Wybierz swój region: Pozostań na stronie Przenieś się na nową stronę
close

W celu zapewnienia prawidłowego działania niniejszej witryny używamy plików cookie i podobnych technologii. Za Twoją zgodą chcielibyśmy ustawiać pliki cookie pomagające nam analizować ruch i optymalizować użytkowanie witryny. Dowiedz się więcej

close
close

Ustawienia plików cookie


Polityka prywatności dla firm


 

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2019 r.


Firma Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. oraz jej spółki powiązane (dalej „firma OPPO”, „my”, „nasze” lub „nas”) zobowiązują się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności. W tym celu opracowaliśmy Politykę prywatności obejmującą sposoby zbierania, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania i przechowywania Twoich danych osobowych w ramach interakcji handlowej z nami w celu dostarczania nam produktów lub usług albo zakupu od nas produktów lub usług. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych podczas korzystania z naszych mobilnych aplikacji lub usług. Do takich działań ma zastosowanie polityka zamieszczona tutaj. Uważnie przeczytaj niniejszy dokument i zapoznaj się z naszymi praktykami dotyczącymi ochrony prywatności oraz sposobami przetwarzania Twoich danych osobowych.


Niniejsza Polityka prywatności pomoże zrozumieć następujące kwestie:

I         Definicje  

II        Sposoby zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne takich działań

III       Okres przechowywania Twoich danych osobowych

IV       Ujawnianie Twoich danych osobowych

V        Ochrona Twoich danych osobowych

VI       Twoje prawa dotyczące danych osobowych

VII      Przetwarzanie danych osobowych dzieci

VIII     Transfer globalny Twoich danych osobowych

IX       Sposób aktualizowania niniejszej Polityki prywatności

 

I          Definicje

Określenie„spółki powiązane” odnosi się do spółek zależnych od firmy OPPO poprzez wspólnego właściciela lub podmiot kontrolujący.

Określenie „podmioty trzecie” odnosi się do spółek lub osób fizycznych, które nie są związane z firmą OPPO poprzez wspólnego właściciela lub podmiot kontrolujący (tj. podmioty niepowiązane), bądź inne niepowiązane osoby. Podmioty trzecie mogą być spółkami prawa handlowego lub innymi bądź osobami fizycznymi innymi niż Ty i firma OPPO.

Określenie „dane osobowe” odnosi się do jakichkolwiek informacji dotyczących osób lub pomagających zidentyfikować te osoby.

Określenie „przetwarzanie” odnosi się do wszelkich operacji wykonywanych w odniesieniu do danych osobowych lub ich zbiorów, takich jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, wykorzystywanie w celach referencyjnych, używanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek sposób, uporządkowanie lub ustanawianie połączenia, zastrzeganie, wymazywanie lub niszczenie.


II         Sposoby zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne takich działań

W poniższej tabeli opisaliśmy wszystkie przetwarzane przez nas dane i planowane sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych oraz wskazaliśmy podstawy prawne takich działań. W odpowiednich przypadkach wskazaliśmy również nasz uzasadniony interes.Rodzaj przetwarzanych przez nas danychCel/czynnościPodstawy prawne przetwarzania
Jeśli jesteś pracownikiem lub przedstawicielem firmy dostarczającej nam produkty lub świadczącej usługi na naszą rzecz
 • Pełne imię i nazwisko przedstawiciela prawnego firmy

 • Pełne imiona i nazwiska głównych osób kontaktowych

 • Numer telefonu

 • Adres

 • Adres e-mail

 • Stanowisko służbowe

 • Dane logowania i konto użytkownika (w przypadku korzystania z naszych baz danych)

 • Inne informacje, które mogły zostać nam udostępnione

Podpisanie umowy i rejestracja Twojej firmy jako nowego dostawcy w naszych bazach danychWymagane ze względu na nasz uzasadniony interes (w celu utrzymywania wydajnych baz danych dostawców, z którymi współpracujemy)
Interakcje z Tobą i finalizowanie zamówień, między innymi ustalanie płatności, prowizji i obciążeńWymagane w celu wykonywania postanowień umów z Twoją firmą
Komunikacja z Tobą i wystosowywanie zaproszeń do udziału w naszych działaniach marketingowych powiązanych z Twoimi usługami lub mogących Cię zainteresować z powodów biznesowychWymagane ze względu na nasz uzasadniony interes (w celu promowania naszej działalności)
Zapewnianie Ci dostępu do baz danych używanych w naszej codziennej działalności i powiązanych z Twoimi usługamiWymagane ze względu na nasz uzasadniony interes (w celu prowadzenia naszej działalności i utrzymywania baz danych zwiększających produktywność firmy)
Ochrona naszej działalności i baz danych (między innymi rozwiązywanie problemów, pomoc techniczna, konserwacja systemów, sprawozdawczość i hosting danych)Wymagane ze względu na nasz uzasadniony interes (w celu prowadzenia naszej działalności, świadczenia usług administracyjnych i informatycznych oraz zapewniania bezpieczeństwa sieci)
Wymagane w celu zapewniania zgodności działań z prawem
Jeśli jesteś pracownikiem lub przedstawicielem firmy kupującej nasze produkty w celu ich dystrybucji
 • Pełne imię i nazwisko przedstawiciela prawnego firmy

