{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

OPPO Weboldal Felhasználói Szerződés

OPPO Weboldal Felhasználói Szerződés
I. Hatály

A jelen Felhasználói Szerződés az OPPO weboldalra (a továbbiakban: „Weboldal”) vonatkozik. Az OPPO ezúton megkéri Önt, hogy figyelmesen olvassa el és értelmezze a jelen Felhasználói Szerződést. A Weboldal használatával Ön elfogadja a jelen Felhasználói Szerződést; ha nem fogadja el, akkor ne használja a Weboldalt. Az OPPO fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználói Szerződést a törvény által megengedett keretek között bármikor egyoldalúan módosítsa. A Felhasználói Szerződés módosításainak rendszeres ellenőrzése az Ön felelőssége. A módosítások közzétételét követően a Weboldal folytatólagos használata azt jelenti, hogy Ön tudomásul veszi és elfogadja a módosításokat. Jelen Felhasználói Szerződés legutoljára 28.05.2021 napján került módosításra.

Az OPPO weboldal üzemeltetője:
Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd
székhely: NO.18 HaiBin Road, Wusha village, Chang An Town, DongGuan City;
cég bejegyzési szám, nyilvántartó hatóság: 914419007480321175, Dongguan Ipari és Kereskedelmi Közigazgatás;
adószám: 914419007480321175;
képviseli: Liu Bo (Bobee);
e-mail cím: hello@oppo.com.

Tárhelyszolgáltató:
Amazon Web Services
székhely: 410 Terry Ave N, Seattle, WA, 98109-5210, United States;
telefonszám: 1-206-266-1000.

II. Szellemi tulajdonjogokra vonatkozó figyelmeztetés

A Weboldalon megjelenő minden tartalom - ideértve, de nem kizárólag a szöveges tartalmakat, grafikai anyagokat, zenét, videókat, animációkat, védjegyeket, logókat, táblázatokat, vizuális felületeket és számítógépes kódokat (együttesen: "Tartalom") - az OPPO tulajdonában áll, vagy az OPPO érvényes engedély alapján jogosult használni. A jelen Felhasználói Szerződésben írásban kifejezetten megengedett esetek kivételével semmilyen Tartalom semmilyen módon nem használható kereskedelmi célokra az OPPO előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Az OPPO által elérhetővé tett OPPO termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkat azok Weboldalról történő letöltésével jogosult felhasználni, feltéve, hogy ezeket az információkat nem használja kereskedelmi célokra, nem módosítja, az ilyen információkkal és az ilyen információkat tartalmazó dokumentumokkal kapcsolatban nem tesz további kijelentéseket vagy nem vállal garanciát, továbbá megtartja az OPPO törvényes jogaira vonatkozó figyelmeztetést.

III. Használati feltételek

Nem használhatja a Weboldalt olyan célokra, amelyek jogellenesek vagy amelyeket a jelen Felhasználói Szerződés megtilt, továbbá nem használhatja a Weboldalat vagy bármely Tartalmat más szervezetek vagy magánszemélyek jogainak sérelmére.

Nem használhat semmilyen "deep-link", "page-scrape", "robot", "spider" keresőprogramot vagy más automatizált eszközt, programot, algoritmust vagy módszertant, vagy bármilyen hasonló vagy azzal egyenértékű kézi eljárást ahhoz, hogy hozzáférjen, megszerezze, lemásolja vagy lekövesse a Weboldal bármely részletét vagy bármely Tartalmat, vagy a Weboldal felépítését vagy megjelenítését, vagy hogy bármilyen anyagot, dokumentumot vagy információt bármilyen eszközzel megszerezzen vagy megkíséreljen megszerezni, amelyet nem szándékosan tettek elérhetővé a Weboldalon keresztül. Az OPPO fenntartja a jogot az ilyen tevékenységek letiltására. Ön semmilyen törvénytelen eszközzel nem kísérelhet meg jogosulatlanul hozzáférni a Weboldal bármely részéhez vagy szolgáltatásához vagy a Weboldalon vagy azon keresztül kínált szolgáltatásokhoz. A Weboldalon semmilyen formában nem indíthat kibertámadást.

