{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

OPPO הסכם רשמי באתר

OPPO הסכם רשמי באתר
I. היקף ההסכם

ההסכם חל על אתר OPPO הרשמי ("האתר"). OPPO מתעד משתמשים שנשענים מרצון על ההסכם ועומדים בו. על ידי סבל האתר, אתה מקבל את ההסכם. אחרת, נא לא לסבול את האתר. באמצעות ההיתר עצמו, OPPO שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשנות את קצב החוזה והקצב, וכקריטריון, בכפוף לאימות קבוע של שינויי החוזה. המשך לגלוש באתר לאחר חילופי המידע, המציין שאתה מסכים וברצונך לשנות.

II. הצהרת נימוס אינטלקטואלי

עבור כל התוכן באתר, כולל, אך לא רק, מילים, תמונות, מוסיקה, קטעי וידאו, אנימציות, מותגים, מודלים, גרפיקה, ממשקים חזותיים וקודי מחשב ("תוכן"), וזכויות קניין רוחני הקשורות מוחזקים או בשימוש על ידי OPPO עם הרשאה משפטית. אלא אם צוין אחרת בכתב, אינך רשאי להשתמש בתוכן האתר בכל דרך שהיא למטרות מסחריות ללא הסכמה מראש ובכתב של OPPO.

באפשרותך להוריד מידע אודות מוצרים ושירותים של OPPO המסופקים על-ידי OPPO באתר, אך לא ניתן להשתמש בהם למטרות מסחריות והמידע לעיל לא ישתנה. המידע והמסמכים לעיל המכילים מידע תמיד יובטחו ויצוין, וההצהרה של OPPO על זכויות ואינטרסים לגיטימיים תישמר.

III. השתמש במפרטים

אינך יכול לסבול את האתר למטרות בלתי חוקיות או אסורות על פי ההסכם, ואינך יכול להפר את הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של ארגונים או אנשים אחרים עם האתר ותכניו.

אינך רשאי לגשת, לרכוש, להעתיק או לפקח על כל חלק של האתר או כל תוכן, מבנה או מצגת באמצעות "קישורים עמוקים", "חיפוש באינטרנט", "רובוטי אינטרנט", "כלי שחזור אינטרנט" או כל ציוד אוטומטי אחר, תוכניות, אלגוריתמים או שיטות, או כל תהליך ידני דומה או שווה ערך, על מנת להשיג או לנסות להשיג נתונים, מסמכים או מידע בכל אמצעי שהאתר אינו מספק במכוון. OPPO שומרת לעצמה את הזכות לאסור פעילויות אלה. אין באפשרותך לנסות לגשת לתוכן כלשהו או להשתמש בשירות באתר ללא הרשאה באמצעים לא חוקיים. אינך רשאי לשגר כל צורה של מתקפת סייבר באתר.

עליך לציית לכל החוקים וההגבלות המקומיים והבינלאומיים של בקרת ייצוא, כולל הגבלות על יעדים, משתמשי קצה ויישומים לשימוש קצה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות, להגביל או להפסיק את הגישה שלך לאתר או לחלק ממנו כדי לציית לחוקים ולהגבלות אלה של בקרת ייצוא.

OPPOשומרת תמיד לעצמה את הזכות לחשוף מידע רלוונטי על מנת לחשוף את המידע הדרוש כדי לציית לכל החוקים, התקנות, ההליכים המשפטיים או דרישות הממשלה. OPPOעשוי גם לחשוף את המידע שלך, כולל חילופי מידע עם חברות וארגונים אחרים כדי להגן מפני הונאה, כאשר OPPO סבור כי החוקים החלים דורשים או מתירים גילוי כזה.

אתה מסכים ומקבל כי OPPO רשאית לשמור על כל שידור או תקשורת בינך לבין OPPO באמצעות האתר, כל שירות המסופק באתר או כל שירות המסופק באמצעות האתר, ועשויה לחשוף נתונים אלה בנסיבות הבאות: יש לבצעם בהתאם לחוק, או של- OPPO יש סיבה מספקת להאמין כי רק על ידי כך שהיא יכולה (1) לציית באופן סביר להליכים המשפטיים; (2) לחתום על ההסכם; (3) להגיב לדרישה שנתונים אלה יפגעו בזכויותיהם של אחרים; או (4) להגן על הזכויות, הרכוש או הביטחון האישי של OPPO, עובדיה, משתמשי האתר או המבקרים והציבור

אם OPPO סבורה כי הפרה את ההסכם או הסכמים או קווים מנחים אחרים שעשויים להיות קשורים לשימוש שלך באתר, היא עשויה להחליט להפסיק את גישתך לאתר לפי שיקול דעתה ללא הודעה מוקדמת ו/או למנוע ממך גישה לאתר בעתיד. כל הפרה של ההסכם תהווה פרקטיקה עסקית בלתי חוקית ובלתי הוגנת, אשר תגרום נזק ל-OPPO שלא ניתן לפתור עם פיצוי כספי בלבד. במקרה זה, OPPO עשוי לבקש איסור שווה ערך או פעולה מתקנת, אשר הוא רואה צורך או מתאים. פתרונות אלה משלימים פתרונות אחרים ש-OPPO ייהנו מהחוק או מההגינות המקובלים כיום. בנוסף לכל פריט אחר שממנו נהנה OPPO, OPPO תהיה גם הזכות לשחזר את הסכום המתאים ממך, ולהסכים לשלם את כל ההוצאות המשפטיות והמשפטיות. אתה מסכים כי OPPO לא תהיה אחראית לך או לצדדים שלישיים על סיום הגישה שלך לאתר עקב הפרת ההסכם.

