OPPO BRAND SHOP เมกกะ บางนา ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

+66641840102

Opening Hours

OPPO BRAND SHOP เมกกะ บางนา พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00น.- 22.00น. .

ที่อยู่

ห้อง2440 ชั้น2 ศูนย์การค้าเมกะบางนา เลขที่ 39 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริการในร้าน