Önnek be kell tartania az összes vonatkozó kínai és külföldi exportellenőrzési törvényt és korlátozást, beleértve a rendeltetési helyre, a végfelhasználókra és a végső felhasználásra vonatkozó korlátozásokat is. Az OPPO fenntartja a jogot, hogy az ilyen exportellenőrzési törvények és korlátozások betartása érdekében felfüggessze, korlátozza vagy megszüntesse a Weboldal egészéhez vagy annak bármely részéhez való hozzáférését.

Az OPPO fenntartja a jogot, hogy bármikor nyilvánosságra hozzon minden olyan információt, amely az alkalmazandó jogszabályok, rendeletek, jogi eljárások vagy kormányzati kérelmek teljesítéséhez szükséges. Az OPPO továbbá jogosult nyilvánosságra hozni az Ön adatait abban az esetben is, ha az OPPO megállapítása szerint az ilyen nyilvánosságra hozatalt a hatályos jogszabályok előírják vagy megengedik, ideértve az információcserét más társaságokkal és szervezetekkel csalás elleni védelmi célokból.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az OPPO megőrizhet bármilyen adatátvitelt vagy kommunikációt, amelyet Ön az OPPO-val folytatott a Weboldalon vagy bármely a Weboldalon vagy azon keresztül kínált szolgáltatáson keresztül, továbbá ezeket az adatokat közzé is teheti, ha azt törvény előírja vagy az OPPO meghatározza, hogy az adatok megőrzése vagy nyilvánosságra hozatal ésszerűen szükséges (1) jogi eljárásnak való megfeleléshez, (2) a jelen Felhasználói Szerződés érvényesítéséhez, (3) követelésre adandó válaszhoz, abban az esetben, ha az adatok mások jogait sértik, vagy (4) ha az az OPPO jogainak, tulajdonának vagy biztonságának, alkalmazottainak, a Weboldal felhasználóinak vagy látogatóinak, valamint a nyilvánosságnak védelme érdekében szükséges.

Ön elfogadja, hogy az OPPO saját belátása szerint és előzetes értesítés nélkül megszüntetheti az Ön Weboldalhoz való hozzáférését és / vagy blokkolhatja a jövőbeni hozzáférését a Weboldalhoz, amennyiben OPPO megállapítja, hogy Ön megsértette a jelen Felhasználói Szerződést vagy más, a Weboldal használatához esetlegesen kapcsolódó szerződéseket vagy szabályzatokat. Az OPPO jogosult érvényesíteni Önnel szemben, és Ön vállalja, hogy az OPPO-nak megítélt bármilyen egyéb kárkompenzáción felül megfizeti az indokolt ügyvédi díjakat és az eljárás költségeit. Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználói Szerződés megsértése miatt az Ön vagy harmadik fél Weboldalhoz való hozzáférésének megszüntetéséért az OPPO nem felel.

IV. Harmadik fél weboldalaira mutató hivatkozások

A jelen Weboldal tartalmazhat más független harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokat ("Hivatkozott Weboldalak"). Az OPPO nem vállal felelősséget, szavatosságot és visszautasít minden követelést a Hivatkozott Weboldalak tartalmával, hitelességével vagy pontosságával, illetve az ilyen Kapcsolódó Weboldalak elérhetőségével, megbízhatóságával, biztonságával vagy más vonatkozásaival kapcsolatban, illetve bármely egyéb vonatkozásban (ideértve az azokra vonatkozó bármilyen jogot), amely nem az OPPO ellenőrzése alatt áll, továbbá nem vállal felelősséget a Hivatkozott Weboldalak használatából származó következményekért. A Hivatkozott Weboldalakhoz való hozzáférésből és használatából eredő kockázatokat Ön viseli.

V. Vis maior és harmadik felek hibája

Az OPPO teljesíti törvényes kötelezettségeit, de nem vállal felelősséget annak megsértéséért amennyiben az akadályozott teljesítés, teljesítési hibák, a teljesítés késedelme vagy a teljesítendő kötelezettségek megváltozásai az alábbi esetek következményeként merül fel:

(1)
természeti katasztrófák, sztrájkok, zavargások, háborúk, járvány, kormányzati, bírósági vagy közigazgatási határozatok vagy egyéb vis maior tényezők;
(2)
Az áramellátás meghibásodása, a távközlési hálózat meghibásodása vagy más közszolgáltatási tényezők következtében, vagy hekker-támadás, vírusbetörés, illegális tartalom vagy zaklató információk blokkolása, kormányzati ellenőrzés vagy bármely más hálózat, technológia, kommunikációs vonalak, információbiztonság kezelése miatti intézkedések folytán bekövetkezett szolgáltatás kimaradás vagy zavar, amely következtében az Ön igényei nem teljesíthetők;
(3)
Feltéve, hogy az OPPO kellő körültekintéssel élt a normál vagy vészhelyzeti eszköz- és rendszerkarbantartással, eszköz- és rendszer meghibásodásokkal, hálózati információk- és adatok biztonságával kapcsolatban.
VI. Titoktartás

Az OPPO tiszteletben tartja és megvédi az Ön személyes adatait. Az Ön személyes adatainak védelméről az Adatvédelmi Irányelvekben olvashat.

