OPPO BRAND SHOP โลตัส ชุมพร ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

+66611934362

Opening Hours

OPPO BRAND SHOP โลตัส ชุมพร พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00น.- 20.00น.

ที่อยู่

ชั้น2 ตรงกับทางขึ้นบันไดเลื่อนฝั่งฟู๊ดคอร์ท

บริการในร้าน