen. Derden kunnen financiële of niet-financiële bedrijven zijn, of personen, buiten u en OPPO.


“Persoonsgegevens” verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.

 

II         Hoe wij gebruikmaken van cookies en soortgelijke technologieën

1.    Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden overdragen vanaf onze websites, applicaties of diensten en opgeslagen worden op uw apparaat. OPPO’s websites, onlinediensten, interactieve applicaties, e-mailberichten en advertenties kunnen “cookies” en andere technologieën gebruiken, zoals pixel tags en web beacons. Cookies kunnen voor een korte periode worden opgeslagen op uw computer (bijvoorbeeld enkel wanneer uw browser geopend is) of voor een langere periode, zelfs jaren. Cookies die niet geplaatst worden door deze site, zijn niet toegankelijk voor ons.


2.       Ons cookiegebruik

(1)     OPPO en onze partners gebruiken cookies of soortgelijke traceringstechnologieën om de functionaliteit van onze mobiele software op uw apparaat beter te begrijpen, ons aan te geven hoe vaak u de applicatie gebruikt, de gebeurtenissen die optreden binnenin de applicatie, samengevoegd gebruik, prestatiegegevens en waar de applicatie gedownload is. Wij koppelen de binnenin de analytische software opgeslagen informatie niet aan persoonsgegeven die u heeft verstrekt binnenin onze mobiele applicaties,


(2)     OPPO en onze partners gebruiken cookies of soortgelijke traceringstechnologieën om trends te analyseren, de website te beheren, de beweging van de gebruikers op de website te volgen en om demografische informatie over onze gebruikersgroep als een geheel te verzamelen 


(3)     Veel webbrowsers hebben een "niet volgen"-functie. Dergelijke functies kunnen een "niet volgen verzoek” versturen naar websites. Als "niet volgen” is ingeschakeld op uw browser, respecteren al onze websites uw keuze.


(4)     Dit geldt voor de meeste website, wij verzamelen bepaalde informatie automatisch.  Deze informatie kan IP-adressen, type browser, internetaanbieder (ISP), pagina's die u doorverwijzen of die het laatst zijn opgevraagd, de bestanden die bekeken zijn op onze site (bijvoorbeeld HTML-pagina's, afbeeldingen, etc.), besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstream-gegevens om trends op de samenvoeging- en beheersite te analyseren, bevatten.


(5)     Wij werken samen met derden om advertenties weer te geven op onze website of onze advertenties op andere sites te beheren, Onze derden partners kunnen cookies of soortgelijke traceringstechnologieën gebruiken om uw van advertenties te voorzien op basis van uw browse-activiteiten en interesses. Als u geen gebruik wenst te maken van advertenties op basis van uw interesses, klik hier, of als u zich buiten de Europese Unie bevindt, klik hier.  Let op, u blijft generieke advertenties ontvangen.


3.     Verwijderen/uitschakelen van cookies

Het beheren van uw cookies en cookies-instellingen moet worden gedaan vanuit de opties/instellingen van uw browser. Hieronder staat een lijst met handleidingen hoe u dit kunt doen voor populaire browsers:


·   Microsoft Internet Explorer

·   Microsoft Edge

·   Mozilla Firefox

·   Google Chrome

·   Safari voor macOS

·   Safari voor iOS

 

4.     Meer informatie over cookies

Voor meer informatie over cookies en voor instructies over hoe u uw browserinstellingen moet wijzigen om cookies te accepteren, te verwijderen of te weigeren, zie de website www.allaboutcookies.org.

 

III       Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken


OPPO verzamelt gegevens voor efficiënte bedrijfsvoering en om u de beste productervaring te geven. Onze kanalen voor het verzamelen van uw persoonsgegevens bevatten: (1) u verstrekt ons uw gegevens rechtstreeks, (2) wij slaan bepaalde gegevens over hoe u omgaat met onze producten op, en/of (3) wij verkrijgen bepaalde gegevens over u van onze derden.