Mi (vagy harmadik fél hirdetők) marketing célokból felvehetjük Önnel a kapcsolatot, és az Adatvédelmi Irányelvek alapján hirdetéseket és promóciós információkat küldhetünk Önnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldalhoz való kapcsolódása és az adatátvitel soha nem teljesen privát vagy biztonságos, a Weboldalra küldött üzenetek vagy információk másokhoz is eljuthatnak. Az OPPO nem tudja biztosítani, hogy a Weboldalhoz való kapcsolódása és az adatátvitel titkos és biztonságos legyen.

VII. A felelősség korlátozása és a felelősség kizárása

Az OPPO nem vállal felelősséget a Weboldal, valamint a Weboldalon található tartalom és szolgáltatások elérhetőségével, folytonosságával és hozzáférhetőségével kapcsolatban. A Weboldal és tartalmának szolgáltatása „adott állapotukban” történik. Ön a Weboldalt és a Hivatkozott Weboldalakat saját felelősségre használja. Ha elégedetlen a Weboldal egészével vagy annak bármely részével, akkor leállíthatja a Weboldal egészének vagy bármely részének használatát.

Az OPPO nem vállal felelősséget a Weboldalon található tartalom pontossága, integritására és megbízhatósága vonatkozásában. A Weboldalon közzétett termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó információ - ideértve, de nem kizárólagosan, a termék jellemzőit, konfigurációját, paramétereit, műszaki specifikációit és a szolgáltatás tartalmát - országonként vagy régiónként változhat; a termék jellemzői, konfigurációja, paraméterei és műszaki specifikációi még ugyanazon termék esetében is változhatnak a termék életciklusának különböző szakaszaiban. Mivel az OPPO-nak időbe telik az ilyen információk frissítése, a megjelenő termék- vagy szolgáltatás információk eltérhetnek a megvásárolt vagy a piacon elérhető termék vagy szolgáltatások jellemzőitől.

Az OPPO nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, véletlenszerű, különös vagy büntetőjogi károkért, sem közvetett veszteségekért, ideértve, de nem kizárólag, bevétel, jövedelem, adatok elvesztését vagy az adatok felhasználását.

Az OPPO és partnereinek összesített felelőssége a Weboldal használatából eredően az Ön által elszenvedett esetleges károkért vagy veszteségekért, nem haladhatja meg a teljes előfizetési díjat vagy más hasonló díjat, amely a Weboldalon nyújtott szolgáltatás vagy más funkció használatából ered. Mivel egyes joghatóságok nem engedélyezik a felelősség korlátozását, előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre.

VIII. Irányadó jog és egyéb rendelkezések

A jelen Felhasználói Szerződés végrehajtására, teljesítésére és elkészítésére, valamint a vitarendezésre a Kínai Népköztársaság törvényei az irányadók.

A jelen Felhasználói Szerződést Dongguanban, (Guangdong) írták alá. Ha a Felhasználói Szerződés tartalmából vagy teljesítéséből adódóan bármilyen vita merülne fel, a felek a vitákat a legmesszemenőbbig igyekeznek békés tárgyalások útján megoldani; és amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, bármelyik fél jogosult pert indítani az aláírás helye szerint illetékes népbíróság előtt.

Kapcsolattartás: Amennyiben valamilyen aggálya merül fel a Weboldalon megjelenő valamely tartalommal kapcsolatban, vagy bármilyen kérdése, megjegyzése vagy kérése van a jelen Felhasználási Szerződéssel kapcsolatban, az alábbi címre küldött e-mail üzenettel: hello@oppo.com vagy az alábbi címre küldött levelével: Level 41 (OPPO HQ Web Team), China Resources Tower, No. 2666 Keyuan South Road, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China fordulhat hozzánk.