សួស្តី សូមជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក ស្ថិតនៅលើគេហទំព័របច្ចុប្បន្ ជ្រើសរើសគេហទំព័រផ្សេងទៀត
close

ពួកយើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបន្តិចបន្ទួច(cookies)បញ្ចូលទៅក្នុង web browser របស់អ្នកនិងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងនេះដើម្បីអោយវិបសាយដំណើរការបានត្រឹមត្រូវល្អ វិភាគទៅលើចរាចរណ៍នៃវិបសាយ និងជួយសម្រួលដល់ការស្វែងរករបស់អ្នកអោយកាន់តែប្រសើរឡើង និងមានភាពងាយស្រួយ។ ប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រើប្រាស់វិបសាយនេះដើម្បីស្វែងរកឯកសារផ្សេងៗ អ្នកយល់ព្រមក្នុងការប្រើប្រាស់ cookies. អានបន្ថែម

close
close

Cookie setting

OPPO Enco W11

កាសឥតខ្សែ OPPO Enco W11

តន្ត្រីនៅតែបន្ត

បច្ចេកវិទ្យា Bluethooth បញ្ជូនសម្លេងព្រមគ្នា | បង្កើនកំរិតសម្លេងបាស

ថ្មរយៈពេល 20ម៉ោង | បច្ចេកវិទ្យាការពារជំរាបទឹក នឹង ធូលី IP55

Less Latency, More Stability.

Instead of receiving signals on one side and sending them to the other, the W11 headphones receive signals on both sides at the same time.

As a result, latency is lower and connection is more stable ¹.

Ordinary TWS headphones

Left-to-Right Relay
Bluetooth Transmission

OPPO Enco W11 headphones

Left/Right simultaneous
Bluetooth transmission

Bluetooth® 5.0
Audio that’s with You All the Way.

To strengthen the effect, the built-in Bluetooth 5.0 chip ² boosts resistance to signal interference, letting you enjoy uninterrupted audio.

Bluetooth 5.0

Pairing that Always Remembers.

Once you've paired the W11 headphones with your device, they'll automatically resume connection whenever you use them within 10 meters of it. Whether your phone is in your pocket or across the room, your music is right with you.

Listen On, and On, and On.

On a single charge, enjoy up to 5 hours of playback time without the charging case, or 20 hours with it. Just a 15 minutes charge can power 1 hour of playback time, so your music can accompany you even when time is too tight for a full charge ³ .

5 hr

of playback on a single charge

20 hr

of playback together with charging case

Find Bass and
Clarity in Your Audio.

The W11 headphones boast 8mm dynamic drivers with titanium-plated composite diaphragms, enhancing bass and extending the reach of high frequencies for ultra-clear audio. AAC audio format is also supported, for a higher audio coding rate that lets you enjoy every detail of your music.

The Headphones You Can Rely On.

The W11 headphones are IP55 dust and water resistant ⁴ . Whether you're sweating it out or caught in the rain, your headphones will keep doing their job. You can take your music wherever you need it – heading to work, hitting the gym, or stepping out for some fresh air.

Shield Your Calls from Unwanted Noise.

Both sides of the W11 headphones feature noise cancellation during calls, reducing unwanted noise from your surroundings. Even in crowded places or near loud traffic, your calls will still go on.

A Touch of Intelligence.

Intelligent touch controls make the W11 headphones a breeze to use. Play/pause your music with a single tap, and skip tracks with a double tap. You can also activate your voice assistant with touch controls ⁵ , bringing more convenience and intelligence to your experience.

 • Play/Pause

  (One tap)
 • Change Tracks

  (Double tap)
 • Answer/End calls

  (Double tap)
 • Activate Voice
  Assistant

  (Triple tap)
 • ផ្លាស់ប្តូរកំរិតសម្លេង

  (ប៉ះអោយជាប់)

រចនាដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៌សម្លេងយ៉ាងពេញលេញ

ផ្តល់ជូននូវផាសុកភាពដល់ត្រចៀករបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងរូបរាងនៃកាសដែលត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងសំរិតសំរាង នឹង បែបបទនៃរន្ធត្រចៀករបស់លោកអ្នក។ ជ័រស្រោបកាស មានជំរើស 3 ទំហំ ដើម្បីសាកសមគ្រប់ទំហំរន្ធត្រចៀក។

4.4g, Small and Ultralight Design.

The in-ear design helps seal out external noise, bringing you a more immersive experience. And with a weight of only 4.4g for one earbud, it feels like nothing's there.

Specs

Model ETI41
Charging Case Model ETI42
Driver 8 mm dynamic driver
Driver sensitivity 99 dB @ 1kHz
Frequency response range 20 Hz- 20 kHz
Microphone sensitivity -38 dBV/Pa
Bluetooth® version 5.0
Bluetooth range 10 m
Battery type Rechargeable
Lithium-ion battery
Battery capacity 40 mAh (Earbuds)
400 mAh (Charging Case)
Music play time
(50% volume)
5 h (single charge)
20 h (with charging case)
Charging time* 120 min(Earbuds)
120 min (Earbuds +Charging Case)
Dust & Water Resistance
(Earbuds)
IP55
Weight (approx.) 4.4g/Earbud,35.5g/Charging
Case, 44.3g/Headphones
Charging Port USB Type-C
Color White

Notes

 • 1. Compared to headphones that use traditional signal-forwarding Bluetooth technology, OPPO Enco W11 headphones provide lower latency.
 • 2. OPPO Enco W11 headphones are compatible with Bluetooth 5.0 or lower; Android and iOS supported.
 • 3. Playback time data is based on OPPO laboratory tests conducted at 50% speaker volume. Charging time and play time data are based on OPPO laboratory tests with standard OPPO chargers conducted at a controlled temperature of 25°C. Specific times for charging and use will vary according to actual circumstances.
 • 4. IP55 is an international standard. According to IP5, complete dust resistance is not guaranteed, but a small amount of dust will not affect the headphones' ability to function properly. IPX5 indicates protection against low-pressure water jets from all directions. This rating applies only to the earbuds themselves.
 • 5. Triple tap will activate corresponding voice assistant on OPPO smartphones running ColorOS version 6.0 or higher. Whether voice assistant is supported depends on the brand and the model of the device. For details, please check with your smartphone’s manufacturer or local distributor.
 • 6. IPX5 water resistance protects the earbuds against low-pressure water jets from all directions, but cannot guarantee protection under more extreme conditions. To prevent damage from sweat, please avoid wearing the head phones during intense physical activity.
 • 7. The above product details and product data are for reference only. Some product specifications and descriptions may change for reasons including but not limited to supplier replacement. Please refer to the actual product for all criteria.