{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

OPPO Website User Agreement

OPPO ресми веб-сайтының пайдаланушыларына арналған пайдалану хаттамасы
I. Пайдалану хаттамасының қолданыс ауқымы

Бұл пайдалану хаттамасы OPPO ресми веб-сайты үшін қолданылады. (Әрі қарай - «веб-сайт».) OPPO осы құжат арқылы пайдаланушыларға осы хаттама мазмұнын мұқият оқып шығып, толықтай түсіну қажет екенін еске салады. Веб-сайтты пайдаланғаныңыз пайдалану хаттамасымен келіскеніңізді білдіреді. Егер пайдалану хаттамасымен келіспесеңіз, веб-сайтты пайдаланбаңыз. OPPO пайдалану хаттамасының мазмұнын заң барынша рұқсат ететін шамада өз білгенінше тұрақсыз түрде өзгерту құқығын сақтайды және сіз пайдалану хаттамасының өзгерістерін бақылап жүруге жауаптысыз. Өзгеріс ақпараты босатылғаннан кейін веб-сайтты пайдалануды жалғастыру сіздің өзгеріске келісім бергеніңізді және оны қабылдағаныңызды білдіреді.

II. Жеке меншік құқықтары туралы мәлімдеме

Веб-сайтта қамтылған барлық мазмұндардың, оның ішінде, бірақ мұнымен шектелмей, мәтін, суреттердің, музыканың, бейнелердің, анимацияның, сауда белгілерінің, графикалардың, кестелердің, визуалды интерфейстер мен компьютер кодының (бәрі бірге - «мазмұн») тиісті жеке меншік құқығы OPPO компаниясына тиесілі немесе заңды негізде OPPO компаниясы тарапынан қолданылады. Егер жазбаша түрде өзгесі көрсетілмесе, сіз OPPO компаниясының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз веб-сайт мазмұнын ешбір әдіспен және ешбір коммерциялық мақсатта пайдаланбайсыз.

OPPO өнімдері мен қызметтері туралы ақпаратты коммерциялық мақсаттарда пайдаланбайсыз және оларды өзгертпейсіз деген шартпен мұндай ақпаратты OPPO веб-сайтынан жүктеп алуыңызға болады. Жоғарыдағы ақпарат пен құжаттардың қосымша кепілдіктері мен мәлімдемелерін сұрауға және OPPO компаниясының заңды құқықтары мен мүдделері туралы мәлімдеме, т.б. сақталады.

III. Пайдалану сипаттамасы

Сіз бұл веб-сайтты ешбір заңсыз немесе тыйым салынған мақсатта пайдаланбайсыз және веб-сайт пен оның мазмұнын өзге ұйымдардың немесе жеке тұлғалардың заңды құқықтары мен мүдделерін бұзу үшін пайдаланбайсыз.

Веб-сайттың қандай да бір құрамдасына немесе оның қандай да бір мазмұнына, құрылымына немесе формасына қатынасу, қол жеткізу, оны көшіру немесе бақылау үшін ешқандай автоматты құрылғыны, бағдарламаны, алгоритмді немесе әдісті, оның ішінде «терең сілтемелерді», «веб-іздеу», «веб роботтарын», «веб түсіру құралдарын» немесе осыларға ұқсас не балама түрде қолмен орындалатын процестерді пайдаланбайсыз, осылайша, веб-сайт тарапынан арнайы қамтамасыз етілмеген ешқандай әдіспен ешбір ақпаратты немесе қолжазбаларын алмайсыз немесе алуға тырыспайсыз. OPPO мұндай әрекеттердің кез келгенін тыйым салуға құқылы. Сіз веб-сайттың ешбір мазмұнына немесе қызметіне қандай да бір заңсыз әдіспен рұқсатсыз қатынасуға талпынбайсыз. Сіз веб-сайтқа ешқандай желілік шабуылды жасамайсыз.

Сіз экспортты басқару заңдары мен шектеулеріне қатысты қолданыстағы барлық ұлттық және халықаралық заңдарды, оның ішінде межелі орын, соңғы пайдаланушы және соңғы пайдалану жөніндегі барлық шектеулерді сақтауыңыз қажет. Біз экспортты басқару жөніндегі осындай кез келген заңдар мен шектеулерді орындау мақсатында сіздің веб-сайтқа немесе оның қандай да бір бөлігіне қатынасуыңызды кез келген уақытта кідірту, шектеу немесе тоқтату құқығын сақтаймыз.

OPPO қолданыстағы қандай да бір заңды, регламентті, заң процедураларын немесе мемлекеттік талаптарды орындауға қажет болған кез келген ақпаратты ашу құқығын сақтайды. Сондай-ақ, OPPO қолданыстағы заңмен талап етіледі немесе рұқсат етіледі деп санаса, ол сіздің ақпаратыңызды ашуы, оның ішінде алаяқтықтың алдын алу мақсатында өзге компаниялармен және ұйымдармен ақпарат алмасу мақсаттарында бөлісуі мүмкін.

