OPPO BRAND SHOP โลตัส กระบี่ ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

+66991529000

Opening Hours

OPPO BRAND SHOP โลตัส กระบี่ พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00น.- 20.00น.

ที่อยู่

ชั้น2 ติดกับร้าน Moshi Moshi

บริการในร้าน