บริการ

คำถามที่พบบ่อย

 • ทำอย่างไรหากไม่สามารถใช้งานGPSได้

  กรุณาตรวจสอบสาเหตุของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

  1. ภายในห้องสัญญาณอ่อนกรุณาเดินออกมาหาสัญญาณข้างนอกห้อง หรือในที่ๆมีความแรงสัญญาณเพียงพอ

  2. ความผิดปกติที่เกิดจากเฟิร์มแวเข้าไปดาวโหลดเฟิร์มแวล่าสุดในหน้าเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์  และทำการอัพเดท

  3. หากตรวจเช็คตามรายการที่กล่าวมาข้างตนแล้วนั้นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  ให้นำเครื่องไปทดสอบที่ศูนย์บริการหลังการขายที่ใกล้ที่สุด 

 • ทำอย่างไรเมื่อสัมผัสหน้าจอไม่ตอบสนอง

  กรุณาตรวจสอบสาเหตุของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

  1. เพราะตัวเครื่องได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าสถิต กรุณาปิด-เปิดเครื่องใหม่

  2. หน้าจอเปียกน้ำ เช็ดน้ำออกจากหน้าจอให้แห้งเสียก่อน

  3. โปรแกรมบางโปรแกรมที่เปิดใช้งานค้างไว้ส่งผลให้ระบบช้า ให้ปิดโปรแกรมลงเสียก่อนและลองใหม่อีกครั้ง

  4. ความผิดปกติที่เกิดจากเฟิร์มแวเข้าไปดาวโหลดเฟิร์มแวล่าสุดในหน้าเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์  และทำการอัพเดท

  5. หากตรวจเช็คตามรายการที่กล่าวมาข้างตนแล้วนั้นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  ให้นำเครื่องไปทดสอบที่ศูนย์บริการหลังการขายที่ใกล้ที่สุด 

 • ทำอย่างไรเมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อBluetoothได้

  กรุณาตรวจสอบสาเหตุของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ดังรายละเอียดด้านล่างนี

  1.เวอร์ชั่นการใช้งานอุปกรณ์(Bluetooth)ของทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเข้ากันได้กรุณาตรวจสอบเวอร์ชั่นการใช้งานอุปกรณ์(Bluetooth)ของอีกฝ่าย หากเป็นไปได้ ให้ใช้โทรศัพท์ของOPPOจับคู่กับอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้

  2. อยู่นอกเขตพื้นที่ที่สมารถเชื่อมต่อได้ กรุณาเชื่อมต่อภายในเขตพื้นที่ที่มีสัญญาณครอบคลุม

  3. ตั้งค่าหูฟังBluetoothแล้ว แต่อีกฝ่ายไม่พบการใช้งานอุปกรณ์ กรุณาเลือก  “สามารถมองเห็นอุปกรณ์ได้”ในโหมดตั้งค่า

  4. ความผิดปกติที่เกิดจากเฟิร์มแวเข้าไปดาวโหลดเฟิร์มแวล่าสุดในหน้าเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์  และทำการอัพเดท

  5. หากตรวจเช็คตามรายการที่กล่าวมาข้างตนแล้วนั้นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  ให้นำเครื่องไปทดสอบที่ศูนย์บริการหลังการขายที่ใกล้ที่สุด 

 • ทำอย่างไรหากไม่สามารถใช้งานการโทรได้

  กรุณาอัพเดทเฟิร์มแวให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หรือนำเครื่องไปทดสอบที่ศูนย์บริการหลังการขายที่ใกล้ที่สุด 

 • ทำอย่างไรหากเปิดเครื่องไม่ติด หรือเครื่องเปิด-ปิดเองอัตโนมัติ

  กรุณตรวจสอบสาเหตุของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

  1.ชาร์ตแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามวิธีในคู่มือการใช้งานโทรศัพท์

  2.ใส่-ถอดแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน (สำหรับเครื่องที่สามารถถอดแบตเตอรี่ได้เท่านั้น)

  3.ตรวจสอบการใช้งานระหว่างช่องเสียบสายชาร์ตที่ตัวเครื่องกับสายชาร์ตแบตเตอรี่ (รายละเอียดข้อมูลของอะแดปเตอร์ดูได้จากคู่มือการใช้งาน)

