{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

OPPO Website User Agreement

Acord de utilizare a Paginii Oficiale OPPO
I. Domeniul aplicabil al acordului de utilizare

Acest acord de utilizare se aplică paginii web oficiale al OPPO („pagina web”). Prin prezenta, OPPO le reamintește utilizatorilor să citească cu atenție și să înțeleagă pe deplin conținutul acordului. Prin utilizarea paginii web, sunteți de acord cu acordul; vă rugăm să nu utilizați această pagină web dacă nu sunteți de acord cu termenele de utilizare. În măsura permisă de lege, OPPO își rezervă dreptul de a modifica periodic conținutul acordului de utilizare, la propria discreție. Sunteți responsabil pentru revizuirea regulată a modificărilor acordului de utilizare. Dacă continuați să utilizați pagina web după publicarea informațiilor despre modificare, se va considera că sunteți de acord și acceptați modificarea.

II. Declarația drepturilor de proprietate intelectuală

Tot conținutul paginii web, incluzând, dar fără a se limita la text, imagini, muzică, videoclipuri, animații, mărci comerciale, modele, grafică, interfețe vizuale și cod computer („conținut”), drepturile de proprietate intelectuală relevante sunt deținute de OPPO sau utilizate de către OPPO prin autorizare legală. Cu excepția cazului în care se prevede altfel expres în scris, nu puteți utiliza conținutul acestui site în niciun fel pentru scopuri comerciale fără acordul prealabil scris al OPPO.

Puteți descărca informațiile despre produsele și serviciile OPPO furnizate de OPPO pe această pagină web, dar acestea nu pot fi utilizate în scop comercial, iar informațiile de mai sus nu pot fi modificate, documentele care conțin informații vor fi garantate și declarate în continuare, declarațiile privind drepturile și interesele legitime ale OPPO se păstrează.

III. Specificații pentru utilizare

Nu puteți utiliza această pagină în niciun scop ilegal sau interzis de acordul de utilizare și nici nu puteți utiliza această pagină web și conținutul acesteia pentru a încălca drepturile și interesele legitime ale altor organizații sau persoane.

Nu puteți utiliza „Deep Link”, „Powered by Google”, „ Web Robot”, „Web Crawling Tool” sau alte dispozitive automate, programe, algoritmi sau metode, sau alte procese manuale similare sau echivalente pentru a accesa, obține, copia sau monitoriza oricare conținut, structură sau prezentare a acestei pagini web, astfel obținând orice informație, manuscrise sau informații prin alte mijloace care nu sunt furnizate în mod intenționat de această pagină web. OPPO își rezervă dreptul de a interzice orice astfel de activități. Nu încercați să accesați niciun conținut al acestei pagini web sau să utilizați orice servicii ale acestei pagini prin orice mijloace ilegale și neautorizate. Nu puteți lansa nicio formă de atac cibernetic pe această pagină.

Trebuie să respectați toate legile și restricțiile privind controlul exporturilor interne și internaționale aplicabile, inclusiv orice restricție cu privire la destinații, utilizatori finali și utilizări finale. Ne rezervăm dreptul de a suspenda, restricționa sau înceta accesul dvs. la această pagină web sau la orice parte a acesteia în scopul respectării oricăror astfel de legi și restricții privind controlul exporturilor.

OPPO își rezervă întotdeauna dreptul de a dezvălui informațiile relevante pentru a comunica informațiile necesare pentru a se conforma oricăror legi, reglementări, proceduri legale sau cerințe guvernamentale aplicabile. De asemenea, OPPO poate dezvălui informațiile dvs. atunci când OPPO consideră că legislația aplicabilă necesită sau permite o astfel de dezvăluire, inclusiv schimbul de informații cu alte companii și organizații în scopul combaterii fraudei.

Prin prezenta confirmați și sunteți de acord că OPPO are dreptul de a păstra orice schimb de informații sau comunicare între dvs. și OPPO prin intermediul acestei pagini web, orice servicii furnizate pe această pagină web sau orice servicii furnizate prin intermediul acestei pagini web și pot dezvălui aceste date în următoarele situații: Acest lucru trebuie făcut conform legii sau OPPO are motive rezonabile pentru a crede că numai prin aceasta se poate (1) respecta în mod rezonabil procedurile legale; (2) să aplice acest acord de utilizare; (3) să răspundă la cerințele potrivit cărora aceste date încalcă drepturile altora; Sau (4) să protejeze drepturile, proprietatea sau siguranța personală a OPPO, a angajaților săi, a utilizatorilor sau a vizitatorilor acestei pagini web și a publicului.

Dacă OPPO consideră că ați încălcat acest acord de utilizare sau alte acorduri sau ghiduri care ar putea fi legate de utilizarea paginii web de către dvs., poate să vă interzică accesul la această pagină fără o notificare prealabilă și / sau să prevină accesarea paginii web de către dvs. în viitor. Orice încălcare a acestui acord va constitui practică comercială ilegală neloială și va induce pagube care nu pot fi compensate prin compensare monetară pentru OPPO. În acest caz, OPPO poate solicita o decizie judecătorească sau proceduri echivalente pe care le consideră necesare sau adecvate. Aceste despăgubiri vor fi achitate în plus față de orice alte despăgubiri de care beneficiază OPPO în conformitate cu legislația comună în vigoare sau legile echității. Pe lângă orice alte căi de atac de care se bucură OPPO, OPPO va avea, de asemenea, dreptul de a recupera banii relevanți de la dvs. și sunteți de acord să plătiți toate costurile legate de litigii și cheltuielile de judecată. Sunteți de acord că OPPO nu va fi răspunzător pentru dvs. sau pentru persoană terță în situația în care accesul dvs. pe această pagină web este restricționat din cauza încălcării prezentului acord de utilizare.

