OPPO BRAND SHOP เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

+66639195613

Opening Hours

OPPO BRAND SHOP เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 11.00น.- 21.30น.
และ เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00น.- 22.00น.

ที่อยู่

ชั้น 3 ฝั่งตรงข้ามธนาคารออมสิน

บริการในร้าน