  4.หากมีแบตเตอรี่หรือสายชาร์ตในรุ่นเดียวกันให้นำมาใช้งานแทนที่ตัวเก่าเพื่อทดสอบว่าปัญหานั้นแท้จริงแล้วเกิดจากตัวเครื่องโทรศัพท์  แบตเตอรี่ หรือสายชาร์ต

  5.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อัพเดทระบบเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

  6.หากตรวจเช็คตามรายการข้างตนที่กล่าวมาแล้วนั้นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  ให้นำเครื่องไปทดสอบที่ศูนย์บริการหลังการขายที่ใกล้ที่สุด

 • ทำอย่างไรเพื่อให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้น

  กรุณตรวจสอบวิธีการประหยัดการใช้งานแบตเตอรี่ตามรายการด้านล่างนี้

  1.เปิดBluetoothก็ต่อเมื่อต้องการใช้งานเท่านั้น ไม่เปิดค้างไว้ หากไม่ใช้ก็ปิด

  2.หากไม่ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ปิดสัญญาณรับข้อมูล และเคลียร์หน้าเว็บไซท์ที่เปิดค้างไว้

  3. ระดับความสว่างของหน้าจอมีผลต่อระดับแบตเตอรี่ที่ใช้งาน  ในการตั้งค่าส่วนจอแสดงผล ให้ปรับเวลาพักหน้าจอ และระดับความสว่างหน้าจอลดลง ก็จะสามารถช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้

  4. โปรแกรมใดที่ไม่ได้ใช้งานให้ปิดลง ไม่เปิดค้างไว้เพราะการที่หน้าจอมีการเคลื่อนไหวของโปรแกรมอยู่ตลอดเวลานั้นส่งผลให้แบตเตอรี่หมดร็ว

  5. หากไม่ได้ใช้งานเครื่องโทรศัพท์ให้ปิดการใช้งานเสียงเรียกเข้า และระบบสั่นเพื่อประหยัดแบตเตอรี่

  6. ไม่เปิดรูปภาพหรือวีดิโอค้างไว้ที่หน้าจอ

  หากหน้าจอไม่การการเคลื่อนไหวหรือเปิดโปรแกรมอื่นๆค้างไว้ แต่แบตเตอรี่ยังคงลดลงอย่างรวดเร็ว  อาจเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่เสื่อม ต้องเปลี่ยนใหม่

 • ทำอย่างไรหากเครื่องมีอาการร้อน

  หากเป็นสมาร์ทโฟนแล้ว เราจะดูวิดีโอ เล่นเกมส์ หรือในขณะชาร์ตแบตเป็นเรื่องปกติที่เครื่องจะมีอาการร้อน เพราะจอแสดงผลทำงานตลอดเวลา แต่เรามีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนจนเกินไปได้

  1. ปิดแอปพลิเคชั่นหรือโปรแกรมที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน รวมไปถึง Bluetooth,wifiและGPSเป็นต้น

  2. ปรับระดับความสว่างหน้าจอ และเวลาพักหน้าจอลดลง

  3. ปิดโหมดการแสดงเวลาที่หน้าจอเคลียร์ข้อมูลหน้าจอและพื้นที่จะเก็บข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ใช้งานเพียงพอ

  4. ถอนการติดตั้งโปรแกรมที่มีbug

  5. หากเป็นไปได้อย่าใช้งานโทรศัพท์ขณะชาร์ตแบตเตอรี่

  6. หากตรวจเช็คตามรายการข้างตนที่กล่าวมาแล้วนั้นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  ให้นำเครื่องไปทดสอบที่ศูนย์บริการหลังการขายที่ใกล้ที่สุด 

 • ทำอย่างไรหากไม่สามารถเชื่อมต่อLTE 4G ได้

  กรุณตรวจสอบสาเหตุของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

  1. ให้รีบูทเครื่อง

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานเครือข่ายรับข้อมูลแล้ว :ตั้งค่า--เครือข่าย--เปิดใช้งานข้อมูล

  3. อัพเดทระบบให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด:ตั้งค่า—เกี่ยวกับโทรศัพท์--อัพเดทระบบ

  4. ติดต่อสอบถามผู้ให้บริการเครือข่ายว่าในพื้นที่ที่อยู่สามารถใช้งานLTEได้หรือไม่

  5. หากตรวจเช็คตามรายการข้างตนที่กล่าวมาแล้วนั้นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  ให้นำเครื่องไปทดสอบที่ศูนย์บริการหลังการขายที่ใกล้ที่สุด