{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

វិធីលេងហ្គេម
1:សូមស្វាគមន៍! លក្ខខណ្ឌងាយៗ ដោយគ្រាន់តែបញ្ចៀសដៃកុំឲ្យប៉ះទូរស័ព្ទឲ្យសោះ
2:ចុចលើដៃដែលទូរស័ព្ទមានលោតភ្លើងដើម្បីបញ្ចៀសដៃមិនឲ្យប៉ះទូរស័ព្ទ
3:ទទួលបានពិន្ទុរាល់ពេលធ្វើបានសម្រេច។ តែត្រូវប្រយ័ត្ន! ពេលដែលដៃបានប៉ះទូរស័ព្ទ ឬអ្នកប៉ះទូរស័ព្ទដែលមិនមានលោតភ្លើង អ្នកនឹងត្រូវបានកាត់ពិន្ទុ។
4:នៅពេលដែលហ្គេមដំណើរការ ការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំង។ តើអ្នកអាចទប់ទល់នឹងកំហុសបីដងបានទេ?
ពេលវេលា
000
ពិន្ទុ
000
Enjoy The Present
0
Start the Game
Terms and Conditions
តម្រុយ:
ចុចលើដៃដើម្បីបញ្ចៀសដៃនោះចេញពីទូរស័ព្ទដែលភ្លឺ

ថ្វីដៃទទួល

ថ្វីដៃ

អ្នកចុចរ

យកបាន

រហ័ស

ន្ទះបាញ់

ពេលវេលា
0
ពិន្ទុ
0

ធ្វើបានល្អ!

អស្ចារ្យ!

ជយោ!

អ្នកវ៉ាដាច់អ្នកលេង
33%
ទៀត!
រ៉េផ្លិចលោកអ្នកលឿន
ជាង
66%
អ្នកលេងដទៃទៀត!
អ្នកបានជាប់ពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ
99%
ក្នុងចំណោម!

អ្នកចុចរ

ថ្វីដៃទទួល

ថ្វីដៃ

ន្ទះបាញ់

យកបាន

រហ័ស

ពេលវេលា
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ពិន្ទុ
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ជយោ!

ធ្វើបានល្អ!

អស្ចារ្យ!

អ្នកបានជាប់ពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%
ក្នុងចំណោម!
អ្នកវ៉ាដាច់អ្នកលេង
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%
ទៀត!
រ៉េផ្លិចលោកអ្នកលឿន
ជាង
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%
អ្នកលេងដទៃទៀត!
លេងម្តងទៀត
Enjoy The
Present
លេងហ្គេមឥឡូវនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ពី OPPO!
ស្កេន QR Code ដើម្បីចូលរួម
*ហ្គេមនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងកម្សាន្តតែប៉ុណ្ណោះ មិនមែនជាព័ត៌មានផលិតផលពិតប្រាកដនោះទេ។

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង08:30 ព្រឹក
ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

1800201873

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800201873

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម