សួស្តី សូមជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក ស្ថិតនៅលើគេហទំព័របច្ចុប្បន្ ជ្រើសរើសគេហទំព័រផ្សេងទៀត
close

ពួកយើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបន្តិចបន្ទួច(cookies)បញ្ចូលទៅក្នុង web browser របស់អ្នកនិងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងនេះដើម្បីអោយវិបសាយដំណើរការបានត្រឹមត្រូវល្អ វិភាគទៅលើចរាចរណ៍នៃវិបសាយ និងជួយសម្រួលដល់ការស្វែងរករបស់អ្នកអោយកាន់តែប្រសើរឡើង និងមានភាពងាយស្រួយ។ ប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រើប្រាស់វិបសាយនេះដើម្បីស្វែងរកឯកសារផ្សេងៗ អ្នកយល់ព្រមក្នុងការប្រើប្រាស់ cookies. អានបន្ថែម

close
close

Cookie setting

A1k

A1k

អង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 32GB | ថាមពល 4000mAh

ថាមពលថ្ម 4000mAh

Super Powerful

The 4000mAh battery of A1k is in the leading position at this rates and allows a whole day using(around 17 hours) without charging.

Bigger Memory

Beyond Limits

Equipped with 32GB ROM and 256GB Extended Memory, A1k enables larger storage for your personal photos and data.

អេក្រង់ដំណក់ទឹក

Immersive Experience

OPPO A1k comes with a 6.1 inches HD+ display, which enables you to get more immersive experience while watching videos or playing games. The Corning Gorilla Glass further enhances the screen toughness.

ពណ៌ដែលស៊ីវិល័យ

Cutting-edge Aesthetics

The two decided high-end and fashionable colors of the phone are selected from hundreds of color solution, leading the aesthetics in the industry.

Bokeh Effect

Brilliant Portrait

The Bokeh Effect of the camera brings a brilliant and special portrait feeling.

Beautification

Versatile Camera

The 5P rear camera can take more definite photos and offers more stable and smooth video shooting with the multi-frame and anti-vibration technology. Along with beautification function, it makes portraits more natural and appealing.

មុខងារ HDR

Clearer Than Ever

The HDR function can make every detail of your photos much clearer in any kind of environment, including low light or backlight conditions.

Standard Dynamic Range

High Dynamic Range (HDR)

Smart Bar

More Convenient Multitasking

Smart bar enables you to switch between apps, transfer files, reply messages, or take screenshots when playing a game or watching a video.

Remarks:

1.OPPO A1k utilizes a typical battery value of 4000mAh.

2.OPPO A1k features 1 memory option: 2GB RAM + 32GB ROM.

3.6.1 inches is the diagonal length of the display when the four rounded corners are taken to be pointed corners.

4.The HD+ display is of 720*1560 resolution.

5.The screen uses Corning Gorilla Glass 3.

6.5P camera means the camera is composed of 5 modules of lenses.

7.High dynamic range (HDR) is a dynamic range higher than what is considered to be a standard dynamic range.

8.Product images are provided for reference only. Actual product may differ. Some product specifications may be liable to change due to OEM changes and other unforeseen circumstances; please refer to the final product for information. Except where stated, all data provided is based on OPPO design parameters and lab and OEM testing. Actual usage will differ from test cases based on differences in software and product versions as well as usage environment.