 • Pełne imiona i nazwiska głównych osób kontaktowych

 • Numer telefonu

 • Adres

 • Adres e-mail

 • Stanowisko służbowe

 • Dane paszportowe (na potrzeby rezerwacji i autoryzacji podróży)

 • Dane dotyczące podróży

 • Dane logowania i konto użytkownika (w przypadku korzystania z naszych baz danych)

 • Inne informacje, które mogły zostać nam udostępnione

Podpisanie umowy i rejestracja Twojej firmy jako nowego klienta w naszych bazach danychWymagane ze względu na nasz uzasadniony interes (w celu utrzymywania wydajnych baz danych dystrybutorów naszych produktów)
Interakcje z Tobą i finalizowanie zamówień, co obejmuje między innymi zlecenia zakupu, świadczenie usług posprzedażowych, pomoc techniczną, szkolenia, przyjmowanie zapłaty i odzyskiwanie należnościWymagane w celu wykonywania postanowień umów z Twoją firmą
Wymagane ze względu na nasz uzasadniony interes (w celu odzyskiwania należności)
Komunikacja z Tobą i przesyłanie informacji szczegółowych na temat naszych działań marketingowych powiązanych z naszymi usługami lub mogących Cię zainteresować z powodów biznesowychWymagane ze względu na nasz uzasadniony interes (w celu promowania naszej działalności)
Komunikacja z Tobą i przesyłanie próśb o wyrażenie opinii lub wypełnienie ankiety, odpowiadanie na wnioski i przetwarzanie ewentualnych skarg na nasze działaniaWymagane ze względu na nasz uzasadniony interes (w celu pozyskiwania opinii partnerów biznesowych, podwyższania jakości poziomu usług i rozwoju firmy)
Komunikacja z Tobą i umawianie wizyty w naszym biurze lub w innym uzgodnionym miejscu, w tym rezerwacja lotu i zakwaterowania oraz realizacja procedur koniecznych na potrzeby autoryzacji podróży (jeśli jest ona wymagana)Wymagane ze względu na nasz uzasadniony interes (w celu wzmocnienia naszych relacji z Twoją firmą)
Wyrażanie zgody (w przypadku skierowania do nas prośby o pomoc w zorganizowaniu zakwaterowania, transportu, wiz itd.)
Zapewnianie Ci dostępu do baz danych używanych w naszej codziennej działalności i powiązanych z Twoimi usługamiWymagane ze względu na nasz uzasadniony interes (w celu prowadzenia naszej działalności i utrzymywania baz danych zwiększających produktywność firmy)
Ochrona naszej działalności i baz danych (między innymi rozwiązywanie problemów, pomoc techniczna, konserwacja systemów, sprawozdawczość i hosting danych)Wymagane ze względu na nasz uzasadniony interes (w celu prowadzenia naszej działalności, świadczenia usług administracyjnych i informatycznych oraz zapewniania bezpieczeństwa sieci)
Wymagane w celu zapewniania zgodności działań z prawem
Jeśli jesteś pracownikiem lub przedstawicielem firmy zainteresowanej współpracą handlową z firmą OPPO
 • Pełne imię i nazwisko

 • Adres

 • Numer telefonu

 • Adres e-mail

 • Stanowisko służbowe

 • Inne informacje znajdujące się na przekazanej nam przez Ciebie wizytówce służbowej lub dobrowolnie udostępnione nam w inny sposób

Komunikacja z Tobą, udzielanie odpowiedzi na pytania i przesyłanie informacji szczegółowych na temat naszych działań marketingowych powiązanych z Twoimi usługami lub mogących Cię zainteresować z powodów biznesowychWymagane ze względu na nasz uzasadniony interes (w celu utrzymania naszych relacji z Twoją firmą i promowania naszej działalności)
Jeśli jesteś pracownikiem lub przedstawicielem firmy albo osobą indywidualną, która nawiązała kontakt z nami, nienależącą do żadnej z powyższych kategorii (np. dziennikarzem, przedstawicielem prasy, kluczowym opiniodawcą lub projektantem)
 • Pełne imię i nazwisko

