Huỷ
Cửa hàng trực tuyến

OPPO A94

OPPO A94 Sống bứt phá - Tối đa trải nghiệm
Tìm hiểu ngay thông tin về sản phẩm OPPO A94
CAMERA

4 Camera 
AI 48MP
Bắt trọn mọi 
khoảnh khắc

Cụm 4 camera tích hợp công nghệ AI của A94 hoàn hảo để ghi lại mọi kỷ niệm cuộc sống. Từ ống kính macro đến góc siêu rộng và thu phóng, A94 nắm bắt trọn vẹn mọi khung cảnh.

OPPO A94 Cụm 4-Camera AI 48MP

Video chân dung màu AIThu hút mọi ánh nhìn

Video chân dung màu AI làm nổi bật màu sắc tự nhiên của chủ thể và chuyển hậu cảnh sang nền đen - trắng, tạo ra những thước phim nghệ thuật thu hút mọi ánh nhìn

OPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AIOPPO A94 Video chân dung màu AI

Video đơn sắcTạo điểm nhấn bằng 
màu sắc nổi bật

Với chế độ quay video đơn sắc, bạn chỉ cần chọn và giữ lại màu đỏ, xanh lá hoặc xanh dương để trải nghiệm những thước phim đầy nghệ thuật.

OPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dươngOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dương OPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc đỏOPPO A94 Video màu đơn sắc xanh dương

Video hiển thị képKhông bỏ lỡ 
bất kỳ khoảnh 
khắc nào

Ghi lại mọi khoảnh khắc đồng thời camera trước và sau trong một khung hình với tính năng video hiển thị kép.

OPPO A94 Video hiển thị kép OPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị képOPPO A94 Video hiển thị kép

Nổi bật khung cảnh 
với công nghệ AI 2.0
Bắt trọn vẻ 
đẹp từng chi tiết

Tính năng làm nổi bật khung cảnh AI 2.0 hỗ trợ xác định 20 loại cảnh, hiệu chỉnh màu sắc và độ tương phản giúp từng tấm ảnh của bạn trở nên sinh động hơn.

OPPO A94 Nổi bật khung cảnh AI 2.0 MởOPPO A94 Nổi bật khung cảnh AI 2.0 Tắt
TẮT
MỞ
OPPO A94 Nổi bật ảnh món ăn AI 2.0 MởOPPO A94 Nổi bật ảnh món ăn AI 2.0 Tắt
TẮT
MỞ

Những khung hình toả sáng

Trải nghiệm những bức ảnh làm nổi bật chủ thể và lưu giữ khoảnh khắc rực rỡ và hiệu ứng màu đẹp mắt.

OPPO A94 Hiệu ứng xoá phông MởOPPO A94 Hiệu ứng xoá phông Tắt
TẮT
MỞ
Hiệu ứng xoá phông
OPPO A94 Chế độ chân dung đêm MởOPPO A94 Chế độ chân dung đêm Tắt
TẮT
MỞ
Chế độ chân dung đêm
Hiệu suất

MediaTek Helio P95NPU tốc độ cao 
nâng tầm trải 
nghiệm hình 
ảnh tuyệt vời

Được trang bị bộ xử lý 8 nhân MediaTek Helio P95 với NPU hỗ trợ công nghệ AI cho bạn thoả sức trải nghiệm hình ảnh sắc nét, bắt mắt hơn.

8GB RAM +128GB ROM
NPU
AI
OPPO A94 MediaTek Helio P95

Hệ thống tối ưu 
hoá hiệu suất
Bền bỉ ấn tượng

Hệ thống tối ưu hoá hiệu suất mang lại trải nghiệm mượt mà, 
phản hồi nhanh chóng ngay cả khi 
sử dụng lâu dài. Trải nghiệm khởi động điện thoại nhanh hơn 12.4%1,
độ phản hồi của nút nhanh hơn 10%1,và tốc độ I/O nhanh hơn 27%1.

Tối ưu hóa thời gian chờ
Tối ưu hoá lưu trữ dữ liệu
UI First 3.0
OPPO A94 Trình tối ưu hóa Hiệu suất Hệ thống

Sạc siêu nhanh 
VOOC 4.0 30W
Trải nghiệm 
không lo lắng

Với tính năng sạc nhanh siêu nhanh 30W, điện thoại nhanh chóng được sạc đầy cho trải nghiệm không bị gián đoạn. 5 phút sạc, xem video trong 2,9 giờ2.

