พนักงานขาย (PC)

จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ: 20 ตำแหน่งที่ตั้ง: ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ความรับผิดชอบ:

แนะนำสินค้าโทรศัพท์มือถือ ให้กับลูกค้า เสนอขายสินค้า และบริการให้ลูกค้าประทับใจ เข้าใจในตัว Product OPPOสิ่งที่จำเป็นต้องมี:

1.       เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป

2.       วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป 

3.       มีทัศนวิสัยและทัศนคติที่ดี

4.      รักในงานขาย และงานบริการ

5.      สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

6.   ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ 

7.    มีประสบการณ์ด้านขายโทรศัพท์ หรือ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษสมัครเลย