NGR664-Star Mobiles-WHOLE SELLER ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

0333-6228990

Opening Hours

10:30 - 22:00

ที่อยู่

Star Mobiles , Chandni Chowk, Lala Musa

บริการในร้าน

การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นฟรี
การอัพเกรดซอฟต์แวร์ฟรี
การตัดซิมการ์ดฟรี
การสำรองข้อมูลบนระบบคลาวด์ฟรี
การชาร์จโทรศัพท์ฟรี
Wi-Fi ฟรี
อุปกรณ์เสริม
คะแนนสมาชิก
ราคาสมาชิก
แผ่นป้องกันหน้าจอ
การทำความสะอาดอุปกรณ์ฟรี
การซ่อมแซม