De gegevens die wij verzamelen is afhankelijk van de omgeving waarin u in aanraking komt met OPPO, de keuze die u maakt, waaronder u privacy-instellingen en de producten en functies die u gebruikt. Het is de moeite waard om op te merken dat wij normaliter het verzendgebied, vermeld op de verpakking van de mobiele telefoon, hanteren als de werkelijke locatie waar uw telefoon wordt gebruikt en de lokale wetten en regelgeving naleving, waaronder diegene voor gegevensbescherming.


1.     Persoonsgegevens die wij verzamelen

(1)     Rechtstreeks door u verstrekte informatie

De diensten die wij aan u leveren vereisen van u om rechtstreeks aan ons informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld:


a.               Aanmelding voor een OPPO-lidmaatschap of het invullen van een (elektronische) garantiekaart vereist het aanmaken van een account of het invullen van een persoonlijk profiel. Voor deze diensten kunnen wij u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken om een account of een persoonlijk profiel op te stellen. Het type persoonsgegevens bevat naam, geboortedatum, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam en aangemaakt wachtwoord, foto's, etc.


b.               Wanneer u producten bij ons bestelt, om retournering of restitutie vraagt, of een betaalde dienst gebruikt, kunnen wij u vragen om uw leveringsgegevens, bankrekeningnummer, creditcardgegevens, factuuradres, informatie om uw kredietwaardigheid te kunnen beoordelen en andere financiële informatie, contact- en communicatiegegevens etc., zodat wij uw bestelling kunnen verwerken.


c.                Enkele van onze diensten stellen u in staat om met anderen te communiceren en te delen. De gecommuniceerde of gedeelde inhoud kan via ons systeem worden overgedragen en in ons systeem worden opgeslagen.


d.               Gezichts- en vingerafdrukherkenning maakt het snel ontgrendelen van uw toestel mogelijk middels uw vooraf opgenomen gezicht- of vingerdrukinformatie. Om bovenstaande doelen te realiseren moet u informatie over uw gelaatstrekken vanuit verschillende hoeken, of informatie over uw vingerafdrukken (die enkel lokaal worden opgeslagen op uw apparaat), vertrekken.  Wij versturen de informatie over uw gelaatstrekken of vingerafdrukken niet naar onze servers, hetgeen betekend dat het voor ons onmogelijk is om dergelijke informatie aan derden te openbare of voor een ander doel te gebruiken.


Wij kunnen u onder bepaalde omstandigheden vragen om persoonsgegevens te verstrekken en dit verzamelen. Deze omstandigheden omvatten het deelnemen aan loterijen of prijsvragen, het deelnemen aan promotionele of marketingactiviteiten die door ons of onze partners worden georganiseerd, het invullen van vragenlijsten, het deelnemen in gebruikersfora of blogs die door ons onze partners worden gehost. De informatie die u aan ons verstrekt, helpt ons bij het ontwikkelen en verbeteren van onze producten, het personaliseren van uw winkelbeleving en het doen van aankoopsuggesties. Wij kunnen uw informatie koppelen aan gegevens van derden om beter inzicht in uw behoeften te krijgen.


(2)     Informatie betrekking tot het gebruik van onze diensten

Naast de informatie die u zelf verstrekt, kunnen wij ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze diensten via software op uw apparaat en op andere manieren. Voorbeelden van informatie die wij kunnen verzamelen:


a.               Apparaatinformatie, zoals apparaatnaam, apparaatmodel, regio- en taalinstellingen, apparaatidentificatienummer (IMEI-nummer etc.), hardware-informatie en -status, gebruiksgewoonten, IP-adres, versie van het besturingssysteem en apparaatinstellingen die worden gebruikt voor toegang tot de dienst.


b.               Logboekinformatie, zoals wanneer en hoe lang de dienst wordt gebruikt, zoektermen die via de dienst zijn ingevoerd en foutenlogboekinformatie van uw apparaat. Vanwege de ontwerpeigenschappen van het Android-systeem, als u kiest om foutenlogboekinformatie van uw apparaat met ons te delen, kan het Android-systeem soms ons gelijktijdig de persoonsgegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres, Facebook-account, etc. versturen. Wij beloven dergelijke informatie niet te gebruiken voor persoonlijke identificatie en dergelijke gegevens periodiek te verwijderen na het analyseren van de foutenloggegevens (normaliter binnen 30 dagen na verzamelen ervan).


