Phân loại, sắp xếp gọn gàng các file media
Không mất nhiều thời gian chọn hình ảnh hoặc video. Soloop sẽ nhận những file phương tiện của bạn và sắp xếp chúng thành các loại khác nhau.
Chuyển động
Nhật ký
Thời gian