OPPO BRAND SHOP ซีเค พลาซ่า ระยอง ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

+6638913858

Opening Hours

CK พลาซ่า ระยอง พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00น.- 20.30น.

ที่อยู่

ชั้น 2

บริการในร้าน