c.                Locatie-informatie, zoals het gps-signaal van het apparaat of informatie over wifitoegangspunten en zendmasten in de buurt, locatie-ID van het apparaat, netwerkaanbieder-ID, die naar ons kunnen worden verzonden wanneer u bepaalde diensten gebruikt. Wij zullen u vragen voor welke applicaties u de op locatie gebaseerde diensten wilt inschakelen. Bij de apparaatinstellingen kunt u de locatie-instellingen voor uw apparaat instellen, zoals de methode of server die voor de locatiedienst wordt gebruikt, wijzigen of uitschakelen, of de nauwkeurigheid van uw locatiegegevens aanpassen. Hierdoor worden ook de locatiegegevens gewijzigd die aan OPPO worden verstrekt.


d.               Gesproken informatie, bijvoorbeeld audio die wij opnemen (en mogelijk opslaan op onze servers) wanneer u de dienst via spraakopdrachten bedient.


e.               Albuminformatie, bijvoorbeeld om u de functie voor het weergeven van fotolocaties te kunnen aanbieden. Hiervoor moeten wij de lengte- en breedtegraadinformatie van uw foto- en videobestanden verzamelen. Als u zoekt naar een bepaalde foto verzamelen wij de ingevoerde term en het aantal foto's die lokaal worden geïdentificeerd.


f.                 Camera, om te garanderen dat de camera-app normaal functioneert, verzamelen wij de operationele gegevens (bijvoorbeeld hoe vaak u de app gebruikt), informatie over uw apparaat (bijvoorbeeld IMEI-nummer, apparaatmodel, IP-adres, versie van het besturingssysteem), kenmerkende informatie van de genomen foto's (bijvoorbeeld lichtgevoeligheid, aantal vastgelegde gezichten) en de informatie van de resterende beschikbare ruimte op uw mobiel.


g.                Overige informatie over uw gebruik van de dienst, zoals de versie van de applicatie die u gebruikt, de website die u bezoekt en hoe u omgaat met de inhoud die via de dienst wordt aangeboden.


h.               Voor het aanbieden van bovenstaande diensten kunnen wij samenwerken met derden dienstverleners. Wanneer een derden dienstverlener namens ons u een dienst aanbiedt voor het converteren van spraak naar tekst, kan deze bepaalde persoonsgegevens ontvangen en opslaan Deze derden mogen deze informatie niet gebruiken voor een ander doel.


(3)     Gegevens die wij krijgen van derden

Waar dit wettelijk is toegestaan, kunnen wij gegevens over u ontvangen uit openbare of commerciële bronnen en kunnen wij deze combineren met andere ontvangen of voor u relevante informatie. Als u ervoor kiest om onze diensten te gebruiken door in te loggen via accounts van derden, zoals QQ, WeChat, Alipay, Weibo, Facebook, etc., kunnen wij uw publieke informatie ook via deze diensten ontvangen, zoals uw alias, profielfoto, etc.


2.     Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij kunnen met uw toestemming uw persoonlijke informatie verwerken voor de doeleinden zoals omschreven in de Privacybeleid, om onze verplichtingen jegens u uit te voeren onder onze gebruikersovereenkomst en/of dienstencontract, voor naleving met een wettelijke verplichting waartoe OPPO onderhevig is of wanneer wij hebben beoordeeld dat het noodzakelijk is voor de doeleinden van de door OPPO off een derden nagestreefde legitieme interesses waarvoor het noodzakelijk kan zijn om informatie te openbaren. OPPO houdt zich bij het gebruiken van uw persoonsgegevens strikt aan dit Privacybeleid en de bijgewerkte versies ervan. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het door u goedgekeurde doel dat wordt bepaald op het moment dat de gegevens worden verzameld. Wanneer wij deze gegevens voor een ander doel willen gebruiken, vragen wij u hier vooraf toestemming voor. Enkele voorbeelden van de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken:


·   Leveren en verbeteren van onze producten. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om de producten en diensten van OPPO aan u te leveren, om uw bestellingen te verwerken, om het contract tussen u en OPPO uit te voeren, om de functionaliteit en veiligheid van onze producten en diensten te waarborgen, om uw identiteit te verifiëren en om fraude of ander misbruik te voorkomen en te onderzoeken.