 • Adres

 • Numer telefonu

 • Adres e-mail

 • Stanowisko służbowe/zawód

 • Dane paszportowe (na potrzeby sporządzenia umowy, dokonania rezerwacji i autoryzacji podróży)

 • Dane dotyczące podróży

 • Dane bankowe (jeśli wymagana jest płatność)

 • Inne informacje znajdujące się na przekazanej nam przez Ciebie wizytówce służbowej lub dobrowolnie udostępnione nam w inny sposób

Komunikacja z Tobą, wystosowywanie zaproszeń do udziału w naszych działaniach marketingowych lub konkursach powiązanych z Twoimi usługami/zawodem lub mogących Cię zainteresować oraz ułatwianie dostępu do takich działańWymagane ze względu na nasz uzasadniony interes (w celu utrzymania naszych relacji z Twoją firmą i promowania naszej działalności)
Wymagane w celu wykonywania postanowień umów z Twoją firmą
Wyrażanie zgody (w przypadku skierowania do nas prośby o pomoc w zorganizowaniu zakwaterowania, transportu, wiz itd.)
Zawarcie i sporządzenie umowy z Tobą, w tym dokonanie płatności lub wysłanie Ci próbek naszych produktów
Komunikacja z Tobą i umówienie wizyty w naszym biurze lub w innym uzgodnionym miejscu, w tym rezerwacja lotu i zakwaterowania oraz realizacja procedur dotyczących autoryzacji podróży (jeśli jest ona wymagana)


Nie podejmujemy jakichkolwiek decyzji w zakresie działania algorytmów lub mechanizmów profilowania mających istotny wpływ na Twoje dane.


III        Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych jest minimalnym okresem niezbędnym do osiągnięcia uzasadnionych celów, chyba że prawo wymaga jego wydłużenia. Po upływie powyższego okresu przechowywania usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe.


IV        Ujawnianie Twoich danych osobowych

1.         Czasami firma OPPO może udostępniać określone dane osobowe spółkom powiązanym lub podmiotom trzecim współpracującym z nami

(1)       Spółki powiązane: możemy udostępniać Twoje dane osobowe spółkom powiązanym z firmą OPPO. Udostępniamy tylko niezbędne dane osobowe wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.

(2)       Udostępnianie danych podmiotom trzecim: abyśmy mogli osiągać cele wskazane w niniejszej Polityce prywatności, niektóre z naszych usług będą świadczone przez podmioty trzecie. Możemy udostępniać im określone dane osobowe w celu zapewniania wyższego poziomu usług i komfortu użytkowania. W przypadku fuzji, przejęcia, upadłości lub likwidacji, jeśli dojdzie do przekazania danych osobowych, zażądamy od nowej spółki lub organizacji uzyskującej Twoje dane osobowe przestrzegania niniejszej Polityki prywatności, albo zażądamy, aby nowa spółka lub organizacja uzyskała Twoją zgodę na takie przekazanie.

Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach zgodnych z prawem, uzasadnionych, niezbędnych, konkretnych i jasnych. Udostępniane będą jedynie dane niezbędne do świadczenia danej usługi. Naszym partnerom nie wolno wykorzystywać udostępnionych danych osobowych do jakichkolwiek innych celów.

2.         Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przepisami prawa, np. w celu odpowiedzi na pozew lub w ramach innego postępowania prawnego, czynności prawnych lub żądania organu administracji państwowej, gdy uznamy w dobrej wierze, iż takie ujawnienie jest niezbędne do obrony naszych praw, zapewnienia bezpieczeństwa Tobie lub innym osobom czy prowadzenia dochodzenia w sprawie oszustwa.


V        Ochrona Twoich danych osobowych

1.         Podjęliśmy zasadne, praktyczne kroki i wdrożyliśmy mechanizmy mające na celu ochronę Twoich danych osobowych w powiązaniu z naszymi usługami. Mimo wdrożenia przez nas zasadnych środków chroniących Twoje informacje, żadne witryny, transmisje internetowe, systemy komputerowe ani połączenia bezprzewodowe nie są stuprocentowo bezpieczne.

2.         Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa zgodnie z normami branżowymi w celu ochrony przekazanych przez Ciebie danych osobowych i zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi, publicznemu ujawnieniu, wykorzystaniu, modyfikacji, uszkodzeniu lub utracie tych danych. Podejmujemy wszelkie zasadne, praktyczne kroki w celu ochrony Twoich danych osobowych. W szczególności:

(1)       Korzystamy z protokołu SSL do szyfrowania wielu usług. Okresowo dokonujemy przeglądów praktyk dotyczących zbierania, przechowywania i posiadania danych (w tym fizycznych środków bezpieczeństwa) zapobiegających nieupoważnionemu dostępowi do systemów.

