OPPO BRAND SHOP บิ๊กซี ลพบุรี ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

+66946593398

Opening Hours

OPPO BRAND SHOP บิ๊กซี ลพบุรี พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00น.- 20.00น.

ที่อยู่

ชั้น 2 บริเวณ Itjunction อยู่ใกล้ Aeon

บริการในร้าน