·   Klantondersteuning. Wij gebruiken gegevens om problemen met betrekking tot producten te diagnosticeren, apparatuur van klanten te repareren en om klanten andere ondersteunende diensten te kunnen bieden. Uw gebruikersinformatie, de unieke ID van uw mobiele apparaat en uw locatiegegevens kunnen worden gebruikt om uw garantieservice en specifieke softwarelicenties te activeren en kunnen worden gebruikt om u uit te nodigen om aan enquêtes deel te nemen. Wij gebruiken deze informatie tevens om onze producten te verbeteren en om de efficiëntie van onze bedrijfsprocessen te analyseren. Wij gebruiken deze informatie echter niet om uw locatie te traceren. Wij kunnen tevens uw e-mailadres verzamelen om uw vragen of opmerkingen te beantwoorden die gesteld zijn via de "Neem contact met ons op"-sectie op onze websites.


·   Productverbeteringen. Wij gebruiken gegevens om onze producten voortdurend te verbeteren, onder andere door het toevoegen van nieuwe functies en functionaliteit. Zo gebruiken wij foutenlogboeken om beveiligingsfuncties te verbeteren en gebruiksgegevens om de telefoonsequentie te bepalen. Wij gebruiken mobiele telefoonnummers die wij verkregen hebben via offline verkoopkanalen, elektronische garanties en accountregistraties, om enquêtes uit te voeren en om terug te koppelen naar gebruikers om zo de gebruikerservaring te verbeteren.


·   Advertenties. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om het product te personaliseren en om u beter op uw behoeften afgestemde diensten te kunnen bieden. Uw informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om via onze diensten inhoud en advertenties aan te bevelen en weer te geven die specifiek op u zijn afgestemd, of kan gebruikt worden om onderzoek te doen en om terug te koppelen naar klanten. Om onze producten of diensten te verbeteren kunnen wij, nadat wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen, uw persoonsgegevens (waaronder, maar niet beperkt tot locatiegegevens die zijn gedesidentificeerd zodat deze niet meer geassocieerd worden met een specifiek persoon) koppelen aan gegevens van derden om een gebruikersprofiel samen te stellen. Op basis hiervan kunnen wij productenontwikkeling uitvoeren of u gerichte productinformatie aanbieden (via post, e-mail, telefoon en fax).


·   Commerciële promotionele activiteiten. Als u meedoet aan loterijen, prijsvragen of soortgelijke promotionele activiteiten die door OPPO worden georganiseerd, gebruiken wij de persoonsgegevens die u verstrekt om dergelijke activiteiten te beheren.


Wanneer wij de informatie willen gebruiken voor een doel dat niet in dit Privacybeleid wordt vermeld, vragen wij daar vooraf uw toestemming voor. Wanneer wij de informatie die wij voor een specifiek doel hebben verzameld, willen gebruiken voor andere doeleinden, vragen wij daar vooraf uw toestemming voor. Zonder toestemming van de gebruikers verstrekken wij geen persoonsgegevens en gedragsgegevens van gebruikers aan derden.

 

IV      Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren

Onze retentieperiode voor persoonsgegevens is de minimaal benodigde tijd om het doel van verzamelen te realiseren, tenzij wettelijk een langere retentieperiode is vereist. Na de bovengenoemde retentieperiode verwijderen wij of anonimiseren wij uw persoonsgegevens.

 

V        Hoe wij uw persoonsgegevens openbaar maken

1.    Af en toe kan OPPO bepaalde persoonsgegevens beschikbaar maken voor gelieerde bedrijven en strategische partners die samenwerken met OPPO om uw producten en diensten te leveren. Uw informatie wordt niet gedeeld met derden voor hun eigen onafhankelijke marketing of commerciële doelen.