IV. Linkuri ale terțelor părți

Această pagină web poate conține link-uri către pagini web terțe; toate conținuturile acestor pagini sunt furnizate de terți, OPPO nu face promisiuni, garanții sau declarații privind conținutul, autenticitatea și exactitatea acestor pagini, sau disponibilitatea, fiabilitatea, securitatea sau alte aspecte ale paginilor web terțe și orice alte aspecte (inclusiv drepturile acestora) în afara controlului nostru și nu va fi responsabil pentru nici o consecință care poate rezulta din utilizarea dvs. de astfel de conținuturi terțe. Accesul și utilizarea de către dvs. a acestor conținuturi terțe pot fi realizate pe propriul dvs. risc.

V. Forța majoră și clauze ale terțelor părți

OPPO îndeplinește obligații relevante în conformitate cu legea, dar OPPO nu își asumă nicio răspundere pentru încălcarea obligațiilor din cauza obstacolelor aflate în calea executării, defectelor de performanță, întârzierilor în performanță sau modificărilor conținutului îndeplinit din următoarele motive:

(1)
Factorii de forță majoră, cum ar fi catastrofele naturale, greve, revolte, războaie, acțiuni guvernamentale și ordini administrative judiciare, etc.;
(2)
În cazul în care cerințele dvs. nu pot fi îndeplinite din cauza întreruperii și obstrucției serviciului, etc. cauzate de factori de serviciu public, cum ar fi eșecul alimentării cu rețeaua electrică și rețeaua de comunicații sau orice atac de hacker, infectare cu virus pe computer, informații de conținut ilegale, ecranizare informații despre hărțuire, reglementări guvernamentale și orice măsuri sau condiții de rețea, de tehnologie, de linie de comunicare, de gestionare a securității informaționale, din cauza cărora nu se pot îndeplini cerințele dvs.;
(3)
Când OPPO a reușit cu bună credință, din cauza unor factori cum are fi echipamentele de rutină sau de urgență și întreținerea sistemului, defecțiunile echipamentului și sistemului, securitatea informațiilor și a rețelei etc.
VI. Confidențialitatea

Respectăm și ne angajăm să vă protejăm confidențialitatea. Pentru măsuri specifice pe care le utilizăm pentru a vă proteja datele personale, vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate.

Noi (sau agenți publicitari terți) vă putem contacta pentru scopuri de marketing și vă putem trimite reclame și informații publicitare, promoționale sau publicitare, în conformitate cu politica noastră de confidențialitate.

Totuși vă atragem atenția, că conexiunea la rețea și transmisia de date între dvs. și această pagină web nu sunt complet sigure sau confidențiale. Informațiile și datele pe care le trimiteți acestei pagini web pot fi interceptate de alții. OPPO nu poate garanta securitatea și confidențialitatea conexiunii de rețea și transmisiei de date etc. între dvs. și această pagină web.

VII. Limitarea răspunderii și excluderea acesteia

OPPO nu garantează, sub nicio formă, disponibilitatea, continuitatea și accesibilitatea acestei pagini web și a conținutului respective serviciilor oferite de aceasta. Această pagină web și conținutul acesteia sunt furnizate pe baza "status quo". Sunteți singurul responsabil pentru utilizarea acestei pagini web și a altor pagini web conexe. Dacă nu sunteți mulțumit total sau parțial de această pagină web, puteți înceta să utilizați integral sau parțial această pagină web.

OPPO nu garantează acuratețea, completitudinea și fiabilitatea conținutului de pe această pagină web. Informațiile diferitelor produse sau serviciilor publicate pe această pagină web, inclusiv, dar fără a se limita la funcțiile, configurațiile, parametrii, specificațiile tehnice și conținutul serviciului, etc., se pot schimba în funcție de țară/regiune; chiar și în cazul același produs, în diferite etape ale ciclului de viață al produsului, funcțiile, configurațiile, parametrii și specificațiile tehnice ale produsului etc. pot fi, de asemenea, ajustate, iar OPPO are nevoie de timp pentru actualizarea corespunzătoare a informațiilor, astfel informațiile despre produs sau serviciu pe care le vedeți pot fi diferite de produsul sau serviciul pe care îl achiziționați efectiv sau pot fi achiziționate pe piață.

OPPO nu-și va asuma răspunderea pentru daunele indirecte, incidentale, speciale sau pentru orice formă de daune punitive și nici pentru pierderi indirecte, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea profiturilor, veniturilor, datelor și utilizării datelor.

Pentru orice daune sau pierderi care rezultă din utilizarea acestei pagini web, OPPO și partenerii săi își asumă răspunderea pentru obligațiile care nu depășesc valoarea totală a taxelor de abonament sau a taxelor similare legate de utilizarea serviciilor sau funcțiilor oferite de această pagină web. Unele jurisdicții nu permit limitarea răspunderii, astfel încât limitarea menționată mai sus nu se va aplica în cazul dvs.

VIII. Aplicarea jurisdicției legale și altele

Încheierea, executarea, interpretarea și soluționarea litigiilor acestui acord de utilizare sunt guvernate de legile Republicii Populare Chineze.

Acordul de utilizare este semnat la Dongguan, Guangdong. Dacă există vreo dispută între cele două părți cu privire la conținutul acordului de utilizare sau la executarea acestuia, cele două părți ar trebui să încerce să rezolve problema pe cale amiabilă; când negocierea pe cale amiabilă eșuează, oricare dintre părți poate introduce un proces în instanța de judecată cu jurisdicția în care este semnat acordul.

Hotline.svg

Apelați asistență

0800890200

(Apel gratuit)

Luni - Vineri 9:00 - 18:00