Dung lượng pin lớn 4310mAh
Sẵn sàng đồng hành

Thoả thích trải nghiệm với viên pin lớn 4310mAh3.
Vào ban đêm, tính năng Bảo vệ pin sẽ tìm hiểu thói quen ngủ của bạn, nhanh chóng tối ưu quá trình sạc ban đêm, ngăn tình trạng sạc quá mức kéo dài trong lúc bạn nghỉ ngơi.

OPPO A94 Sạc siêu nhanh VOOC 4.0 30W
OPPO A94 Sạc siêu nhanh VOOC 4.0 30W
OPPO A94 Sạc siêu nhanh VOOC 4.0 30WOPPO A94 Sạc siêu nhanh VOOC 4.0 30WOPPO A94 Sạc siêu nhanh VOOC 4.0 30W
OPPO A94 Sạc siêu nhanh VOOC 4.0 30WOPPO A94 Sạc siêu nhanh VOOC 4.0 30W

Sạc siêu nhanh 
VOOC 4.0 30W
Trải nghiệm 
không lo lắng

Với tính năng sạc nhanh siêu nhanh 30W, điện thoại nhanh chóng được sạc đầy cho trải nghiệm không bị gián đoạn. 5 phút sạc, xem video trong 2,9 giờ2.

Dung lượng pin lớn 4310mAhSẵn sàng đồng hành

Thoả thích trải nghiệm với viên pin lớn 4310mAh3. Vào ban đêm, tính năng Bảo vệ pin sẽ tìm hiểu thói quen ngủ của bạn, nhanh chóng tối ưu quá trình sạc ban đêm, ngăn tình trạng sạc quá mức kéo dài trong lúc bạn nghỉ ngơi.

Tiết kiệm năng 
lượng thông minh
Bảo vệ 
vượt trội

OPPO A94 Chế độ siêu tiết kiệm năng lượng
Chế độ Siêu tiết kiệm pin:
5% pin, hơn 1 giờ đàm thoại4.
OPPO A94 Chế độ chờ ban đêm
Chế độ Siêu chờ ban đêm:
Luôn giảm điện năng tiêu thụ vào ban đêm trong lúc bạn đang ngủ.
Thiết kế

Thiết kế toả sáng
Màu sắc 
riêng biệt

Mặt lưng được thiết kế gradient tinh tế chuyển màu sáng và tối mềm mại nhưng ấn tượng giữ nét độc đáo và chất riêng của bạn.

Hiệu năng 
vượt trội
Thiết kế mỏng nhẹ

Phần cứng mạnh mẽ với thiết kế siêu mỏng, mạnh mẽ, cằm nắm dễ dàng trong lòng bàn tay.

  • 7,8mm5Độ mỏng khoảng
  • 172g5Trọng lượng khoảng
OPPO A94 Thiết kế lấp lánh

Thiết kế toả sáng Màu sắc 
riêng biệt

Mặt lưng được thiết kế gradient tinh tế chuyển màu sáng và tối mềm mại nhưng ấn tượng giữ nét độc đáo và chất riêng của bạn.

OPPO A94 Thiết kế lấp lánh

Hiệu năng 
vượt trội
Thiết kế mỏng nhẹ

Phần cứng mạnh mẽ với thiết kế siêu mỏng, mạnh mẽ, cằm nắm dễ dàng trong lòng bàn tay.

  • 7,8mm5Độ mỏng khoảng
  • 172g5Trọng lượng khoảng
OPPO A94 Thân máy siêu mỏng nhẹ

Màu sắc nổi bật ấn tượngThể hiện phong cách riêng

Tím Cá Tính
Đen Mạnh Mẽ
Màu tím đa sắc lấp lánh tinh thể lỏng hoàn hảo cho bất kỳ phong cách nào.
Tông màu đen năng động và ấn tượng.
OPPO A94 - Tím Cá TínhOPPO A94 - Tím Cá Tính OPPO A94 - Đen Mạnh MẽOPPO A94 - Đen Mạnh Mẽ

Màn hình chấm O 
AMOLED 6.43"
Đắm chìm trong 
những trải nghiệm

Màn hình chấm O AMOLED 6.43"6 mang đến trải nghiệm thị giác mượt mà. Mở khoá vân tay trên màn hình 3.0 dễ dàng hơn bao giờ hết.

