OPPO BRAND SHOP เซ็นทรัล ลำปาง ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

+66902341121

Opening Hours

OPPO BRAND SHOP เซ็นทรัล ลำปาง พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 11.00น.- 21.00น.
และ เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00น.- 21.00น.

ที่อยู่

ชั้น 2 โซน หน้าธนาคาร

บริการในร้าน