(1)     Gelieerde bedrijven: uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met bedrijven die aan OPPO zijn gelieerd. Wij delen alleen de noodzakelijke persoonsgegevens voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld. Wanneer gelieerde bedrijven het doel voor het verwerken van deze gegevens wijzigen, moeten zij opnieuw om uw toestemming vragen


(2)     Delen met geautoriseerde partners: om de in dit Privacybeleid vermelde doelstellingen te kunnen realiseren, worden sommige van onze diensten geleverd door onze geautoriseerde partners. Wij kunnen sommige persoonsgegevens delen met onze partners om betere diensten en gebruikerservaring te leveren. Derden dienstverleners zullen uw telefoon scannen op virussen en opschonen als u de beveiligingsapp gebruikt. Derden dienstverleners zullen ook altijd klantenservice aan u leveren. Wanneer er een fusie, overname of faillissement plaatsvindt waarmee de overdracht van persoonsgegevens is gemoeid, vragen wij de nieuwe onderneming of organisatie om zich te houden aan dit Privacybeleid. Anderzijds vragen wij een dergelijke onderneming of organisatie om opnieuw om uw toestemming te vragen.


Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend voor wettige, rechtmatige, noodzakelijke, specifieke en duidelijke doeleinden. Er worden uitsluitend persoonsgegevens gedeeld die nodig zijn om diensten te kunnen leveren. Onze partners mogen de gedeelde persoonsgegevens niet voor enig ander doel gebruiken.


2.     Alleen onder de volgende omstandigheden maken wij uw persoonsgegevens openbaar:


(1)     Nadat wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.


(2)     Openbaarmaking conform wetgeving: wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken wanneer wij daartoe worden verplicht op grond van wetgeving, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of andere juridische procedures, rechtshandelingen, of door overheidsinstellingen, wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaring noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, onze veiligheid of de veiligheid van andere te beschermen, om fraude te onderzoeken, of om te reageren op een overheidsverzoek.

 

VI      Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen


1.    Wij hebben redelijkerwijs alle mogelijke praktische en technische maatregelen getroffen om de informatie te beschermen die wij in verband met onze dienstverlening hebben verzameld. Hoewel wij redelijkerwijs alle mogelijke praktische en technische maatregelen hebben getroffen om uw informatie te beschermen, moet u beseffen dat websites, overdrachten via internet, computersystemen of draadloze verbindingen nooit absoluut veilig zijn.


2.     Overeenkomstig de normen die in de sector worden gehanteerd, hebben wij maatregelen getroffen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang tot deze gegevens krijgen of openbaar maken, deze gegevens gebruikt, gewijzigd of beschadigd worden, of verloren gaan. Wij treffen alle redelijkerwijs mogelijke praktische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.  Bijzonderheden ten aanzien van deze maatregelen:


(1)     Wij desidentificeren uw persoonsgegevens om het risico te verminderen dat andere organisaties of individuen u op basis van persoonlijke informatie kunnen identificeren. Wij gebruiken SSL voor de encryptie van veel diensten. Wij evalueren onze werkwijzen ten aanzien van het verzamelen, opslaan en bezit van informatie (waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen), om te voorkomen dat onbevoegden toegang tot de verschillende systemen kunnen krijgen.


(2)     Wij bieden uitsluitend OPPO-medewerkers en personeel van geautoriseerde dienstenondernemingen die de persoonsgegevens benodigd zijn om deze te verwerken, toegang tot dergelijke persoonsgegevens. Zij moeten zich daarbij houden aan een strikte, contractueel vastgelegde geheimhoudingsplicht. Wanneer zij zich niet aan deze geheimhoudingsplicht houden, kunnen zij aansprakelijk worden gesteld of kan hun relatie met OPPO worden beëindigd


(3)     De beveiliging van uw informatie is van groot belang voor ons. Daarom doen wij ons uiterste best om ervoor de zorgen dat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Wij implementeren tijdens de opslag en overdracht van gegevens maatregelen, zoals volledige beveiligingsencryptie, om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw informatie, uw informatie gebruiken of uw informatie openbaar maken. Tegelijkertijd hebben uitsluitend de gebruikers zelf toegang tot de specifieke inhoud van bepaalde door encryptie beveiligde gegevens.


