OPPO BRAND SHOP โลตัส ฝาง ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

+6652010454

Opening Hours

OPPO BRAND SHOP โลตัส ฝาง พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00น.- 20.00น. .

ที่อยู่

ฝั่งตรงข้ามร้านยา Parmaway และร้านขนมผึ้งน้อย

บริการในร้าน