IV. קישורים של צד שלישי

ייתכן שבאתר יש קישורים לאתרי צד שלישי; כל התוכן של צד שלישי מסופק על ידי צדדים שלישיים, ו- OPPO אינה מתחייבת, ערבויות או הצהרות לגבי תוכן, מקוריות ודיוק, וגם לא הזמינות, המהימנות, האבטחה או היבטים אחרים של אתר האינטרנט של צד שלישי וכל היבט אחר שאינו בשליטתנו (כולל זכויות קשורות) ואינה אחראית להשלכות הנובעות מהשימוש שלך בתוכן של צד שלישי. הגישה והשימוש שלך בתוכן כזה של צד שלישי הם על אחריותך בלבד.

V. כוח גדול ומסיבות צד שלישי

OPPO עומדת בהתחייבויות על פי החוק, אך OPPO לא תהיה אחראית להפרת חוזה במקרה של מכשולים, פגמים, עיכובים או שינויים בתוכן הביצועים הנגרמים מהסיבות הבאות:

(1)
בשל אסונות טבע, שביתות, מהומות, מלחמות, פעולות ממשלה, צווים מנהליים מנהליים ומקרים אחרים של כוח עליון;
(2)
השירות מופרע או נחסם עקב גורמי שירות, כגון הפסקת רשת חשמל והפסקת רשת תקשורת, או כל התקפת האקרים, חדירה לווירוסי מחשב, הגנה על תוכן בלתי חוקי ומידע על הטרדה, רגולציה ממשלתית ואמצעי ניהול רשת אחרים, טכנולוגיה, קו תקשורת ואבטחת מידע וכו '.
(3)
עקב ציוד שגרתי או חירום ותחזוקת המערכת, ציוד וכשל במערכת, מידע רשת ואבטחת נתונים וגורמים אחרים שה-OPPO השיג בתום לב.
VI. אינטימיות

אנו מכבדים ומחויבים להגן על פרטיותך. עיין במדיניות הפרטיות שלנו של אמצעים ספציפיים כדי להגן על המידע האישי שלך.

אנחנו (או מפרסמים של צד שלישי) יכולים ליצור עמך קשר למטרות שיווק ולשלוח לך מידע על פרסום, קידום מכירות או פרסום בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

חשוב לזכור שחיבור הרשת ושידור הנתונים בינך לבין האתר אינם מאובטחים או חסויים לחלוטין. המידע והנתונים שאתה שולח לאתר עשויים להיירט על ידי אחרים, ו- OPPO אינו יכול להבטיח את האבטחה והסודיות של חיבור הרשת ואת העברת הנתונים בינך לבין האתר.

VII. הגבלת חבות והחרגה מאחריות

OPPO אינה מבטיחה את זמינותו, המשכיותו ונגישותו של האתר ותכניו ושירותיו בכל צורה שהיא, והאתר ותכניו מסופקים על בסיס "הסטטוס קוו". אתה האחראי הבלעדי לשימוש שלך באתר ובאתרים קשורים. אם אינך מרוצה מכל האתר או מחלקו, אתה רשאי להפסיק לסבול מכל האתר או מחלק ממנו.

OPPO אינו מבטיח את הדיוק, השלמות והמהימנות של התוכן באתר זה. מידע על המוצרים או השירותים השונים המתפרסמים באתר, לרבות, בין היתר, פונקציות מוצר, תצורה, הגדרות, מפרטים טכניים, תוכן שירות, עשוי להשתנות עקב מדינות/אזורים שונים; אפילו עבור אותו מוצר, הפונקציות, התצורה, ההגדרות והמפרטים הטכניים שלו ניתנים להתאמה בשלבים שונים של מחזור החיים שלו, ו- OPPO זקוק לזמן כדי לעדכן את המידע הרלוונטי, כך שייתכן שיש הבדלים בין פרטי המוצר או השירות שאתה רואה לבין המוצרים או השירותים שאתה קונה או יכול לקנות בשוק.

OPPO אינה אחראית לנזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים או עונשיים בכל צורה שהיא, ולא תהיה אחראית להפסדים עקיפים, לרבות, אך לא רק, אובדן רווחים, הכנסות, נתונים ושימוש בנתונים.

בגין כל נזק או הפסד שייגרם כתוצאה מהשימוש שלך באתר, החבות הכוללת של OPPO ושותפיה לא תעלה על הסכום הכולל של דמי מנוי או עמלות דומות הקשורות לשימוש בשירות או בתפקוד כלשהו של האתר. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלת חבות, ולכן המגבלה לעיל אינה יכולה לחול עליך.

VIII. בקשה משפטית וסמכות שיפוט אחרת

חוק הרפובליקה של סין חל על המסקנה, האכיפה, הפרשנות ויישוב המחלוקות בהסכם העם.

ההסכם נחתם בדונגגוואן, גואנגדונג. במקרה של מחלוקות הקשורות לתוכן או ליישום ההסכם, שני הצדדים פותרים מחלוקות אלה באמצעות משא ומתן ידידותי; אם המחלוקת לא תיפתר באמצעות משא ומתן, רשאי אחד הצדדים לערער על סמכות השיפוט של בית המשפט עם אנשים במקום בו נחתם ההסכם.