OPPO компаниясы веб-сайт немесе веб-сайтта не веб-сайт арқылы қамтамасыз етілетін кез келген қызметтер арқылы жасалатын кез келген беріліс немесе хабар алмасу құқығын сақтайтынын, және сондай-ақ, келесідей жағдайларда деректерді аша алатынын растайсыз және осыған келісесіз: Бұл заңмен талап етіледі немесе OPPO компаниясының тек осылай істеу арқылы келесілерді орындай алатынын ойлауға жақсы себебі бар: (1) Заңды процедураларға бағыну; (2) Пайдалану хаттамасын орындау; (3) Мұндай деректер өзге тұлғалардың құқықтарын бұзды деген шағымдарға жауап беру; Немесе (4) OPPO компаниясы мен оның қызметкерлерінің, веб-сайтқа кірушілердің құқықтарын, жеке меншік құқығын немесе жеке қауіпсіздігін сақтау.

Егер OPPO сізді осы пайдалану хаттамасын немесе веб-сайт қолданысына қатысты қандай да бір басқа хаттаманы немесе нұсқаулықты бұзды деп ойласа, OPPO компаниясы өз білгенінше және алдын ала ескертпестен, сіздің веб-сайтқа қатынасыңызды тоқтатуы және/немесе болашақта веб-сайтқа қатынасуыңызды болдырмауы мүмкін. Осы пайдалану хаттамасын бұзуыңыз заңсыз әрі орынсыз іскери әрекетті құрайды және ақшалай өтемақымен қалпына келтірілмейтін OPPO өніміне зақым келтіреді, мұндай жағдайда OPPO компаниясы қажетті немесе орынды деп тапқан шамада соттың тайым салуына немесе осыған балама жағдайға өтінім беруі мүмкін. Бұл қорғаныс құралдары ағымдағы жалпы заң аясында OPPO компаниясына қолжетімді болған барлық өзге қорғаныс құралдарына толықтыру болып табылады және OPPO компаниясына қолжетімді болған өзге қорғаныс құралдарымен қоса, OPPO сізден ақшалай қаражатты қайтарып алу құқығына ие болады және сіз барлық қисынды адвокат ақылары мен сот шығындарын төлеуге келісесіз. Осы хаттаманы бұзуы нәтижесінде веб-сайтқа қаынасуыңызды тоқтатуға OPPO компаниясының сіздің немесе өзге тұлғалардың алдында жауапты болмайтынына келісесіз.

IV. Үшінші тарап сілтемелері

Веб-сайт үшінші тарап веб-сайттарына сілтемелерді қамтуы мүмкін: Үшінші тараптардың барлық мазмұндарын тек үшінші тараптар қамтамасыз етеді және OPPO біздің қисынды бақылауымыздан тыс болған үшінші тарап веб-сайтының мазмұнына, оның дұрыстығына, сенімділігіне, қауіпсіздігіне және қандай да бір басқа аспектілерге (оның ішінде оның құқықтарына) қатысты ешбір уәде не кепілдік бермейді немесе жариялау жасамайды және OPPO сіздің үшінші тараптан алған ешбір мазмұныңызды пайдалану салдарына жауапты болмайды. Үшінші тараптың мазмұнына қатынасу және оны пайдалану тәуекелі тек өзіңізге ғана жүктеледі.

V. Форс-мажор және үшінші тарап себептері

OPPO тиісті міндеттемелерін заң талаптарына сәйкес орындайды, алайда, OPPO өзінің міндеттемелерін орындау барысында келесі себептерден орын алған кедергілер, ақаулықтар, кешігулер немесе мазмұнның өзгеруі жағдайында келісімшарттың бұзылуына жауапты болмайды:

(1)
Табиғи апаттар, ереуілдер, тәртіпсіздіктер, соғыстар, мемлекеттік іс-шаралар, құқықтық қаулылар мен өзге форс-мажорлық жағдайлар
(2)
Қуат көзінің ақаулығы, байланыс желісінің ақаулығы және өзге қоғамдық қызмет факторлары немесе хакерлік шабуылдар, компьютерлік вирус енгізілімі, заңсыз мазмұн ақпараты, қудалау ақпаратының қорғанысы, мемлекеттік басқару және кез келген өзге желі, технология, байланыс линиялары, ақпарат қауіпсіздігін басқару шаралары, т.б. себептерден сіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес келмейтін кедергілер мен қызметтердің үзілу жағдайлары.
(3)
OPPO өз міндеттерін адал орындап, рутиналық немесе шұғыл жағдай жабдықтары мен жүйеге техникалық қызмет көрсетуі, жабдық пен жүйенің ақаулануы, желі ақпараты және деректердің қауіпсіздігі, т.б.
VI. Құпиялық

Біз сіздің құпиялығыңызды құрметтейміз және оған байыппен қараймыз. Сіздің жеке ақпаратыңызды қорғау үшін біз орындайтын нақты бір шаралар туралы мәлімет алу үшін біздің құпиялық туралы саясатымызды қараңыз.

