OPPO BRAND SHOP สุรินทร์ พลาซ่า ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

+66629191918

Opening Hours

OPPO BRAND SHOP สุรินทร์ พลาซ่า พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00น.- 20.00น.

ที่อยู่

ชั้น1 ทางเข้าฝั่ง KFC

บริการในร้าน