(2)       Na dostęp do takich danych osobowych zezwalamy wyłącznie pracownikom firmy OPPO i personelowi autoryzowanych usługodawców, wyłącznie wtedy, kiedy taki dostęp jest wymagany w celu koniecznego przetwarzania informacji lub świadczenia Ci określonych usług. Tacy pracownicy i personel zewnętrzny są zobowiązani do przestrzegania restrykcyjnych postanowień umownych w zakresie poufności. W przypadku niespełnienia tych zobowiązań osoby takie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności lub ich współpraca z firma OPPO może zostać przerwana.

(3)       Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne. Dlatego staramy się zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, wdrażając mechanizmy takie jak pełne szyfrowanie danych podczas przechowywania i przesyłania, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do nich, ich wykorzystaniu lub ujawnieniu.

(4)       Starannie wybieramy partnerów biznesowych i usługodawców oraz zawieramy wymagania dotyczące ochrony danych osobowych w zawieranych umowach i ustaleniach między wszystkimi podmiotami.

(5)       Przeprowadzamy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony poufności oraz sprawdzamy stopień świadomości i umiejętności pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

3.         W przypadku wystąpienia incydentu dotyczącego ochrony danych będziemy działać zgodnie z właściwym prawem.


VI        Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Szanujemy Twoje prawa dotyczące danych osobowych. Zamieszczona poniżej lista obejmuje prawa przysługujące Ci w określonych okolicznościach:

1.        Prawo do bycia informowanym:  Firma OPPO publikuje niniejszą Politykę prywatności w celu informowania Cię o sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych. Dążymy do pełnej przejrzystości naszych działań w zakresie wykorzystywania Twoich danych.

2.        Prawo do uzyskiwania dostępu: To prawo jest powszechnie znane jako „żądanie dostępu do danych osoby, której dane dotyczą”. Umożliwia Ci ono uzyskanie kopii posiadanych przez nas danych osobowych na Twój temat i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

3.        Prawo do poprawiania: Umożliwia uzupełnienie niekompletnych lub poprawienie niedokładnych posiadanych przez nas Twoich danych osobowych.

4.        Prawo do usunięcia: Umożliwia zażądanie od nas usunięcia lub wymazania danych osobowych w przypadku braku uzasadnionego powodu do kontynuowania ich przetwarzania. Masz również prawo do zażądania od nas usunięcia lub wymagania danych osobowych po wcześniejszym złożeniu sprzeciwu wobec ich przetwarzania (patrz poniżej).

5.        Prawo do ograniczenia przetwarzania: Umożliwia zażądanie od nas zawieszenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) kiedy wymagasz od nas ustalenia dokładności danych; (b) kiedy przetwarzanie danych przez nas nie ma podstaw prawnych, lecz nie żądasz ich wymazania; (c) kiedy wymagasz od nas dalszego przechowywania danych, nawet jeśli nie jest to już konieczne, w celu podjęcia postępowania, skorzystania z Twoich praw lub obrony w zakresie roszczeń prawnych; lub (d) po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przez nas, kiedy jest wymagana weryfikacja możliwości uchylenia tego prawa.

6.        Prawo do uzyskania kopii danych osobowych: W zakresie dozwolonym przepisami i regulacjami, masz prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych w strukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie możliwym do odczytania maszynowego, aby móc je przekazywać innym podmiotom.

7.        Prawo do wyrażenia sprzeciwu: Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez firmę OPPO, nawet jeśli odbywa się to w naszym uzasadnionym interesie, w interesie publicznym, w celu marketingu bezpośredniego (wliczając w to agregację danych) oraz w celach statystycznych. Więcej informacji na temat tego prawa zamieszczono pod koniec niniejszej Polityki prywatności.

8.        Prawo do wycofania zgody: W przypadku udzielenia nam zgody na przetwarzanie danych i późniejszej zmiany zdania masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, a firma OPPO będzie zobowiązana do zaprzestania przetwarzania Twoich danych. Możesz wycofać zgodę, kontaktując się z nami (patrz poniżej). Pamiętaj, że w przypadku wycofania zgody możemy nie być w stanie nadal świadczyć na Twoją rzecz usług, w stosunku do których wycofano zgodę.

