Reno 系列

將攝影和移動娛樂提升到一個全新的水平。憑藉其先進的設計,Reno系列鼓勵無與倫比的創造力表達。

 • 圓滑的設計

  圓滑的設計

 • 超穩定視頻

  超穩定視頻

 • 變焦四鏡頭

  變焦四鏡頭

 • VOOC 閃充

  VOOC 閃充

OPPO Reno6 5G

Every Emotion, In Portrait

OPPO Reno6 Pro 5G
OPPO Reno6 Pro 5G 了解更多
OPPO Reno5 Z OPPO Reno5 Z

OPPO Reno5 Z

Picture Life Together

OPPO Reno5 Pro OPPO Reno5 Pro

OPPO Reno5 Pro

Picture Life Together

OPPO Reno5 Z OPPO Reno5 Z

OPPO Reno5 Z

Picture Life Together

OPPO Reno5 Pro OPPO Reno5 Pro

OPPO Reno5 Pro

Picture Life Together

OPPO Reno4 Pro 5G OPPO Reno4 Pro 5G

OPPO Reno4 Pro 5G

超級動態夜景 拍出新夜色

OPPO Reno5 5G OPPO Reno5 5G

OPPO Reno5 5G

Picture Life Together

OPPO Reno4 Pro 5G OPPO Reno4 Pro 5G

OPPO Reno4 Pro 5G

超級動態夜景 拍出新夜色

OPPO Reno5 5G OPPO Reno5 5G

OPPO Reno5 5G

Picture Life Together

探索Reno系列

OPPO Reno2 系列 | Wide Angle

OPPO Reno2 系列 | Wide Angle

OPPO Reno2 系列 | Ultra Dark Mode

OPPO Reno2 系列 | Ultra Dark Mode

OPPO Reno2 系列 | Wide Angle

OPPO Reno2 系列 | Wide Angle

OPPO Reno2 系列 | Macro Shot

OPPO Reno2 系列 | Macro Shot

OPPO Reno2 系列 | Macro Shot

OPPO Reno2 系列 | Macro Shot

OPPO Reno2 系列 | Night mode

OPPO Reno2 系列 | Night mode

顯示更多

-

顯示較少

 • OPPO Reno2 系列 | Wide Angle

  OPPO Reno2 系列 | Wide Angle

 • OPPO Reno2 系列 | Wide Angle

  OPPO Reno2 系列 | Wide Angle

 • OPPO Reno2 系列 | Macro Shot

  OPPO Reno2 系列 | Macro Shot

 • OPPO Reno2 系列 | Ultra Dark Mode

  OPPO Reno2 系列 | Ultra Dark Mode

 • OPPO Reno2 系列 | Macro Shot

  OPPO Reno2 系列 | Macro Shot

 • OPPO Reno2 系列 | Night mode

  OPPO Reno2 系列 | Night mode

OPPO Reno Series