Reno 系列

將攝影和移動娛樂提升到一個全新的水平。憑藉其先進的設計,Reno系列鼓勵無與倫比的創造力表達。

 • 圓滑的設計

  圓滑的設計

 • 超穩定視頻

  超穩定視頻

 • 變焦四鏡頭

  變焦四鏡頭

 • VOOC 閃充

  VOOC 閃充

OPPO Reno5 Pro

Picture Life Together

OPPO Reno5 Z
OPPO Reno5 Z 了解更多
OPPO Reno5 5G OPPO Reno5 5G

OPPO Reno5 5G

Picture Life Together

OPPO Reno2 Z OPPO Reno2 Z

OPPO Reno2 Z

變焦四鏡頭,動靜皆清晰

OPPO Reno5 5G OPPO Reno5 5G

OPPO Reno5 5G

Picture Life Together

OPPO Reno2 Z OPPO Reno2 Z

OPPO Reno2 Z

變焦四鏡頭,動靜皆清晰

探索Reno系列

OPPO Reno2 系列 | Wide Angle

OPPO Reno2 系列 | Wide Angle

OPPO Reno2 系列 | Ultra Dark Mode

OPPO Reno2 系列 | Ultra Dark Mode

OPPO Reno2 系列 | Wide Angle

OPPO Reno2 系列 | Wide Angle

OPPO Reno2 系列 | Macro Shot

OPPO Reno2 系列 | Macro Shot

OPPO Reno2 系列 | Macro Shot

OPPO Reno2 系列 | Macro Shot

OPPO Reno2 系列 | Night mode

OPPO Reno2 系列 | Night mode

顯示更多

-

顯示較少

 • OPPO Reno2 系列 | Wide Angle

  OPPO Reno2 系列 | Wide Angle

 • OPPO Reno2 系列 | Wide Angle

  OPPO Reno2 系列 | Wide Angle

 • OPPO Reno2 系列 | Macro Shot

  OPPO Reno2 系列 | Macro Shot

 • OPPO Reno2 系列 | Ultra Dark Mode

  OPPO Reno2 系列 | Ultra Dark Mode

 • OPPO Reno2 系列 | Macro Shot

  OPPO Reno2 系列 | Macro Shot

 • OPPO Reno2 系列 | Night mode

  OPPO Reno2 系列 | Night mode

OPPO Reno Series