(4)     Wanneer wij uw speciale categorieën persoonsgegevens overdragen of opslaan, gebruiken wij beveiligingsmaatregelen zoals encryptie. Wanneer wij persoonlijke biometrische informatie opslaan, nemen wij vooraf technische maatregelen. Zo slaan wij persoonlijke biometrische informatie alleen in verwerkte vorm op.


3.     Wanneer er zich een beveiligingsincident voordoet met betrekking tot persoonsgegevens, informeren wij u, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, onmiddellijk over de ontstane situatie en de mogelijke gevolgen ervan, de responsmaatregelen die wij hebben genomen of zullen nemen, suggesties ten aanzien van zelfpreventie en risicobeperking, herstelmaatregelen die u kunt nemen, etc. Wij informeren u tijdig via e-mail, post, telefoon, pushberichten etc. over de relevante gevolgen van het incident. Wanneer het moeilijk is om iedereen die door het beveiligingsincident met persoonsgegevens is getroffen, persoonlijk op de hoogte te stellen, geven wij op een redelijkerwijs haalbare en effectieve wijze een verklaring uit. Tegelijkertijd nemen wij, overeenkomstig de wettelijke vereisten, het initiatief om te rapporteren over de wijze waarop wij zijn omgegaan met het beveiligingsincident met persoonsgegevens.

 

VII     Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

OPPO respecteert uw wettelijke echten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Hieronder staan uw wettelijke rechten wat OPPO doet om die rechten te beschermen. Ter beveiliging kunnen wij uw vraag om uw identiteit te verifiëren alvorens uw verzoek te verwerken.


1.     Het recht om te worden geïnformeerd:  OPPO publiceert dit Privacybeleid om u te informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij streven na om transparant te zijn over het gebruik van uw gegevens.


2.     Het recht op toegang: Als u toegang wenst tot uw persoonsgegevens kunt u inloggen op uw account en de door u verstrekte informatie, tijdens het registreren van het OPPO-ID, opvragen via “Instellingen - OPPO-ID's”.


3.     Het recht op rectificatie: Als u van mening bent dat er een fout zit in uw persoonsgegevens die wij verwerken, heeft u recht om ons om rectificaties te vragen. U kunt uw persoonsgegevens rectificeren via de link: Https://id.oppo.com/static/userdata_index.html, of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: privacy@oppo.com.


4.     Het recht op verwijdering: U kunt een verzoek aan ons indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen als wij geen wettelijke reden hebben om het te blijven verwerken en op te slaan. U kunt uw persoonsgegevens verwijderen via de link: https://id.oppo.com/static/userdata_index.html, of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: privacy@oppo.com.


5.     Het recht op beperking van verwerking: U heeft het recht om OPPO te vragen om de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekend dat het toegestaan is dat wij de gegevens opslaan maar niet verder mogen verwerken. Wij bewaren net genoeg gegevens om te garanderen dat wij in de toekomst uw verzoek respecteren. U kunt het recht op beperking van werking realiseren via de link: https://id.oppo.com/static/userdata_index.html, of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: privacy@oppo.com.


6.     Het recht op gegevensportabiliteit: Voor zover toegestaan is door wet- en regelgeving heeft u het recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens, in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbaar formaat. Bijvoorbeeld, als u besluit om over te stappen naar een nieuwe leverancier geeft dit u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens veilig en eenvoudig te kopiëren of over te dagen tussen onze IT-systemen die van hen, zonder het gebruik ervan te beïnvloeden. U kunt het recht op de beperking van werking realiseren via de link: https://id.oppo.com/static/userdata_index.html, of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: privacy@oppo.com.


7.     Het recht om bezwaar te maken: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door OPPO, zelfs als het gebaseerd is op onze legitieme interesses, de uitoefening van openbaar gezag, directe marketing (waaronder samenvoegen van gegevens) en de verwerking voor statistische doeleinden. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door OPPO via de link: https://id.oppo.com/static/userdata_index.html, of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: privacy@oppo.com.


8.     Het recht om uw toestemming in te trekken: Als u ons uw toestemming heeft gegevens om uw persoonsgegevens te verwerken maar later van gedachte veranderd, heeft u ten alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken en OPPO moet stoppen met het verwerken van uw gegevens. U kunt uw toestemming intrekken via de link: https://id.oppo.com/static/userdata_index.html, of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: privacy@oppo.com.


