သင်၏နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသကို ရွေးချယ်ပါ လက်ရှိဝဘ်ဆိုက်တွင် ဆက်နေမည် အခြားဝက်ဆိုက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်မည်
close

ဤဆိုက္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အသုံးျပဳမႈကို စိစစ္ရန္အျပင္ သင္၏ ေလ့လာၾကည့္႐ႈမႈ အေတြ႔အႀကံဳကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္ အလားတူ နည္းပညာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသုံးျပဳပါသည္။ ဤဆိုက္ကို ဆက္လက္၍ ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္၊ ယင္း ကြတ္ကီးမ်ား၏ အသုံးျပဳမႈကို သင္သေဘာတူပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဖတ္႐ႈရန္

close

Cookie setting

F9

OPPO F9
OPPO F9

VOOC Flash Charge

5-minute charge
2-hour talk

Industry leading VOOC technology, supported by over 500 patents, uses low
voltage and high current charging solution. This makes it possible
to charge F9 for 5 minutes and receive 2 hours of talk time.

OPPO F9 VOOC Flash Charge

Five Layers of Protection

Safety Guaranteed

Compared with conventional high current protection, VOOC
uses 5 levels of protection layering from the adapter to the port
and interior of the phone. VOOC has replaced the voltage
reducing circuit with an MCU, effectively preventing your
mobile phone from overheating while charging.

OPPO F9 Five Layers of Protection - Safety Guaranteed

VOOC Identification
Built into Adapter

Voltage Test
Built into Adapter

Fuse Built
into Phone

Voltage Test
Built into Phone

VOOC Identification
Built into Phone

3500mAh Battery

Long Lasting
Battery Life

With 3500mAh battery capacity, F9 utilizes a smart battery
management system to prevent battery drain. By learning and
establishing your usage patterns and habits over time, the system
closes inactive apps to save power. Now, your battery lasts longer so
you can be more productive during your day.

OPPO F9 3500mAh Battery for Long Lasting Battery Life

VOOC Car Charger

More than One
Way of Charging

VOOC Car Charger makes your journey carefree and highly
efficient. You can charge your phone anytime anywhere.

OPPO F9 VOOC Car Charger

Starry Purple Edition

Immersed Beauty

Just like the sky is studded with twinkling stars, the overwhelming beauty of
OPPO F9 Starry Purple edition can not be disregarded, especially with
particular spraying technology.

Learn More >
OPPO F9 Gradient Color Starry Purple

Gradient Color

Ever Changing Hues

OPPO F9 has 4 innovative gradient colors - Jade Green, Sunrise Red,
Twilight Blue and Starry Purple - reflecting ever changing colors in different environments.
In addition, an industry first petal-shaped pattern offers an elegant design to the eye.

OPPO F9 Gradient Color Jade Green

Gradient Color

Ever Changing Hues

OPPO F9 has 2 innovative gradient colors - Sunrise Red and Twilight Blue
reflecting ever changing colors in different environments.
In addition, an industry first petal-shaped pattern offers an elegant design
to the eye.

OPPO F9 Gradient Color Starry Purple

Gradient Color

Ever Changing Hues

OPPO F9 has 4 innovative gradient colors - Jade Green, Sunrise Red, Twilight Blue and
Starry Purple- reflecting ever changing colors in different environments.
In addition, an industry first petal-shaped pattern offers an elegant design
to the eye.

OPPO F9 Gradient Color Starry Purple
  • Starry Purple

  • Jade Green

  • Sunrise Red

  • Twilight Blue

Waterdrop Screen

Extensive View

The F9 6.3-inch FHD+ waterdrop screen
features a 90.8% screen with 19.5:9 aspect ratio. This revolution in industrial design,
as well as the breakthrough structure backed by 46 patents,
gives you a complete view.

OPPO F9 Waterdrop Screen

Dual Rear Camera

Capture Perfect Photos

A first with the F series, Dual Rear Camera provides excellent
depth of field effects. Now, your photos can tell the full story on all their own.

OPPO F9 Dual Rear Camera

25MP Front Camera with Sensor HDR

Sensational Selfie

The F9 has taken regular HDR technology in existing software one step
further by embedding the sensor HDR in hardware. The 25MP AI selfie
camera captures beauty as nature intended. The result is exquisite, in
bright or low light, with images that pop right off the screen.

