OPPO Reno2 F
8.990.000 đ
Mua tại cửa hàng
 oppo reno2
Xanh Tinh Vân
Độc quyền
 oppo reno2
Trắng Hoa Tuyết | Xanh Biển Hồ
Xanh Biển Hồ   Trắng Hoa Tuyết


OPPO Reno2 F
8.990.000 đ
Mua tại cửa hàng
 oppo reno2
Xanh Tinh Vân
Độc quyền
 oppo reno2
Trắng Hoa Tuyết | Xanh Biển Hồ
Xanh Biển Hồ   Trắng Hoa Tuyết