เจ้าหน้าที่บัญชี

จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ: 3 ตำแหน่งที่ตั้ง: Head office

- บันทึกเอกสารใบวางบิลในระบบ

- ตรวจสอบเอกสารบัญชี

- จัดทำรายงานบัญชี

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


สิ่งที่จำเป็นต้องมี:

- เพศหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บัญชี / การเงิน เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

- ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

- สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ดี

- มีความกระตือรือร้น

สมัครเลย