OPPO BRAND SHOP พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

+66615975788

Opening Hours

OPPO BRAND SHOP พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00น.- 20.00น.

ที่อยู่

ห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า สาขาประตูน้ำห้อง M-B014/1 ชั้น M เลขที่ 604/3 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

บริการในร้าน