OPPO F9 25MP Front Camera with Sensor HDR

Discover more
about the camera

Learn more >
Learn more about OPPO F9 camera

4GB RAM+ 64GB ROM

Powerful Performance

Enhanced memory not only allows F9 to run fast and smoothly, but
does so with significantly less power and greater storage capacity.
Now, you can store a whole lot more while doing a whole lot more.

OPPO F9 4/6GB RAM + 64GB ROM for Powerful Performance

ColorOS 5.2

Your Generalist

Upgraded ColorOS 5.2, based on Android 8.1, offers true multitasking. Now
you can listen to music with screen off, identify any object through the lens
or handle incoming social media messaging while gaming.

OPPO F9 ColorOS 5.2 - Multitasking/Google Lens/Video on Display

1.Supports 16 scenes and objects: Sunset, Grass, Indoor, Food, Sky, Snow, Night, Dog, Portrait, Baby, Firework, Beach, Scenery, Text, Cat, Stage light.

2. The screen size of F9 is 6.3 inches and the aspect ratio of F9 is 19.5:9.

3. Screen ratio of 90.8% is calculated by the projected area of screen display versus the projected area of CG.

4. 25MP Front Camera: The maximum output is about 24.88MP. The actual output of pixel shall be subject to the settings and shooting environment.

5. OPPO F9 adopts a 16MP+2MP dual rear camera.

6. F9 utilizes a typical battery value of 3500mAh with two memory options, 4GB RAM and 6GB RAM.

7. Normal charging solution would be applied to ensure the safety under certain extreme circumstances.

8. 5 minutes of charging supports 2 hours of talk time: Test environment: temperature of 20°C – 30°C, relative humidity 45% - 75%, pressure of 86 – 106 kPa. Test conditions: All applications and functions except those for normal calls & VoLTE voice calls are turned off with 1% power remaining in the mobile phone battery, and use a standard power adapter to charge for 5 minutes. After charging, answer a phone call for 2 hours in a black screen with call volume at 50% at a place where the available mobile phone signal is maximum. Actual talk-time may vary depending on the specific conditions of the phone.

9. Product images are included for reference only. Certain product specifications and descriptions may change due to unforeseen circumstances. Please refer to the actual product manual for details. The data used on this website is obtained from OPPO’s technical parameters, test data from laboratories as well as third-party suppliers. Actual product data may differ slightly, depending on testing software versions and environments.

Back

Dual Rear Camera

Gorgeous Photo
with a Simple Click

The bokeh effect where areas of focus are defined and the
background is blurred allows you to take any gorgeous
photo with a simple click.

OPPO F9 Dual Rear Camera with the Bokeh Effect

Artistic Portrait Mode

Your Personal
Portrait Master

F9 portrait mode's depth of field information, with timeless
lighting principles and advanced AI beautification
learning, offers studio-quality photos with ease.

OPPO F9 Artistic Portrait Mode
OPPO F9 Studio-Quality Photos
OPPO F9 Studio-Quality Photos
OPPO F9 Studio-Quality Photos
OPPO F9 Studio-Quality Photos
OPPO F9 Studio-Quality Photos

AI Scene Recognition

Vibrant Photo in One Click

The AI-powered scene recognition camera intelligently and accurately
identifies 16 objects you shoot in real-time. Find the perfect balance of
brightness, exposure, color and contrast in every single shot. Let the
brilliant F9 capture the beauty of an exquisite piece of latte art or a spectacular sunrise.

OPPO F9 AI Scene Recognition
OPPO F9 AI Scene Recognition

AI Beautification 2.1

Personalize Your Beauty

AI beauty technology allows you to capture selfies with ease – it’s like having a beauty
artist at your fingertips. Features are first recognized and then beautified individually, tapping
on 296 positioning spots, with OPPO’s improved facial optimization technology. No matter
which skin tone you have, you’re guaranteed to look absolutely beautiful and natural.

OPPO F9 AI Beautification 2.1

Super Vivid

For More Strikingly
Beautiful You

With Super Vivid mode, now videos in addition to photos come to life.
In any situation, your face looks naturally beautiful
against the enhanced color saturation of your outfits
while the view is as fresh as it appears.

OPPO F9 Super Vivid Mode

Slow Motion Video

See the World
from Another Angle

Recording great moments with the F9 just becomes more
fun. With Slow Motion mode, try scoring a goal or running
with your beloved pet.
Slow motion video can also be easily shared with friends.

AR Stickers

Show off Your Style

New AR stickers bring out your fun side. Choose stickers with music
in the background or back to front angles to show your style.

OPPO F9 AR Stickers