OPPO BRAND SHOP เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

088-7999407

Opening Hours

10.30-22.00 น.

ที่อยู่

69,69/1,69/2 ห้องเลขที่ 247 ชั้น 2 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

บริการในร้าน