Біз (немесе үшінші тараптық жарнамашылар) өзіміздің құпиялық туралы саясатымызға сәйкес маркетинг мақсаттарында сізбен байланысып, сізге жарнамалық, науқандық немесе қоғамдық байланыс жөніндегі ақпаратты жіберуіміз мүмкін.

Сіз бен веб-сайт арасындағы желі байланысы мен дерек тасымалы толықтай қауіпсіз не құпия емес екенін ескеруіңіз қажет. Сіз веб-сайтқа жіберетін ақпарат пен деректер басқалар тарапынан қаралуы мүмкін. OPPO сіз бен веб-сайт арасындағы желі байланысы мен дерек тасымалының қауіпсіздігі мен құпиялығына кепілдік бере алмайды.

VII. Жауапкершілік шектеуі және жауапкершіліктен бас тарту мәлімдемесі

OPPO веб-сайттың және оның мазмұндарының қолжетімділігіне, тұрақтылығына немесе оларға қатынасуға болатындығына қатысты ешбір кепілдік бермейді. Веб-сайт пен оның мазмұны «кво күйі» негізінде қамтамасыз етіледі Сіз веб-сайт қолданысына және ондағы кез келген сілтемені пайдалануға толықтай жауапкершілік көтересіз. Егер сіз веб-сайттың барлық немесе қандай да бір бөліктеріне қанағаттанбасаңыз, веб-сайттың барлық немесе қандай да бір бөліктерін пайдалануды тоқтатуыңызға болады.

OPPO веб-сайтта қамтылған мазмұнның дұрыстығына, толықтығына немесе сенімділігіне ешбір кепілдік бермейді. Осы веб-сайтта жарияланған әртүрлі өнімдердің немесе қызметтердің ақпараты, оның ішінде, бірақ бұнымен шектелмей, өнім функциялары, конфигурациясы, параметрлері, техникалық сипаттамалары және қызмет мазмұндары елден елге/аймаққа қарай өзгеруі мүмкін. Бір өнім болса да, өнімнің өмірлік цикліндегі әртүрлі кезеңдердегі өнім функциясын, конфигурациясын және параметрлерін, техникалық сипаттамаларын, т.б. реттеуге болады және OPPO тиісті ақпаратты жаңарту үшін уақыт қажет етеді. Сондықтан, сіз көретін өнім немесе қызмет ақпараты сіз сатып алған шынайы өнімнен не қызметтен немесе нарықтан сатып алуға болатын өнімнен не қызметтен өзгешеленуі мүмкін.

OPPO тікелей емес, кездейсоқ,, арнайы немесе кез келген формадағы айыппұл шығындарына жауапты болмайды және OPPO жанама шығындарға, оның ішінде, бірақ бұлармен шектелмей, табыстың, кірістің, деректердің немесе деректер қолданысының жоғалуына жауапты болмайды.

Сіздің веб-сайтты пайдалануыңыздың нәтижесінде орын алатын зақымдар немесе шығымдар үшін OPPO компаниясы мен оның серіктестерінің жалпы жауапкершілігі веб-сайттың қандай да бір қызметін немесе функциясын пайдалануыңызға байланысты орын алған жалпы жазылымыңыздан немесе ұқсас шығындардың жалпы құнынан аспайды. Кейбір юрисдикциялар жауапкершілік шектеуіне рұқсат бермейді, сондықтан ағымдағы шектеу сізге қолданылмауы мүмкін.

VIII. Заңды юрисдикция қолданысы мен өзгелері

Пайдалану хаттамасының түйіндемесі, атқарылуы, түсінілуі және ол бойынша даулардың шешілуі Қытай Халық Республикасының заңдарына сәйкес реттеледі.

Бұл пайдалану хаттамасына Гуандун провинциясының Донгуань қаласында қол қойылады. Осы пайдалану хаттамасының мазмұны немесе оның орындалуы бойынша тараптар арасында қандай да бір дау туындаса, тараптар мәселелерді достық келіссөздер арқылы шешуге тырысады. Егер ешқандай келіссөзге келе алмаса, кез келген тарап осы хаттамаға қол қойылған жердегі юрисдикциялық халық сотына шағым түсіре алады.