เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ประเทศไทย ประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ
close

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อให้ไซต์นี้ทำงานได้อย่างถูกต้องและเพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานและปรับปรุงประสบการณ์การเรียกดูของคุณให้เหมาะสม การเรียกดูไซต์นี้ต่อไปจะถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ดังกล่าว อ่านเพิ่มเติม

close
close

Cookie setting

ColorOS 6

Less is Limitless

Brand-new Visual Design

ColorOS 6 follows the idea of borderless design to bring you the most
intelligent system experience, featuring a whole new interface,
from home page to app icons, font sizes to background colors.

Learn more+

Hyper Boost

Hyper Boost accelerates performance when needed.
It consisting of System Boost, APP Boost and Game Boost,
speeds up your phone operation to the next level.

Game Assistant

Game Assistant features streamlined notification
management, screen record and other specialized shortcuts.
Now you can check and reply messages quickly while gaming.

Game Space

Individually personalize game parameters
for performance, power consumption
and immersive gaming experience.

Cloud Service

Featuring large space on cloud for data
synchronization, backup, and storage.
Safety comes first without extra effort.

Riding Mode

Mute all notifications, automatically
text back to decline calls. Avoid
distractions and stay focused for a safe ride.

Smart Assistant

The improved interface gives one-screen
overview on your favorite apps. Check
the calendar, sports fixtures and track
fitness at a glance.

Notification Bar

Prioritize notifications based on importance
and fold the unimportant notifications.

Navigation Gesture

Android P navigation gesture provides
a series of navigation shortcuts. Simply
swipe, flick, drag, and tap for efficient
switch between different user interfaces.

  • Google Assistant

  • Switch between apps

  • Back to menu

System Smart
Management

Intelligently stop the apps which have
been barely used for a while, save
power for longer battery life.

Remarks

1. Riding Mode is only available in India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Indonesia, Thailand, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Philippines and Taiwan.
2. Cloud Service is only available in India, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Philippines, Thailand, Cambodia, Singapore, Japan, France, German, Italy, Spain, Netherlands, Poland, Belgium, England and Taiwan.
3. Online booking, Match management and Match card of Smart Assistant are only available in India.
4. Product images are included for reference only. Certain product specifications and descriptions may change due to unforeseen circumstances. Please refer to the actual product manual for details. The data used on this website is obtained from OPPO’s technical parameters, test data from laboratories as well as third-party suppliers. Actual product data may differ slightly, depending on testing software versions and environments.

Back

Color

Simplistic white backgrounds with subtle gradients create
a clean and practical visual experience.

ColorOS 6 - color
ColorOS 6 - UI
ColorOS 6 - UI

UI

Lines and spacing have been decluttered, for faster,
intuitive navigation through menus and settings. 

ColorOS 6 - UI

Layout

The newly developed layout engine optimizes
distance between words and paragraphs,
for natural and effortless reading.

ColorOS 6 - layout
ColorOS 6 - layout

Icons

Icon designs have been refreshed with bright colors and a new circular design.

ColorOS 6 - icon

Wallpaper

In collaboration with ANF studio, we’ve added modern art
visuals influenced by the power of nature. 

ColorOS 6 - wallpaper ColorOS 6 - wallpaper ColorOS 6 - wallpaper ColorOS 6 - wallpaper ColorOS 6 - wallpaper ColorOS 6 - wallpaper ColorOS 6 - wallpaper
ColorOS 6 - wallpaper ColorOS 6 - wallpaper ColorOS 6 - wallpaper ColorOS 6 - wallpaper

Animation

Lively 3D animations create a more interactive virtual experience,
while complementing the advanced technology within.

ColorOS 6 - animation ColorOS 6 - animation
ColorOS 6 - animation ColorOS 6 - animation

Interaction

Extra gestures have been added
to speed up daily operation.
Photos can be pin-pointed with
gallery timeline zoom-in and text
can be enlarged with a simple
double-tap. 

  • Pinpoint photos

  • Enlarge text