OPPO A94 Màn hình chấm O AMOLED

Chế độ bảo 
vệ mắt AI
Tuỳ chỉnh ánh sáng cho
cả ngày sử dụng

A94 tích hợp AI để tìm hiểu và tự động điều chỉnh theo mức độ sáng phù hợp vào cả ban ngày và ban đêm.

OPPO A94 Làm dễ chịu mắt AI cả ngày
ColorOS 11.1
OPPO A94 Vào game nhanh

Khởi động nhanhBỏ qua màn hình tải và bắt đầu game nhanh chóng bằng thao tác chạm7.

OPPO A94 Thanh thông báo nổi

Thông báo thả nổiDễ dàng quản lý mọi thông báo hiển thị thả nổi tối ưu trải nghiệm.

OPPO A94 Chế độ tập trung chơi game

Chế độ chơi gameĐắm mình trong các trận game không gián đoạn, không làm phiền.

OPPO A94 Cửa sổ đa tác vụ

Cửa sổ ứng dụng thông minhVừa soạn thảo email mà không bỏ lỡ chương trình yêu thích của mình

OPPO A94 Khoá ứng dụng

Khoá ứng dụngTuỳ chỉnh khoá ứng dụng ngay lập tức để bảo mật quyền riêng tư khi ai đó mượn điện thoại của bạn.

OPPO A94 Bảo vệ thông tin thông minh

Bảo mật khi trình phát màn hìnhẨn các tin nhắn riêng tư khi chia sẻ màn hình.

Lưu ý:
1. Dữ liệu được tính toán và so sánh với OPPO A93 căn cứ trên các bài kiểm tra được thực hiện trong phòng thí nghiệm của OPPO.
2. Dựa trên các bài kiểm tra được thực hiện trong phòng thí nghiệm của OPPO. Thời gian sạc thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng cụ thể của thiết bị hoặc một số khác biệt khách quan khác như nhiệt độ môi trường (như nhiệt độ phòng và tuổi thọ pin)
3. Dung lượng pin tiêu chuẩn là 4310mAh, dung lượng tối thiểu là 4220mAh.
4. Căn cứ trên các bài kiểm tra được thực hiện trong phòng thí nghiệm của OPPO. Năng lượng pin còn lại được hiển thị có thể khác nhau tùy theo thiết bị. Để đảm bảo tính chính xác trong thử nghiệm, 5% pin được định nghĩa tương đương với 5% của viên pin 4310mAh, tức 215.5mAh.
5. Do các thành phần thiết bị và phương pháp đo có chênh lệch nhỏ, độ dày của thiết bị có thể chênh lệch ± 0,2mm và trọng lượng thiết bị có thể chênh lệch ± 3g so với thông số kỹ thuật.
6. 6,43 inch là độ dài đường chéo khi mở rộng 4 góc tròn của màn hình thành góc vuông, kích thước thực có thể nhỏ hơn.
7. Chế độ Khởi động nhanh tạm thời không khả dụng trong các trò chơi không tuân thủ các quy tắc và yêu cầu của Android.
8. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Một số thông số kỹ thuật và mô tả sản phẩm có thể khác biệt vì một số lý do, không chỉ do những thay đổi liên quan đến nhà cung cấp. Mọi tiêu chí vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.
9. Thông tin trong phần mô tả sản phẩm đến từ các thông số kỹ thuật của OPPO cũng như dữ liệu kiểm tra trong phòng thí nghiệm và nhà cung cấp. Các chi tiết trong sản phẩm thực tế có thể sẽ có một ít khác biệt tuỳ vào phiên bản phần mềm, môi trường thử nghiệm và sản phẩm cụ thể.

Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện trực tiếp

Call: 1800 588841

Tổng đài

1800 588841

8:00 - 21:00 Thứ 2 - Thứ 7

Trừ chủ nhật và ngày lễ

Trung tâm Bảo Hành

Trung tâm Bảo Hành