9.      Het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming: U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit, geheel gebaseerd op een geautomatiseerd proces, waaronder profilering. Wanneer deze besluiten aanzienlijke gevolgen hebben voor uw rechten, heeft u het recht ons om uitleg te vragen va de link: https://id.oppo.com/static/userdata_index.html of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: privacy@oppo.com, waar wij op zullen reageren en passende maatregelen zullen nemen om het op te lossen, voor zover noodzakelijk.


10.   Het recht om een klacht in te dienen: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit, over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens of uw persoonsgegevens verwerken.


Wij zullen zo snel mogelijk reageren en antwoorden op uw bovenstaande verzoeken, normaliter binnen zeven dagen en ten hoogstens binnen één maand na ontvangst van uw verzoek. (Indien noodzakelijk en voor zover wettelijk is toegestaan, kunnen wij deze termijn verlengen met twee extra maanden. Binnen de hiervoor genoemde termijn van één maand informeren wij u over de reden voor de termijnverlenging. Mogelijke redenen zijn de complexiteit of het volume van de beantwoording. Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u krijgt, kunt u een klacht indienen bij de relevante regelgevende instantie in uw rechtsgebied.

 

VIII   Hoe wij persoonsgegevens van kinderen verwerken

1.    Onze producten, websites en diensten zijn voornamelijk gericht op volwassenen. Een kind mag geen eigen gebruikersaccount aanmaken. Wij beschouwen iedereen die jonger is dan 16 jaar (of jonger is dan de overeenkomstige minimumleeftijd in het van toepassing zijnde rechtsgebied) als een kind.


2.     Wanneer wij ontdekken dat de persoonsgegevens van een kind zijn verzameld, verwijderen wij de relevante gegevens zo snel mogelijk.

 

IX       Derden dienstverleners en hun diensten

1.    Websites, producten, applicaties en diensten van OPPO kunnen links bevatten naar websites, producten en diensten van derden. Het staat u vrij om al dan niet gebruik te maken van websites, producten en diensten die door derden worden aangeboden. Bijvoorbeeld, De "volg ons"-functie op de officiële website geeft u toegang tot onze officiële accounts op sociale netwerkplatformen (bijvoorbeeld Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc.) waar u door OPPO gepubliceerde marketings- of promotionele informatie kunt tegenkomen.


2.     Wij hebben geen zeggenschap over het beleid van derden ten aanzien van privacy en gegevensbescherming en dergelijke derden zijn niet gebonden aan dit Privacybeleid. Raadpleeg het privacybeleid van dergelijke derden voordat u persoonsgegevens naar hun stuurt.

 

X        Hoe uw persoonsgegevens wereldwijd worden overgedragen

1.     De persoonsgegevens die op het grondgebied van de Europese Unie worden verzameld en geproduceerd, worden in principe op het grondgebied van de Europese Unie opgeslagen.


2.     Desalniettemin, wij leveren producten en diensten die zijn gebaseerd op onze middelen en servers over de hele wereld om de uniekheid van uw account te garanderen, zodat het wereldwijd gebruikt kan worden zonder duplicatie, nadat wij uw toestemming hebben verkregen, is het mogelijk dat uw persoonsgegevens (d.w.z. IMEI, mobiele telefoonnummer, e-mailadres en gebruikersnaam) worden overgedragen naar een rechtsgebied, of toegankelijk zijn vanuit rechtsgebieden, buiten het land of de regio waar u de producten of diensten gebruikt, na desidentificatie.


3.     Wanneer uw persoonsgegevens worden over gedragen naar landen buiten de EER zorgen wij ervoor dat er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen, zoals:


·   Het land waar uw persoonsgegevens naar worden over gedragen heeft geprofiteerd van een beschikking van de Europese Commissie op basis van artikel 45 van de AVG; of


·   Standaard modelbepalingen inzake gegevensbescherming zoals goedgekeurd door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 47 van de AVG zijn vastgesteld.


