{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

OPPO Korisnički Ugovor

OPPO Korisnički Ugovor
I. Opseg

Ovaj Korisnički ugovor tj. Opći uvjeti korištenja odnosi se na OPPO web stranicu ("Stranica"). OPPO podsjeća da pažljivo i razumljivo pročitate ovaj Korisnički Ugovor. Korištenjem Stranice prihvaćate ovaj Korisnički Ugovor; ukoliko ne prihvaćate, ne koristite Stranicu. U mjeri dopuštenoj zakonom, OPPO zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, s vremena na vrijeme promijeniti ovaj Korisnički Ugovor. Vaša je odgovornost da povremeno provjeravate promjene u ovom Korisničkom ugovoru. Vaše daljnje korištenje Stranice nakon objave izmjena znači da prihvaćate i slažete se s promjenama.

II. Obavijest o Intelektualnom vlasništvu

Sav sadržaj sadržan na Stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku, glazbu, videozapise, animacije, zaštitne znakove, logotipe, tablice, vizualna sučelja i računalni kod (zajedno, "Sadržaj"), vlasništvo je OPPO-a ili ga OPPO koristi s ovlaštenjem.

Osim ako je izričito u pisanom obliku navedeno u ovom Korisničkom ugovoru, Korisnik nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način bilo koji sadržaj objavljen na Stranici, osim za osobne nekomercijalne svrhe odnosno za kućnu uporabu.

Možete koristiti informacije o OPPO proizvodima i uslugama koje je OPPO stavio na raspolaganje za preuzimanje sa Stranice, pod uvjetom da takve informacije koristite samo u nekomercijalne svrhe, ne mijenjate bilo koje takve informacije, ne dajete nikakve dodatne izjave ili jamstva u vezi s takvim informacijama i dokumentima koji sadrže takve informacije i zadržavate obavijest o OPPO zakonskim pravima.

Upotreba za osobne nekomercijalne svrhe, odnosno za kućnu uporabu nije dozvoljena na način koji može uzrokovati štetu OPPO ili bilo kojoj trećoj strani ili predstavlja bilo kakav vid postupanja suprotnog pozitivnim propisima.

Sav sadržaj objavljen na Internet stranici nije dozvoljeno reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pisanog prethodnog pristanka OPPO.

III. Uvjeti korištenja

Ne smijete koristiti Stranicu u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim Korisničkim ugovorom, te ne smijete koristiti Stranicu ili bilo koji Sadržaj za kršenje prava drugih subjekata ili pojedinaca.

Ne smijete koristiti nikakve "dubinske veze", "scrape stranice", "robot", "pauk" ili drugi automatski uređaj, program, algoritam ili metodologiju, ili bilo koji sličan ili ekvivalentan ručni postupak, za pristup, stjecanje, kopiranje ili nadzirati bilo koji dio Stranice ili bilo koji Sadržaj, ili strukturu ili prezentaciju Stranice, kako bi dobili ili pokušali dobiti bilo koji materijal, dokumente ili informacije na bilo koji način koji nije namjerno stavljen na raspolaganje putem Stranice. OPPO zadržava pravo zabraniti bilo kakvu takvu aktivnost. Ne smijete pokušavati neovlašteno pristupiti bilo kojem dijelu ili značajki Stranice ili bilo kojoj od usluga koje se nude na Stranici ili putem nje na bilo koji nezakonit način. Ne smijete pokrenuti bilo kakav oblik cyber-napada na Stranicu.

Morate se pridržavati svih primjenjivih kineskih i stranih zakona o kontroli izvoza i ograničenja, uključujući sva ograničenja u vezi s odredištem, krajnjim korisnicima i krajnjom upotrebom. OPPO zadržava pravo obustaviti, ograničiti ili ukinuti vaš pristup cijelom ili bilo kojem dijelu Stranice u svrhu poštivanja takvih zakona i ograničenja.

OPPO zadržava pravo u svakom trenutku otkriti sve informacije koje su potrebne za usklađivanje s bilo kojim primjenjivim zakonom, uredbom, pravnim postupkom ili državnim zahtjevom. OPPO može također otkriti vaše podatke kada OPPO utvrdi da primjenjivi zakon zahtijeva ili dopušta takvo otkrivanje, uključujući razmjenu informacija s drugim tvrtkama i organizacijama u svrhu zaštite od prijevare.