9.        Prawo do wniesienia skargi: Masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych w swoim kraju w związku ze sposobem administrowania lub przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że przed rozpoczęciem przetwarzania żądania ze względów bezpieczeństwa możemy wymagać zweryfikowania tożsamości w niezbędnym zakresie. Zazwyczaj nie pobieramy opłat za rozpatrywanie rozsądnych żądań. Możemy jednak pobrać opłatę w stosownej wysokości w przypadku wielokrotnych, powtarzających się żądań wykraczających poza rozsądne granice, w zależności od natury żądania. Możemy odmówić uznania żądań ewidentnie nieuzasadnionych, nadmiernie powtarzających się lub wymagających działań technicznych niewspółmiernych do wagi sprawy (np. wymagających wdrożenia nowych systemów). Ponadto możemy nie udzielić odpowiedzi na żądania mające bezpośredni, istotny związek z interesem publicznym lub mogące spowodować znaczne szkody w odniesieniu do praw i uzasadnionych interesów osoby składającej żądanie lub innych osób i podmiotów.


VII      Przetwarzanie danych osobowych dzieci

1.        Niniejsza Polityka prywatności obejmuje sposoby zbierania, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania i przechowywania Twoich danych osobowych w ramach interakcji handlowej z nami w celu dostarczania nam produktów lub usług albo zakupu od nas produktów lub usług. Z tego powodu nie spodziewamy się zbierać ani przetwarzać danych osobowych dzieci. Za dzieci uważamy wszystkie osoby w wieku poniżej 18 lat (lub niepełnoletnie na podstawie przepisów prawnych w danej jurysdykcji).

2.        W przypadku podejrzenia uzyskania przez nas danych od dziecka w wieku poniżej 16 lat lub danych dotyczących takiej osoby należy skontaktować się z nami (patrz poniżej). 


VIII     Transfer globalny Twoich danych osobowych

1.        Sprzedajemy produkty i świadczymy usługi na całym świecie, korzystając z globalnych zasobów i serwerów w wielu krajach. Oznacza to, że przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa Twoje dane osobowe mogą zostać przesłane do jurysdykcji innej niż ta, w której korzystasz z naszych produktów i usług lub podlegać dostępowi z takiej innej jurysdykcji.

2.        W przypadku transferu Twoich danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) zadbamy o ich ochronę na takim samym poziomie jak ochrona zapewniana przez nas w krajach EOG. Istnieje kilka metod takiego działania, na przykład:

(1)       odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju, w przypadku którego stwierdzono odpowiedni poziom prawnej ochrony danych osobowych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej;

(2)       odbiorcę obowiązują zasady wdrożone przez firmę (dotyczy wyłącznie transferu wewnątrz grupy);

(3)       odbiorca podpisał umowę dotyczącą stosowania „standardowych klauzul umownych” zatwierdzonych przez Komisję Europejską, co zobowiązuje go do ochrony Twoich danych osobowych; lub

(4)       odbiorca w Stanach Zjednoczonych pracuje w firmie z certyfikatem Tarcza Prywatności regulującym ochronę danych osobowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

We wszystkich przypadkach zapewnimy jednak zgodność każdego transferu Twoich danych osobowych z właściwym prawem w zakresie ich ochrony.

Aby uzyskać więcej informacji na temat środków zabezpieczeń w zakresie transferu danych osobowych poza EOG, należy skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych, pisząc na adres privacy@oppo.com.


IX      Sposób aktualizowania niniejszej Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania lub modyfikowania niniejszej Polityki Prywatności co jakiś czas. Będziemy Ci przesyłać powiadomienia o aktualizacji Polityki prywatności w formie uznanej przez nas za odpowiednią lub zamieszczać odpowiednie informacje w Internecie. Data ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki prywatności znajduje się na początku tego dokumentu.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub masz pytania związane z naszą Polityką prywatności lub naszymi praktykami, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na następujący adres.

NO.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Chińska Republika Ludowa

E-mail: privacy@oppo.comInformacje na temat prawa do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

W dowolnym momencie masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w określonej sytuacji na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Dotyczy to przetwarzania danych osobowych wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów przez nas lub podmioty trzecie, co obejmuje również profilowanie na podstawie wskazanych postanowień, zgodnie z art. 4 pkt 4 RODO.

Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, przestaniemy przetwarzać dotyczące Ciebie dane osobowe, z wyjątkiem sytuacji, kiedy będziemy mogli przedstawić istotne podstawy prawne mające priorytet względem Twoich interesów, praw lub wolności, albo jeśli przetwarzanie takich danych ma na celu podjęcie postępowania, skorzystanie z naszych praw lub obronę w zakresie roszczeń prawnych.