Bij afwezigheid van de bovengenoemde passende veiligheidsmaatregelen vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming voor grensoverschrijdende overdracht van uw persoonsgegevens. In de tussentijd worden beveiligingsmaatregelen zoals encryptie of desidentificatie toegepast voor de veiligheid van uw persoonsgegevens.


Voor meer informatie over deze veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER, bezoek onze functionaris voor gegevensbescherming: privacy@oppo.com.

 

XI       Hoe dit Privacybeleid wordt bijgewerkt

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken Via verschillende kanalen sturen wij u aankondigingen van updates Wanneer wij wezenlijke wijzingen aanbrengen in ons Privacybeleid stellen wij u via e-mail op de hoogte (verstuurd naar het in uw account opgegeven e-mailadres) el er een e-mailadres door u is verstrekt. Anderzijds brengen wij op de hoogte door een kennisgeving te plaatsen op deze website of op onze toestellen, alvorens de wijziging ingaat.


Dit Privacybeleid kan worden aangepast, maar zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen daarmee uw rechten onder dit Privacybeleid niet worden aangetast

 

XII     Productspecifieke details

Voor bepaalde OPPO-producten en -diensten die u mogelijk gebruikt, gelden specifieke privacypraktijken.


1.     OPPO-clouddiensten

Ook wanneer u producten, diensten en websites van OPPO-clouddiensten gebruikt (gezamenlijk aangeduid als "OPPO-clouddiensten"), zijn de voorwaarden van dit Privacybeleid van toepassing.

Via OPPO-clouddiensten kunt u gebruikmaken van bepaalde internetdiensten, zoals het veilig opslaan van persoonsgegevens (zoals foto's, video's, contactpersonen, sms-berichten, notities, browserbladwijzers, agenda's, oproeplogboeken, etc.) in de cloud voor eigen gebruik. Wanneer u de OPPO-clouddiensten gebruikt om uw telefoon te vinden, bevatten de geüploade persoonsgegevens ook locatiegegevens. Wanneer u de OPPO-clouddiensten eenmaal heeft ingeschakeld, wordt uw persoonlijke inhoud automatisch naar onze servers in de EU gestuurd en daar opgeslagen. Vervolgens heeft u via uw mobiele telefoon of computer toegang tot deze gegevens. Deze worden automatisch gesynchroniseerd met uw overige telefoons of computers waarop OPPO-clouddiensten zijn ingeschakeld.


2.     Accountregistratiediensten

U kunt uw OPPO-ID gebruiken om OPPO’s diensten te ervaren. Wij kunnen de volgende informatie verzamelen die u heeft verstrekt bij het aanmaken van uw ID: uw geboortedatum, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, contactpersoon voor noodgevallen en zijn contactinformatie, de aangemaakte gebruikersnaam en het wachtwoord dat u invoert wanneer u zich op uw account aanmeldt.


Wij zijn gemachtigd om bovenstaande door u verstrekte informatie te gebruiken zolang u deze dienst gebruikt. Als u uitlogt van uw ID, kunt u uw account sluiten via de link: https://id.oppo.com/static/userdata_index.html. Nadat het account is gesloten, leveren wij u geen producten of diensten meer en verwijderen wij uw persoonsgegevens zoals door u is aangegeven, tenzij anders wordt voorgeschreven door wet- en regelgeving. Bovengenoemde informatie wordt opgeslagen op het grondgebied van de EU. Om te zorgen dat u het account wereldwijd kunt gebruiken, moeten wij uw accountinformatie echter ook overdragen naar gebieden buiten de Europese Unie. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens de overdracht adequaat worden beschermd. Raadpleeg deel X over "'Hoe uw persoonsgegevens wereldwijd worden overgedragen" voor informatie over specifieke beschermende maatregelen.

 

Als u vragen of problemen heeft met betrekking tot ons Privacybeleid of -praktijken, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres:

NO.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

E-mail: privacy@oppo.com

 

Als u een onopgelost probleem heeft met betrekking tot privacy of gebruik van gegevens, die wij niet naar tevredenheid hebben behandeld, neem dan contact op met onze in de Verenigde Staten gevestigde derden geschillenbeslechtingsleverancier (kosteloos) op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.