Vi to potvrđujete i slažete se da OPPO može sačuvati bilo kakav prijenos ili komunikaciju s vama putem Stranice ili bilo koje usluge ponuđene na ili putem Stranice, a također može otkriti takve podatke ako to zahtijeva zakon ili OPPO utvrdi da je takvo očuvanje ili otkrivanje razumno potrebno za (1) poštivanje pravnog postupka, (2) provedbu ovog Korisničkog ugovora, (3) odgovaranje na tvrdnje da bilo koji takav podatak krši prava drugih, ili (4) zaštitu prava, imovinska ili osobna sigurnost OPPO-a, svojih zaposlenika, korisnika ili posjetiteljima Stranice i javnosti.

Slažete se da OPPO može, prema vlastitom nahođenju i bez prethodne obavijesti, ukinuti vaš pristup Stranici i/ili blokirati vaš budući pristup Stranici ako OPPO utvrdi da ste prekršili ovaj Korisnički Ugovor ili druge ugovore ili smjernice koje bi mogle biti povezane s vašim korištenjem stranice. Također se slažete da će svako vaše kršenje ovog Korisničkog ugovora predstavljati nezakonitu i nepoštenu poslovnu praksu, te nanijeti nepopravljivu štetu OPPO-u za koji bi novčana šteta bila neadekvatna, a vi pristajete na to da OPPO ishodi bilo kakvu zabranu ili pravnu radnju koju OPPO smatra potrebnom ili prikladnom u tim okolnostima. Ovi pravni lijekovi su dodatak svim drugim pravnim lijekovima koje OPPO ima pravo po pravnim pravilima. OPPO imat će pravo naplatiti od vas, a vi ste suglasni platiti, sve razumne odvjetničke naknade i troškove takve radnje, uz bilo koju drugu naknadu odobrenu OPPO-u. Slažete se da OPPO neće biti odgovoran vama ili bilo kojoj trećoj strani za ukidanje vašeg pristupa Stranici kao rezultat bilo kakvog kršenja ovog Korisničkog ugovora.

IV. Poveznice Stranica trećih strana

Ova stranica može sadržavati poveznice na druge neovisne web stranice trećih strana ("Povezane stranice"). Ove povezane stranice pružaju treće strane. OPPO se odriče izjava, jamstava ili zahtjeva za sadržaj i njegovu autentičnost ili točnost, ili dostupnost, pouzdanost, sigurnost ili druge aspekte takvih povezanih stranica i bilo koje druge aspekte (uključujući sva prava u njima) koji nisu pod kontrolom OPPO-a, te neće biti odgovoran za bilo kakve posljedice koje proizlaze iz vašeg korištenja povezanih stranica. Rizike koji proizlaze iz vašeg pristupa povezanim stranicama i njihove upotrebe snosit ćete sami.

V. Viša sila i krivnja trećih osoba

OPPO će izvršavati svoje obveze prema zakonu, međutim, OPPO neće biti odgovoran za kršenje u slučaju ometanja u izvršenju, nedostataka u izvršenju, kašnjenja u izvršenju ili promjena obveza koje treba izvršiti koje proizlaze iz:

(1)
Prirodne katastrofe, štrajkovi, nemiri, ratovi, akti vlade, sudski ili upravni nalozi i drugi čimbenici više sile;
(2)
Prekid ili prekid usluge zbog nestanka napajanja, kvara telekomunikacijske mreže i drugih čimbenika javne usluge, ili hakiranja, upada virusa, blokiranja nezakonitog sadržaja i uznemirujućih informacija, državne kontrole i svake druge mreže, tehnologije, komunikacijskih linija, informacijske sigurnosti mjere upravljanja, gdje se vaši zahtjevi ne mogu ispuniti;
(3)
Pod uvjetom da je OPPO poduzeo dužnu pažnju, tipičnu ili hitnu opremu i održavanje sustava, kvarove opreme i sustava, mrežne informacije i sigurnost podataka.
VI. Politika privatnosti

OPPO poštuje i obvezuje se na Vašu privatnost. Za informacije o tome kako štitimo vaše osobne podatke, pogledajte Pravila o privatnosti

Mi (ili oglašivači treće strane) možemo vas kontaktirati u marketinške svrhe i slati vam oglase i informacije o promociji prema Pravilima privatnosti.

