OPPO BRAND SHOP โลตัส ศรีนครินทร์ ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

+66641826134

Opening Hours

OPPO BRAND SHOP โลตัส ศรีนครินทร์ พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 10.00น.- 20.00น.
และ เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00น.- 21.00น.

ที่อยู่

OPPO-Lotus-Srinakarin Lotus ศรีนครินทร์ ชั้น1 เลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

บริการในร้าน