OPPO BRAND SHOP โลตัส ท่าทอง ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

+66645692959

Opening Hours

OPPO BRAND SHOP
โลตัส ท่าทอง พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00น.- 20.00น.

ที่อยู่

ชั้น1 ฝั่งเดียวกับTrue Shop

บริการในร้าน