Imajte na umu da vaša veza sa Stranicom i prijenos podataka nikada nisu potpuno privatni ili sigurni, a bilo koju poruku ili informaciju koju pošaljete na Stranicu mogu presresti drugi. OPPO ne može osigurati da su vaša veza sa Stranicom i prijenos podataka privatni i sigurni.

VII. Ograničenje odgovornosti i odricanje od odgovornosti

OPPO se odriče svih jamstava o dostupnosti, kontinuitetu i dostupnosti Stranice i sadržaja i usluga sadržanih na Stranici. Stranica i njezin sadržaj isporučuju se na temelju "kako jesu". Preuzimate potpunu odgovornost za svoje korištenje Stranice i svih povezanih stranica. Ako ste nezadovoljni cijelom ili bilo kojim dijelom Stranice, možete prestati koristiti sve ili bilo koji dio Stranice.

OPPO se odriče se svih jamstava za točnost, integritet i pouzdanost sadržaja sadržanog na Stranici. Informacije o proizvodima ili uslugama objavljenim na Stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na značajke proizvoda, konfiguraciju, parametre, tehničke specifikacije i sadržaj usluge, mogu se razlikovati ovisno o zemljama ili regijama; čak i za isti proizvod, njegove značajke proizvoda, konfiguracija, parametri i tehničke specifikacije mogu varirati u različitim fazama životnog ciklusa proizvoda. Budući da OPPO-u treba vremena da ažurira takve informacije, podaci o proizvodu ili usluzi koje vidite mogu se razlikovati od proizvoda ili usluge koje ste kupili ili možete kupiti na tržištu.

OPPO neće biti odgovoran za neizravne, slučajne, posebne ili kaznene štete ili bilo kakve neizravne gubitke, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak dobiti, prihoda, podataka ili korištenje podataka.

Ukupna odgovornost OPPO-a i njegovih partnera prema Vama za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je nastao kao rezultat vašeg korištenja Stranice neće premašiti ukupne naknade za pretplatu ili slične naknade koje proizlaze iz ili u vezi s vašim korištenjem bilo koje usluge ili značajke stranica. Budući da neke jurisdikcije ne dopuštaju ograničenje odgovornosti, prethodno se ograničenje možda ne odnosi na vas.

OPPO se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice. OPPO se također oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na Internet stranicu i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internet stranice, ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran.

OPPO ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na Internet stranici, a koja ne predstavlja urednički sadržaj. OPPO također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu Korisniku time što se Korisnik oslonio na informacije dobivene putem Internet stranice. Korisnici preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem Internet stranice.

Internet stranica može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu OPPO, niti OPPO ima nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. OPPO se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Sukladno tome, ovi Uvjeti korištenja se u slučaju korištenja predmetnih Internet stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika te OPPO za takvo postupanje ne snosi nikakvu odgovornost.

OPPO zadržava pravo spriječiti pristup IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

VIII. Prigovori

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 19/22) svaki Korisnik Internet stranice svoje nezadovoljstvo vezano uz pruženu uslugu može iskazati prigovorom u pisanoj formi, pri čemu će OPPO pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte na adresu:

Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp.
, Ltd 18 Haibin Road, Wusha, Chang’an Town, Dongguan, Guangdong, Kina ili na e-mail @oppo.com.

OPPO kao pružatelj usluge se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Kako bi OPPO sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Korisnik treba navesti točne podatke za primitak istoga.

IX. Izmjena Korisničkog ugovora

OPPO je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovog Korisničkog Ugovora, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet stranicu kao i sav ostali sadržaj Internet stranice, pod uvjetom javne objave na Internet stranici, a zbog čega su korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa OPPO bilo kakve odgovornosti.

X. Mjerodavno pravo i ostalo

Izvršenje, izvedba i konstrukcija ovog korisničkog ugovora i rješavanje sporova bit će regulirani zakonima Narodne Republike Kine.

Ovaj Korisnički Ugovor potpisan je u Dongguanu, Guangdong. Ako bilo kakvi sporovi proizađu iz sadržaja ili izvršavanja ovog Korisničkog ugovora, strane će sporove rješavati prijateljskim pregovorima koliko je to moguće; ako pregovori ne uspiju, svaka strana može podnijeti tužbu narodnom sudu koji je nadležan u mjestu potpisivanja.